Laatste Nieuws

Mediafonds honoreert onderzoeksaanvragen

Mediafonds honoreert onderzoeksaanvragen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Spanningen op de Delftse woningmarkt en de Delftse luchtkwaliteit. Journalisten gaan dit onderzoeken. Het zijn de eerste twee aanvragen voor financiering van journalistiek onderzoek die het Mediafonds Delft heeft toegekend. Dit fonds heeft voor dit jaar ruim € 90.000 beschikbaar voor onderzoeksjournalistiek gericht op Delft en omstreken. De gehonoreerde aanvragen leiden tot artikelen in lokale huis-aan-huisbladen. Zowel gedrukt als digitaal. En ondersteund met audiovisuele producties bij de lokale omroep en infographics. Het fonds ontvangt financiering van de gemeente en de provincie Zuid-Holland. Van de provincie Zuid-Holland krijgt het fonds voor dit jaar maximaal ruim € 40.000. Dat heeft Mediafonds Delft vorige maand te horen gekregen. Het fonds had van de gemeente Delft voor 2021 al een toekenning ontvangen van € 50.000.

Meer

Projectiel veroorzaakt schade

Projectiel veroorzaakt schade

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De politie kreeg maandagmiddag 22 maart rond 16.30 uur een melding van een ontploffing bij de voordeur van een flatwoning aan de Bachsingel. Een getuige zag na de harde knal iemand wegrennen. Gelukkig raakte niemand gewond. De knal veroorzaakte schade aan het pand. De politie start een onderzoek en zoekt getuigen. Hulpdiensten rukten direct uit. Uit voorzorg werden de woningen op de galerij tijdelijk ontruimd. De politie vermoedt dat er opzettelijk een projectiel tot ontploffing is gebracht bij de voordeur. Mogelijk ging het om zwaar illegaal vuurwerk. Rechercheurs zochten naar sporen en deden buurtonderzoek. De bewoner deed aangifte van vernieling.

Meer

Meer steun voor Delftenaren

Meer steun voor Delftenaren

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delftenaren die door de coronacrisis minimaal 25% minder aan inkomsten hebben en minstens 250 euro per maand minder zijn gaan verdienen, kunnen ondersteuning krijgen van de gemeente. Dat gebeurt via de zogenoemde TONK, de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. De ondersteuning is eenmalig en bedraagt maximaal 1.500 euro. Het geld voor deze regeling komt van het Rijk. Landelijk gaat het om 260 miljoen euro. Delft krijgt hiervan ongeveer 1,8 miljoen euro.   Het geld is bedoeld als bijdrage in noodzakelijke woonlasten, zoals huur of hypotheek. Maar de bijdrage geldt ook voor kosten als gas, water en licht

Meer

Vaccinatielocatie maandag open

Vaccinatielocatie maandag open

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De GGD-vaccinatielocatie in Delft gaat maandag 29 maart open aan de Mozartlaan 664, op het voormalige terrein van voetbalvereniging Delfia. GGD Haaglanden begint met het vaccineren van ongeveer 400 personen per dag. Naarmate er meer vaccins beschikbaar komen, worden er ook meer personen per dag gevaccineerd.   Deze locatie is op termijn geschikt voor circa 800 vaccinaties per dag. In eerste instantie worden medewerkers in de langdurige zorg en mobiele, thuiswonende ouderen gevaccineerd. In de loop van de tijd kunnen ook anderen hier terecht.

Meer

Gemeente maakt Delflandplein veiliger

Gemeente maakt Delflandplein veiliger

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Fietsers kunnen volgend jaar veiliger over het Delflandplein fietsen. De gemeente wil snel beginnen met de voorbereiding van een serie maatregelen. De belangrijkste maatregel is dat fietsers in één richting gaan fietsen op de fietspaden rondom het plein. Nu fietsen ze in twee richtingen en zien automobilisten hen niet altijd goed aankomen.   Ook de inrichting van het Delflandplein verbetert. Minder markering en begroeiing maken het Delflandplein overzichtelijker. En het fietspad krijgt een rondere ligging rondom de rotonde. Fietsers moeten op een natuurlijke wijze met het autoverkeer mee over de rotonde gaan fietsen. Want het is niet de bedoeling dat zij tegen de richting in fietsen. De gemeente gaat letten op de naleving. Als dat nodig is volgt een gedragscampagne en extra handhaving.

