Laatste Nieuws

Hulp voor gedupeerden toeslagenaffaire

Hulp voor gedupeerden toeslagenaffaire

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente wil Delftse gedupeerden van de toeslagenaffaire helpen. Gedupeerde ouders kunnen zich aanmelden bij de gemeente als zij door de toeslagenaffaire andere problemen hebben gekregen. De Belastingdienst heeft tussen 2005 en 2019 duizenden ontvangers van kinderopvangtoeslag onterecht als fraudeur aangewezen. Daardoor kregen deze ouders geen kinderopvangtoeslag meer en moesten veel ouders de toeslagen ook nog terugbetalen. Veel gezinnen kregen daardoor grote financiële problemen.

Meer

Tijdelijke ‘coronasubsidie’ verlengd

Tijdelijke ‘coronasubsidie’ verlengd

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college verlengt de tijdelijke regeling voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Het college doet dit, omdat de coronacrisis nog lang niet voorbij is. Organisaties kunnen vanaf nu tot 15 juli 2021 subsidie aanvragen voor het jaar 2021. De organisaties werken in de cultuur, erfgoed of de sport en hebben het moeilijk door de coronacrisis. Sociaal ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers, buurthuizen, verhuurders van recreatieve en culturele ruimten, dierenopvang en scouting kunnen ook gebruikmaken van de regeling.

Meer

Straks een buitenzwembad aan de Schie?

Straks een buitenzwembad aan de Schie?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Hoe gaat het Schieoevers Noord-gebied er straks uit zien? Dat hangt mede af van de ideeën van Delftenaren voor dit gebied. Zij kunnen ideeën aandragen tot 13 februari. Tijdens online-bijeenkomsten. Of gewoon, vanuit de luie stoel via schieoeversnoord.nl. Tanthofbewoner Annelies Poot is enthousiast over de mogelijkheden om mee te denken. Een buurttuin. Een gebouw voor creatieve makers. Een buitenzwembad, gewoon met water van de Schie. Of een overdekt zwembad, verwarmd met geothermie. Of groen – laat groen vanaf de tekentafel deel uitmaken van de plannen! Dit zijn enkele ideeën die Delftenaren hebben ingediend op de speciale website over  Schieoevers Noord . 

Meer

‘Op naar hergebruiken of recyclen’

‘Op naar hergebruiken of recyclen’

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Als we elk jaar 1 miljoen bomen planten en er 2 miljoen kappen, zijn ooit alle bomen op. Om dat te voorkomen, is het nodig om ‘circulair’ met grondstoffen om te gaan – grondstoffen duurzamer inzetten en hergebruiken zonder schadelijke uitstoot voor het milieu. De gemeente wil daarom uiterlijk in 2050 komen tot een circulaire economie: een economie waarin verspilling wordt belast en verduurzaming beloond. ‘Het belooft een grote maatschappelijke verandering – voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, voor alle Delftenaren.’ Wie daarover wil meedenken, is welkom. “Stofzuiger kapot? Een nieuwe kopen is goedkoper dan de stofzuiger laten maken. In een circulaire economie is dat precies andersom: de stofzuiger gaat langer mee en is makkelijk en goedkoop te repareren. En na de levensduur worden de materialen gerecycled of hergebruikt.” Michiel Visser, adviseur circulaire economie van de gemeente schetst het verschil tussen een ‘vervangeconomie’ en een circulaire economie.

Meer

Help oversteekpad

Help oversteekpad

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Natuurlijk Delfland is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de jaarlijkse paddentrek. Ook in Delft zijn er overzetlocaties, aan de Kuyperweg, Middelweg, Van der Slootsingel, Kerkpolderweg en Abtswoude. Vrijwilligers kunnen hier padden helpen oversteken om zo te voorkomen dat ze worden doodgereden. De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. 

