Laatste Nieuws

Drie ton voor vermindering CO2

Drie ton voor vermindering CO2

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delft krijgt 300.000 euro van de rijksoverheid om Delftse huishoudens te helpen het energieverbruik te verminderen. Dat zorgt voor minder C02-uitstoot. Het geld is bedoeld voor wijkbijeenkomsten en het geven van advies over energiebesparing. De gemeente Delft en het platform energietransitie Delft vroegen de subsidie aan met hulp van energiecoöperatie Deelstroom Delft. Op basis van de plannen kende de rijksoverheid de 300.000 euro toe. Verschillende gemeenten vroegen in november 2019 ook al subsidie aan op basis van de regeling reductie energiegebruik. Maar er werd toen meer geld gevraagd dan beschikbaar was. De aanvraag van de gemeente Delft werd toen niet gehonoreerd. Het kabinet besloot onlangs om toch meer geld beschikbaar te stellen. De aanvraag van de gemeente Delft kon nu wel worden toegekend.

Meer

Stand van zaken Delftse woningmarkt

Stand van zaken Delftse woningmarkt

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college van burgemeester en wethouders presenteerde op 26 mei de Delftse woonmonitor. Deze monitor geeft jaarlijks inzicht in de nieuwbouwplannen en de ontwikkelingen op de Delftse woningmarkt.  Tot 2040 is er ruimte voor het bouwen van ongeveer 15.000 woningen. Zoals afgesproken in de woonagenda zet Delft in op de bouw van een mix van middeldure en dure koopwoningen én sociale en middeldure huurwoningen. Door renovatie werkt Delft aan het verduurzamen van bestaande woningen. Daar waar niet anders kan, is vernieuwing door sloop en het terugbouwen van woningen aan de orde.

Meer

Hobbelig is nu strak en comfortabel

Hobbelig is nu strak en comfortabel

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De Mercuriusweg in Delft is heringericht. Vorig jaar was dit nog een brede klinkerweg, nu rijdt u comfortabel over het strakke rode asfalt van deze nieuwe fietsstraat. Ook heeft u op de Mercuriusweg voorrang op de zijstraten, waardoor u lekker snel de fietsroute kunt afleggen.   Het project herinrichting Mercuriusweg maakt deel uit van de route tussen Poptahof en de TU. Deze route wordt ingericht als fietsverbinding met een ecologische zone. Dat houdt in dat er langs de route meer aandacht en ruimte is voor groen.

Meer

Veilige afstand in binnenstad

Veilige afstand in binnenstad

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 1 juni worden de corona-maatregelen soepeler. U kunt dan bijvoorbeeld weer een terras bezoeken. Maar ook restaurants, het theater en de bioscoop mogen weer gedeeltelijk open. Het is fijn dat er weer meer kan. Maar dit betekent ook dat het drukker wordt op straat. Vooral in de binnenstad waar de ruimte beperkt is. Daarom gelden vanaf 1 juni een aantal maatregelen in de binnenstad. Deze zorgen ervoor dat iedereen veilig en op 1,5 meter afstand van elkaar kan blijven. Is het te druk in de binnenstad? Komt u dan een andere keer terug. Hieronder ziet u de maatregelen vanaf 1 juni. En waar deze geldig zijn. De maatregelen kunnen ieder moment aangepast worden vanwege uw veiligheid.

Meer

Digitale geboorteaangifte

Digitale geboorteaangifte

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Vanaf dinsdag 26 mei is het mogelijk om bij de gemeente Delft digitaal aangifte te doen van de geboorte van een kind. Deze mogelijkheid komt naast de bestaande geboorteaangifte aan de balie van het stadskantoor. Dat is in deze tijd van coronacrisis wel handig. Wie digitaal aangifte wil doen, logt in via DigiD. Bij de aangifte moet een verklaring van het ziekenhuis of verloskundige worden meegestuurd ter verificatie. 

