Laatste Nieuws

Nieuws over coronavirus

Nieuws over coronavirus

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De  maatregelen van de lockdown  blijven gelden tot tenminste 28 april.   In heel Nederland geldt een avondklok. Dit betekent dat iedereen tussen 22.00 uur 's avonds en 4.30 uur 's nachts binnen blijft. Kijk voor  meer informatie  op de website van de Rijksoverheid.   Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet. Was vaak uw handen Hoest en nies in uw elleboog Houd 1,5 meter afstand van anderen Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes Klachten? Blijf thuis en laat u testen.

Meer

Kijk op Delft bij Omroep Max

Kijk op Delft bij Omroep Max

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De zesdelige tv-serie Kijk op Delft is vanaf donderdag 15 april wekelijks te zien om 18.20 uur bij Omroep Max op NPO 2. Dat is de dag dat Delft 775 jaar geleden stadsrechten kreeg. De serie is vorig jaar door Omroep West uitgezonden.   In zes afleveringen gaat Paul van Berkel, geboren en getogen in Delft, op zoek naar de belangrijkste verhalen van zijn stad. Hij krijgt daarbij hulp van experts van Erfgoed Delft. Zij weten alles van archeologie, archieven en monumenten. Tijdens zijn zoektocht heeft Paul bijzondere ontmoetingen en verrassende gesprekken met experts als de stadsbouwmeester en de stadsarcheoloog. Maar hij praat ook met de president van het Delftsch Studenten Corps en medewerkers van DSM en TU Delft.

Meer

Overlastdossier doorgeschoven

Overlastdossier doorgeschoven

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergaderde op donderdag 8 april. Op de agenda stonden onder meer de maandelijkse bespreking van de lokale situatie rondom corona en de overlast door studenten in de Wippolder. De commissie had zo veel vragen over dit onderwerp dat het is doorgeschoven naar de de vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen.   Vertegenwoordigers van de Cultuurtafel Delft overhandigden voor aanvang van de vergadering een kunstwerk aan de commissievoorzitter Ineke van Geenen. Dit samenwerkingsverband van Delftse culturele instellingen en organisaties is kritisch op de gemeente vanwege de bezuinigingen op de culturele sector, boven op de gevolgen van de coronacrisis. Ze vrezen voor onherstelbare schade. Het kunstwerk laat zien dat wat wordt afgebroken, niet meer terugkomt.

Meer

Ramadan en corona

Ramadan en corona

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op dinsdag 13 april begint de ramadan. Vanwege corona is het samenkomen in grote groepen niet toegestaan en geldt er een avondklok. Wat betekent dat voor het vieren van de ramadan?   Tijdens de ramadan vasten moslims tussen zonsopgang en zonsondergang. ’s Avonds, na zonsondergang, komen families en vrienden bij elkaar, thuis en in de moskee. De moskeeën zijn geopend binnen de tijden van de avondklok. Maximaal 30 personen kunnen de gebedsdiensten bijwonen.

Meer

Bouw eengezinswoningen Heilige Land

Bouw eengezinswoningen Heilige Land

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In het Delftse Heilige Land in de wijk Vrijenban is de bouw van 46 energiezuinige eengezinswoningen begonnen. De 46 woningen komen aan de Dr. Schaepmanstraat, Odulphusstraat en Cornelis Musiusstraat. De woningen moeten eind van dit jaar klaar zijn.   De woningen zijn gasloos en hebben een hoogwaardige isolatie. Het koken gebeurt elektrisch. De verwarming wordt met een warmtepomp geregeld. De begane grond en de eerste verdieping hebben vloerverwarming. Op het dak komen zonnepanelen. Ook aan de waterberging is gedacht.   Onder het terras aan de achterzijde zorgen zogenoemde infiltratiekratten voor opname van het regenwater in de grond. Een regenton vangt het regenwater op voor hergebruik. Met de nieuwe huurders wordt afgesproken dat 70% van de tuin ‘open’ blijft. Op die manier kan het regenwater ook daar goed weg.