Meer

‘De lijn staat al uit. Ik zet die voort’

‘De lijn staat al uit. Ik zet die voort’

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Hatte van der Woude verruilt na bijna drie jaar wethouderschap het Delftse stadskantoor voor het Haagse Binnenhof. Zij wordt voor de resterende duur van deze collegeperiode opgevolgd door een oudgediende: Lennart Harpe. Van der Woude kan zich de eerste keer dat ze zich als wethouder voorstelde nog goed herinneren: “De formatie duurde lang. De avond van de installatie ook. De volgende dag, na een kort nachtje, werd ik alweer verwacht op een congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar stelde ik me voor het eerst voor als 'wethouder in Delft' – en ik schoot spontaan in de lach.”

Meer

Hugo de Groot in de schijnwerpers

Hugo de Groot in de schijnwerpers

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 22 maart 1621 ontsnapte Hugo de Groot (1583-1645), één van de beroemdste Delftenaren aller tijden, in een boekenkist uit Slot Loevestein. Vanwege dit bijzondere jubileum is 2021 door Slot Loevestein uitgeroepen tot  Hugo de Grootjaar.  Museum Prinsenhof Delft haakt hierbij aan. Het museum zet Hugo de Groot in de schijnwerpers met een korte film, een workshop voor kinderen en een familiedag. Ook scholen kunnen, zodra de coronamaatregelen het toelaten, voor de groepen 7-8 een museumles boeken.   Hugo de Groot is een belangrijk denker en één van de grootste rechtsgeleerden ooit. Hij wordt beschouwd als de vader van het moderne internationale recht en de grondlegger van het zeerecht.

Meer

Smakelijk wandelen

Smakelijk wandelen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Wandelen van het ene smakelijke hapje naar het andere. Komend weekend zijn culinaire take-away-wandelingen in Delft al ‘uitverkocht’, maar ze worden ook nog elk weekend in april gehouden. Daarbij gelden wel strenge corona-richtlijnen. Culinair wandelen mag wanneer elke vorm van organisatie wordt losgelaten: geen startpunt, geen tijdslots, geen vaste routes en geen registratie, geen alcohol nuttigen op straat, maximaal 2 personen of 1 huishouden. Onder deze voorwaarden lanceert WijnSpijs take-away-wandelingen in 20 steden in Nederland, waaronder Delft, ter ondersteuning van de lokale horeca.

Meer

D66 de grootste partij in Delft

D66 de grootste partij in Delft

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  D66 is in Delft bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer de grootste geworden. De partij haalde 21,4% van de stemmen. De VVD was tweede met 16,8%. De derde partij van Delft is GroenLinks met 8,9%. De PVV is vierde met 8,3%. Nieuwkomer Volt kreeg 7,5% van de stemmen en is daarmee de vijfde partij. De opkomst in Delft was 79,4%.

Meer

Wethouder naar Tweede Kamer

Wethouder naar Tweede Kamer

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Hatte van der Woude, wethouder Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie, heeft haar ontslag aangeboden aan de Delftse gemeenteraad. Ze gaat aan de slag als kamerlid voor de VVD in de Tweede Kamer. De VVD draagt oud-wethouder Lennart Harpe voor als haar opvolger. Dinsdagavond 23 maart stemt de raad over de voordracht. Tijdens een digitale raadsvergadering wordt de uitslag van de stemming bekendgemaakt. Bij een positieve uitslag wordt Lennart Harpe door de raad benoemd.    In de afgelopen drie jaar heeft wethouder Hatte van der Woude veel tot stand gebracht. Ze heeft zich onder andere ingezet voor een samenwerking vmbo, mbo, hbo en TU nabij de campus. Een plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, en leerlingen samen leren en innoveren.