Meer

Ronde door de binnenstad

Ronde door de binnenstad

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente heeft op dinsdag 19 mei samen met Koninklijk Horeca Nederland afdeling Delft een rondje door de binnenstad gemaakt. Ze bekeken hoe ze om kunnen gaan met de terrassen in Delft in de ander-halve-meter-economie. Waar zijn uitbreidingsmogelijkheden, waar zijn straks knelpunten en wat kan er op de korte en lange termijn met de indeling van terrassen en terrasboten?   Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden binnen de huidige terrassenkaart. In tweede instantie wordt voor individuele gevallen ook gekeken naar mogelijkheden om terrassen te verruimen. De veiligheid in stad blijft evenwel leidend. Hulpdiensten dienen voldoende ruimte te hebben om de gehele stad goed te kunnen bereiken. De toestroom van bezoekers moet beheersbaar blijven om een veilige afstand te kunnen garanderen.

Meer

Studenten onderzochten openbare ruimte Tanthof-West

Studenten onderzochten openbare ruimte Tanthof-West

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Maak het straatmeubilair schoon, maak voetpaden vlakker, vul plantvakken rond bomen met bloemen en motiveer bewoners om hun voortuin goed te onderhouden. Dit zijn enkele aanbevelingen van studenten van hogeschool Inholland. Zij hebben in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte in Tanthof onderzocht. In welke mate komen de plannen van de gemeente ‘op de tekentafel’ overeen met het daadwerkelijke beheer en gebruik van de openbare ruimte in Tanthof-West? Twintig tweedejaarsstudenten van de opleiding Landscape & Environment Management hebben dit de afgelopen maanden onderzocht.

Meer

Geen huurverhoging

Geen huurverhoging

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De woningcorporaties DUWO, Woonbron en Vidomes verhogen dit jaar voor bepaalde groepen huurders de huur niet. Geldt dit ook voor u? Dan blijft uw netto huur in 2020 hetzelfde. Maar u moet dit wel aanvragen.   De corporaties willen ervoor zorgen dat u geen financiële problemen krijgt vanwege een te hoge huur. Daarom verhogen ze de huur niet bij een laag inkomen en een hoge huur. Vorig jaar hebben corporaties dit voor de 1e keer gedaan. De gemeente en de corporaties bekijken of dit ook volgende jaren kan.

Meer

Gemeente verruimt openingstijden

Gemeente verruimt openingstijden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente Delft gaat de openingstijden van het stadskantoor aan het Stationsplein verruimen. U kunt er vanaf maandag 25 mei a.s. terecht van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur. Vanwege de coronacrisis was het stadskantoor alleen in de ochtend geopend. De gemeente helpt u uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14015. Elke werkdag van 08.30 tot 17.00. Op vrijdagavond is de gemeente gesloten.

Meer

Financieel tekort dreigt

Financieel tekort dreigt

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De financiële situatie van Delft verslechtert dit jaar fors. Zonder ingrijpen koerst de gemeente af op een tekort op de begroting, door tegenvallers én door de gevolgen van de coronacrisis. Dit blijkt uit de kaderbrief die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.   De kaderbrief geeft een stand van zaken van de gemeentelijke financiën, als voorbereiding op de begroting voor volgend jaar. De financiële positie van Delft was de afgelopen jaren verbeterd. Tekorten in de bekostiging van het sociaal domein verslechteren het beeld echter voor de komende jaren. In 2021 verwacht Delft nu een tekort van € 6,3 miljoen, dat oploopt tot € 8,6 miljoen in 2024. In deze berekening zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet verrekend; Delft brengt de mogelijke financiële consequenties daarvan in de komende maanden in beeld.