Meer

DementieWijzer Delft

DementieWijzer Delft

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Welke impact heeft dementie, welke hulpmiddelen en activiteiten zijn er voor mensen met dementie en hoe kunnen mantelzorgers worden ondersteund? Deze en heel veel meer vragen worden beantwoord op een nieuwe website: DementieWijzer Delft.   DementieWijzer Delft  is bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals die werken op dit gebied. De opzet is dat mensen gemakkelijker de weg kunnen vinden naar informatie, ondersteuning en hulpmiddelen.

Meer

Inwoneraantal Delft blijft nagenoeg gelijk

Inwoneraantal Delft blijft nagenoeg gelijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delft telde op 1 januari 2021 103.595 inwoners, dat zijn er 6 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de gemeente Delft. De daling is gedeeltelijk te verklaren door de coronapandemie, met name door een toename van het aantal sterfgevallen.   In 2020 werden vorig jaar 876 kinderen geboren, een afname van 5%. Er stierven 812 mensen, een toename van 11%. Van buiten kwamen 10.846 mensen in Delft wonen. Er vertrokken er 10.919. Er gingen dus meer mensen weg dan er bij kwamen. Wellicht zijn deze verschuivingen ook mede veroorzaakt doordat er minder buitenlandse studenten na hun studie in Delft bleven dan voor de coronapandemie.

Meer

Museum Prinsenhof Delft 3 dagen open

Museum Prinsenhof Delft 3 dagen open

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Museum Prinsenhof Delft opent op 23, 24 en 25 april de deuren. Het is een proef waarmee het ministerie van OCW de inzet van sneltesten in de culturele sector onderzoekt. De proef wordt gehouden onder mensen met een Museumkaart in zeventien musea, tijdens de Nationale Museumweek van 19 tot en met 25 april.   Museum Prinsenhof Delft  is van 23 tot en met 25 april open. Voor het eerst is dan de tentoonstelling ‘Jingdezhen. 1000 jaar porselein’ te zien. Om binnen te komen, moeten bezoekers een kaartje voor een tijdvak kunnen tonen en daarnaast een negatieve sneltest.

Meer

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Zorgverzekeraar DSW en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland hebben de samenwerking met elkaar opnieuw officieel vastgelegd. Ze hebben afgesproken de ondersteuning en zorg aan inwoners zo goed mogelijk te organiseren. De overeenkomst geldt tot en met 2023. Belangrijkste onderwerpen: preventie, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.   Door de samenwerking gaan inwoners niets merken van de financiering van de zorg vanuit de verschillende wetten. “Grote uitdagingen kan je alleen met elkaar de baas”, benadrukt Dirk Pons, directeur van  DSW . “In de komende jaren zetten we ons nog meer in voor de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.”

Meer

Tuin van Delft op Houttuinenplein

Tuin van Delft op Houttuinenplein

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Wat gaan we doen met het Houttuinenplein, het driehoekig plein aan de noordkant van station Delft? Delftenaren konden in februari op drie schetsen reageren, via een online vragenlijst. Dat leverde ruim 500 reacties op. Het college heeft ‘Tuin van Delft’ van BOOM Landscape gekozen als winnend schetsontwerp. Het werd als het meest geschikt beoordeeld, op basis van de enquête en een beoordeling door een selectieteam.   Het selectieteam toetste de schetsen op ruimtelijke kwaliteit, technische haalbaarheid, beheer, onderhoud en innovatie en aan de eisen van het veranderend klimaat. De Tuin van Delft bestaat uit meerdere groenvakken met zitranden. De bestrating is een combinatie van nieuwe en oude, hergebruikte stenen uit Delft. Op basis van dit ontwerp wordt het Houttuinenplein ingericht. Dat gebeurt volgens planning eind dit jaar, als het Huis van Delft zijn voltooiing nadert.