Meer

'In Delft kun je het maken'

'In Delft kun je het maken'

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delft staat bekend als de stad van 'innovatie, creativiteit, technologie en historie’. En bij technologie denken mensen dan snel aan de TU en de in Delft gevestigde hogescholen. “Maar we mogen breder denken, de hele onderwijskolom moet weer een volwaardige plek in Delft krijgen”, vindt Hatte van der Woude, wethouder Onderwijs, Jeugd, Integratie en emancipatie van de gemeente Delft.   “Delft wil kansen voor alle jongeren, van het primair onderwijs tot de universiteit”, vindt de wethouder. Zij maakt zich dan ook sterk voor de vorming van een technologiecluster. Een netwerk van primair onderwijs, vmbo, mbo, hbo, de TU en het bedrijfsleven dat inzet op leren, innoveren én maken. En daarmee past bij het karakter en de ambitie van Delft als stad van innovatie en technologie, een innovatieve maakstad. In Delft kun je het maken, is het motto.

Meer

Week van het geld

Week van het geld

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente Delft doet in 2021 weer mee aan de Week van het geld. Dit keer is het thema “GOUD”. En dan gaat het niet over écht goud. Het gaat over de gouden tips om op jonge leeftijd bewust met geld om te gaan. Van 22 tot en met 26 maart worden in heel het land activiteiten georganiseerd voor kinderen en hun ouders.     Tijdens de Week van het geld is er extra aandacht voor kinderen en jongeren om te leren omgaan met geld. Thuis en in de klas. Goed omgaan met geld betekent namelijk: goed nadenken en bewust kiezen. En dus ook de weg weten naar informatie of mensen die je kunnen helpen. Wilt u thuis alvast wat activiteiten doen? Op de website van de  Week van het geld  staan veel filmpjes en spelletjes. Op verschillende basisscholen verzorgen wethouders Karin Schrederhof, Stephan Brandligt, Bas Vollebregt en Martina Huijsmans een gastles over omgaan met geld.

Meer

Informatieavond WarmtelinQ

Informatieavond WarmtelinQ

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Gasunie bereidt de aanleg voor van een warmtetransportleiding: WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag en heeft vergunningen aangevraagd voor de werkzaamheden. Op maandag 22 maart is er van 19.30 tot 21.00 uur een online informatieavond voor inwoners van Delft, Rijswijk en Midden-Delfland. WarmtelinQ zal in de toekomst restwarmte vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag vervoeren. Hiermee kunnen woningen en bedrijven op diverse plekken in de provincie verwarmd worden. Dat hoeft dan niet meer met aardgas; een belangrijke stap in de energietransitie. Kijk voor meer informatie op de website van  Warmtelinq .

Meer

Raad stemt in met Mobiliteitsprogramma 2040

Raad stemt in met Mobiliteitsprogramma 2040

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De Raad heeft op 28 januari 2021  definitief ingestemd met het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD 2040). De raad heeft kritisch met het programma meegekeken. Dat heeft geleid tot opmerkingen en aanvullingen vanuit de raad. De gemeente heeft die in het plan verwerkt. Daarmee zijn de laatste punten op de i van het plan gezet. Wat is nodig om Delft ook in 2040 bereikbaar én leefbaar te houden? Dat staat in het MPD 2040. Het MPD 2040 telt dan ook concrete acties. De gemeente gaat onder meer aan de slag voor meer ruimte voor voetgangers in de binnenstad. Ook  gaat ze parkeerproblemen aanpakken en fietsverbindingen in Delft verbeteren.

Meer

Nieuwe regels voor tijdelijke terrassen

Nieuwe regels voor tijdelijke terrassen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Ook in 2021 is de behoefte aan extra terrasruimte voor de horecaondernemers groot. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt nieuwe beleidsregels voor deze tijdelijke terrassen vastgesteld.   “Op deze wijze willen we de horecaondernemers ondersteunen zodra de horeca weer open mag. De nieuwe beleidsregels leiden tot versoepeling van de eindtijd van de tijdelijke terrassen en het gebruik (muziek) van de terrassen. De regels hiervoor worden gelijkgetrokken met de regels voor bestaande terrassen.  Nu we tijdig kunnen inspelen op de te verwachte vraag naar tijdelijke terrasuitbreiding is het gewenst om uit zorgvuldigheid naar betrokken inwoners terug te gaan naar de uniforme voorbereidingsprocedure van Delft. Daartoe is een wijziging van de APV aangeboden aan de gemeenteraad. 

Meer

<< <Pagina 2 van 128> >>

159248