Meer

Werken aan station Delft Campus

Werken aan station Delft Campus

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Corona of niet, op station Delft Campus wordt al maanden hard gewerkt. ProRail is opdrachtgever en bouw- en spoorbedrijf Strukton voert het werk uit. Hoe verloopt het werk? Bouwmanager Prorail Yuri Bazen en omgevingsmanager Strukton Bart Grote bieden een kijkje op de bouwplaats en op de werkzaamheden. Het station wordt vernieuwd en omgebouwd. Met een kap vol zonnepanelen wordt dit het eerste energieneutrale station in Nederland. Daarnaast wordt het spoor verdubbeld van 2 naar 4 sporen. Ook komt er een fiets- en voetgangerstunnel om het station beter te verbinden met de TU Campus.

Meer

‘Delen is verbinden en samen verder komen’

‘Delen is verbinden en samen verder komen’

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 1 juli is Delft een campus rijker. Een campus die mensontwikkeling verbindt aan duurzaamheid: de Upcycle Campus van leerwerkbedrijf Stunt aan de Vulcanusweg. ‘We nodigen iedereen uit om samen te werken aan een duurzame en sociale toekomst.’ Stunt-directeur Marc Boekenstijn staat nu nog met helm en stevige schoenen op de bouwlocatie, maar op 1 juli is het echt zo ver: dan hebben alle leerwerkbedrijven van Stunt – van naaiatelier tot lunchroom, van houtbewerking tot fietswerkplaats – hier een nieuw onderkomen gekregen. “Onze deelnemers weten natuurlijk al langer dat wij mensontwikkeling verbinden met recyclen, upcyclen en verduurzamen.

Meer

Monumentale trekvaart belicht

Monumentale trekvaart belicht

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De Oostpoort by night is een plaatje. En dat kan nu ook gezegd worden van het Armamentarium, de Sint Huybrechtstoren (foto) en Bacinol 2. Die worden met de erfgoedlijnensubsidie van de provincie in de avonduren belicht, als historische accenten voor de trekvaartroute over de Schie. Deze belichting van monumentale panden langs de Schie heeft extra waarde, omdat de historische vaartocht van Pilgrims van Leiden naar Delfshaven – 400 jaar geleden – dit jaar herdacht wordt, stelt Brenda Hooiveld van Erfgoededucatie van de gemeente. “In die tijd verplaatsten mensen zich met de trekschuit. De trekvaart in De Gouden Eeuw kun je vergelijken met de intercity van vandaag. 

Meer

‘Compassiebeer geeft glans!’

‘Compassiebeer geeft glans!’

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Leuke ideeën – we hebben ze allemaal wel eens. Een compassiebeer van planten maken, om medewerkers in de zorg een hart onder de riem te steken bijvoorbeeld. Maar zie je plan dan ook maar eens te realiseren. Dat is wat kunstenaar Adriënne Rombout van Art Works Well nu al drie keer heeft gedaan. En nu vindt ze het tijd worden om haar échte plan te realiseren. “Ik maak bewegende kunst die je helpt ontspannen. Door de coronacrisis waren tuinders genoodzaakt om hun planten te vernietigen. Zorgmedewerkers verdienen applaus en waardering. Toen ik deze gedachten door elkaar husselde, kreeg ik op een nacht het plan om met planten een ode te brengen aan de zorg: een compassiebeer, gemaakt van planten. Daar ben ik de volgende ochtend meteen mee aan de slag gegaan.”

Meer

Stadsarchief werkt aan collectie corona

Stadsarchief werkt aan collectie corona

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het Stadsarchief Delft werkt aan een collectie over de impact van de coronaperiode op Delft en de Delftenaren. Uw bijdrage is welkom!   Het coronavirus beheerst wereldwijd het nieuws en onze levens. Ook in Delft heeft het grote gevolgen. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn allerlei maatregelen genomen waardoor scholen, de horeca, de cultuursector, veel winkels en (sport)clubs gesloten waren of nog steeds zijn. Grote bijeenkomsten, feesten en herdenkingen gaan niet door. We werken massaal vanuit huis en het ziet er naar uit dat we voorlopig in een anderhalvemeter-samenleving leven.

Meer

Pagina 1 van 107> >>

123949