Meer

Raad stemt in met herstelplan

Raad stemt in met herstelplan

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Met een ruime meerderheid heeft de gemeenteraad in de vergadering op dinsdag 30 maart ingestemd met het herstelplan Delft in Balans. Dit bezuinigingsplan was nodig om de begroting sluitend te krijgen.   De gemeente heeft een tekort dat optelt tot € 7,7 miljoen in 2024. Een van de oorzaken is dat de gemeente er extra rijkstaken bij heeft gekregen, terwijl het Rijk fors heeft bezuinigd op de budgetten. Omdat de begroting niet sluit, eiste de provincie dat de gemeente een financieel herstelplan maakt. Nu dat is gebeurd, is de verwachting dat de provincie Delft niet langer onder preventief toezicht laat staan. Meer weten? Lees dan het  uitgebreide verslag  van deze vergadering.

Meer

Wonen en werken in de regio

Wonen en werken in de regio

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben een voorlopig woon-werkakkoord ondertekend. De afspraken moeten bijdragen aan extra woningen, extra banen én meer kwaliteit van de omgeving.   Er moeten meer woningen komen in de regio. Maar de ruimte in de steden is beperkt. Provincie en gemeenten willen de bestaande ruimte beter benutten voor woningbouw en werkgelegenheid. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte blijven voor passende bedrijvigheid.

Meer

Alternatief voor Together!

Alternatief voor Together!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De internationale tentoonstelling Together! gaat niet door. Deze tentoonstelling zou gaan over de toekomst van het wonen en leven in de stad. Together! is eerder verplaatst van afgelopen najaar naar dit voorjaar. Vanwege corona kan de tentoonstelling nu definitief niet doorgaan. Een alternatief programma is in de maak. Want het thema is en blijft belangrijk.  De bouwopgave van nieuwe woningen in Delft en de rest van Nederland blijft onverminderd groot. Hoe zien betrokkenen de toekomst van wonen in de stad? En hoe kun je dit vormgeven binnen de hedendaagse stedenbouw? En hoe kan een breed publiek hierover met elkaar in gesprek gaan? Daar komt nu een alternatief programma voor. Zodra het programma bekend is, wordt dit gepubliceerd op de  website  van Project Together!. Bouwers, architecten, bewoners, woningcorporaties, wetenschappers, studenten en andere geïnteresseerden zijn welkom hier dan over mee te praten.

Meer

Tien jaar buurtpreventie

Tien jaar buurtpreventie

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delfts allereerste buurtpreventie ging precies tien jaar geleden van start: in de Verzetsstrijdersbuurt in Buitenhof. Sindsdien zijn er nog 27 groepen in Delftse wijken bijgekomen. Dankzij deze betrokken burgers heeft de politie er tal van oren en ogen bij. Toen de Verzetsstrijdersbuurt in Buitenhof tien jaar geleden met buurtpreventie begon, was bewoner Bernard Jan (links; op verzoek van de geïnterviewden wordt alleen hun voornaam vermeld) een van de trekkers. Dat is hij nog steeds – samen met buurtgenoot Walter vormt hij het zogeheten kernteam. Bernard Jan: “Tegenwoordig zegt de politie dat we tot de veiligste wijken van Delft behoren, maar dat was tien jaar geleden totaal anders. We hadden veel last van vandalisme en inbraken. Zóveel dat op een gegeven moment bij een kwart van de woningen ofwel was ingebroken ofwel een poging was gedaan.”

Meer

(On)beperkt sporten

(On)beperkt sporten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Steeds meer sportverenigingen bieden ook aangepaste sportmogelijkheden aan voor mensen met een beperking. De derde editie van de gids ‘(On)beperkt sporten’ is dan ook veel uitgebreider dan de voorgaande editie geworden. Sporten is niet alleen goed voor je lichamelijke conditie, maar speelt ook een rol bij de sociale integratie. Zo kan het zorgen voor meer zelfvertrouwen, er kunnen vriendschappen ontstaan.   In (On)beperkt sporten staan initiatieven van 29 verschillende sportaanbieders uit 21 verschillende takken van sport uit Delft die uitgaan van mogelijkheden van mensen, in plaats van beperkingen – van aerobics tot zwemmen. U vindt de gids op de  website  van Delft Voor Elkaar.

Meer

Pagina 1 van 128> >>

159252