Meer

Techtalk

Techtalk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Wat ruimt op, werkt als een paard zonder het milieu te belasten, heelt en werpt een nieuw licht op zonne-energie? Delftse innovaties. In deze Techtalk innovaties van de TU Delft, Allseas en zepp.solutions. Ons DNA komt, zonder dat we er erg in hebben, ook in ons afvalwater terecht. Hoe erg is dat? Belangrijk om te weten, zeker nu biotechnologie in opkomst is. Dat maakt DNA niet meer alleen onze bron van leven, maar ook een afvalbron. Is het erg als genetisch aangepast DNA via het afvalwater in de natuur terecht komt? Wat kunnen bijvoorbeeld ‘afvalgenen’ doen die betrokken zijn geweest antibioticaresistentie?

Meer

Afspraken over sociaal wonen in Delft

Afspraken over sociaal wonen in Delft

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Bouwen van sociale huurwoningen, verduurzaming van bestaande woningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de leefbaarheid in de wijken centraal. Dat zijn de afspraken die de gemeente Delft, de woningcorporaties DUWO, Vidomes, Vestia en Woonbron, de Huurdersraad Vidomes, vereniging bewonersorganisatie Delft van Woonbron, WijWonen van DUWO en Huurdersraad Vestia voor 2021 met elkaar hebben gemaakt.  In 2021 wordt de sociale woningvoorraad in Delft flink uitgebreid. Vidomes realiseert 91 betaalbare en aardgasvrije woningen aan de Van Schuijlenburchstraat. Woonbron bouwt 46 eengezinswoningen aan de Dr. Schaepmanstraat. DUWO bouwt 136 studenteneenheden aan de Balthasar van de Polweg. En Vestia start met de bouw van 32 woningen aan de Kloosterkade.

Meer

Vaccineren in Haaglanden

Vaccineren in Haaglanden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Nederland is woensdag 6 januari, begonnen met vaccineren. Delft valt onder de GGD Haaglanden. Die begint op 11 januari met de vaccinaties. De GGD begint met het vaccineren van zorgpersoneel. Dat gebeurt bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag.  Als de GGD straks nog grotere groepen gaat inenten, vindt vaccinatie ook op verschillende plekken plaats. Er komen in de loop van de tijd meer plekken bij, ook in de gemeenten zelf. Veel mensen willen niet voor een vaccinatie naar een testlocatie komen. Ze zijn bang om een besmetting op te lopen. De GGD verwacht ook dat de teststraten en het personeel van de teststraten nodig blijven voor het testen.

Meer

Burgemeester over jaarwisseling

Burgemeester over jaarwisseling

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft: “Allereerst wens ik alle Delftenaren een goed nieuwjaar in gezondheid en geluk. Na een zeer bewogen jaar en in afwachting van een jaarwisseling in een situatie die nog nooit eerder is voorgekomen, hebben Delftenaren oudejaarsavond in kleine kring thuis gevierd. Zij hebben op deze manier bijgedragen aan een veilig oud en nieuw. Ik wil alle Delftenaren die zich daarvoor ingezet hebben bedanken." "Ik dank natuurlijk ook van harte de mensen van politie, brandweer, zorgverleners, Delft voor Elkaar, de buurtvaders van Voorhof en Buitenhof, Avalex en onze eigen medewerkers van onder meer Veiligheid, Toezicht & Handhaving en Beheer Openbare Ruimte voor hun inzet tijdens en ter voorbereiding van oud en nieuw. Veiligheidsregio Haaglanden en Politie Eenheid Den Haag spreken van een drukke, maar goed beheersbare jaarwisseling.”

Meer

Iets organiseren op Koningsdag?

Iets organiseren op Koningsdag?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op dinsdag 27 april 2021 is het weer Koningsdag. Hoe deze dag gevierd en beleefd gaat worden, is nu nog niet bekend. Dat hangt sterk af van de beperkingen die op dat moment gelden, in verband met het coronavirus. Heeft u plannen om iets te organiseren op Koningsdag? Laat dit dan uiterlijk 15 februari 2021 aan de gemeente weten. Dit kunt u doen via het formulier dat u vindt op  Delft.nl . De gemeente kan op dit moment nog geen vergunningen afgeven. Of dit uiteindelijk wel kan, hangt af van de maatregelen die op 27 april gelden.

Meer

Verduurzamen met de Klimaatmaat

Verduurzamen met de Klimaatmaat

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Wilt u duurzamer wonen en leven? De Klimaatmaat, opgezet door De Papaver, ondersteunt Delftenaren hierbij.  Duurzaamheidscentrum De Papaver heeft de Klimaatmaat in het leven geroepen.  De Klimaatmaat  ondersteunt bewoners in Delft bij het klimaatbestendig maken van hun buitenruimte. Dit doet ze met een netwerk van klimaatmaten: Delftenaren die ervaring hebben met het klimaatbestendig maken van hun leefomgeving en die met advies en hulp klaarstaan voor stadgenoten.

Meer

Koopovereenkomst Haring-locatie

Koopovereenkomst Haring-locatie

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente Delft en gebiedsontwikkelaar AM hebben een koopovereenkomst gesloten voor de Haring-locatie. De locatie ligt op de hoek Abtswoudseweg – Engelsestraat. De bestaande bebouwing gaat hier plaatsmaken voor circa vijftien vrije sector koop eengezinswoningen en zo’n veertig huurappartementen, waarvan minimaal twintig procent middendure huurappartementen. De locatie ontleent zijn naam aan de technische groothandel Haring, die er jarenlang gevestigd was. In 2011 werd de locatie verkocht aan de gemeente Delft. De nieuwe woningen worden duurzaam en energiezuinig door waterbuffering en groene natuurrijke gevels die bijdragen aan versterking van de biodiversiteit.

Meer

Geen nieuwjaarsreceptie in stadhuis

Geen nieuwjaarsreceptie in stadhuis

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college van burgemeester en wethouders wenst alle Delftenaren een gezond en gelukkig 2021 toe. Helaas kunnen ze dat ditmaal niet tijdens een persoonlijke ontmoeting doen. Vanwege de coronamaatregelen kan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het stadhuis niet doorgaan.   In plaats van haar jaarlijkse nieuwjaarsspeech zal burgemeester Marja van Bijsterveldt in de Stadskrant  van 10 januari in een open brief terugblikken op 2020 en haar hoop en wensen uitspreken voor het nieuwe jaar.

Meer

Kerstboom weg?

Kerstboom weg?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Wilt u van uw kerstboom af? Tot en met 31 januari kunt u uw kerstboom op de volgende manieren aanbieden. Plaats uw kerstboom naast een ondergrondse container voor restafval. Leg de kerstboom naast de containerplaat. Zo kan Avalex de container blijven legen. Heeft u een minicontainer? Of een inpandige rolcontainer met restafval? Zet uw boom op de ophaaldag naast de container. Kerstbomen horen bij het restafval. En dus niet bij het gft-afval of grofvuil.

Meer

Druk bij de milieustraat

Druk bij de milieustraat

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Gaat u binnenkort naar de milieustraat van Avalex? Kom dan alleen als het echt moet. Door de coronamaatregelen zorgt Avalex ervoor dat bezoekers van de milieustraat in de auto wachten. En niet op de milieustraat zelf. Hierdoor ontstaan deze dagen soms wachtrijen. Is het afleveren van uw grofvuil niet noodzakelijk? Stel uw bezoek aan de milieustraat dan even uit. De milieustraat blijft gewoon open. Oude spullen bewaren en over een paar weken wegbrengen heeft de voorkeur. Zo voorkomt u drukte bij de milieustraat. En zorgt u ervoor dat medewerkers van Avalex hun werk in een veilige omgeving kunnen doen.

Meer

Pagina 1 van 123> >>

149586