Laatste Nieuws

Sample News feed

Mooi opgeschoond!

Mooi opgeschoond!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Vorige week trokken kinderen van basisscholen De Ark (Tanthof oost) en De Bron (Tanthof west) er in ploegen op uit voor een schoonmaakactie. De scholieren gingen schoffelen, tuintjes aanharken en veel zwerfvuil opruimen. Leerlingen van De Ark werden bijgestaan door medewerkers van De Papaver, die van De Bron door mensen van Werkse! Kleuters van De Bron hielpen met opruimen van de kinderboerderij; kleuters van De Ark maakten de bosjes rond de school schoon. De middenbouw-groepen namen het gebied rond de scholen en omgeving voor hun rekening. En leerlingen van de bovenbouw raapten zwerfvuil bij de parkeerplaatsen en winkelgebieden. Het opruimen van afval gebeurde af en toe in gestrekte draf – een nieuwe fitness-trend, waarbij afval opruimen en joggen wordt gecombineerd.

Meer

In de gracht? Uit de gracht!

In de gracht? Uit de gracht!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Jaarlijks verdrinken er zo’n 60 huisdieren – honden en katten – in de grachten. Als ze eenmaal in de gracht zijn beland, lukt het ze niet meer om eruit te komen. Delftse Wallies kunnen deze huisdieren redden. Vrijdag worden er 10 aangebracht in de gracht aan de Voorstraat.  De Delftse Wallies zijn bedacht door Voorstraatbewoner Willeke van de Groep en haar vriendin Bea van den Bos. “De dierenambulance houdt het aantal verdronken katten, honden – en ook jonge watervogels – bij. In de eerste helft van 2017 registreerde de dierenambulance zo’n vijf verdronken honden en katten per maand. Daarom hebben Bea en ik het initiatief ‘In de gracht - uit de gracht’ bedacht: zogeheten Delftse Wallies, uitstapplekken van gecoat staal in de gracht van 30 bij 50 centimeter, waar watervogels even kunnen bijkomen, en waarvan honden en katten de kade op kunnen klauteren.”

Meer

Avalex in de plus

Avalex in de plus

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Afvalverwerker Avalex heeft in 2017 een winst behaald van ruim 1,8 miljoen euro. Hiervan gaat 850.000 euro terug naar de zes gemeenten die deelnemen aan Avalex. De resterende 950.000 euro gebruikt Avalex om de organisatie te moderniseren. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Avalex, samen met de begroting tot en met 2022, onlangs presenteerde. De gemeenteraden van de zes gemeenten van Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland wordt gevraagd wat zij vinden van de financiële stukken. In juli vindt de definitieve vaststelling van deze stukken plaats.

Meer

Nieuwe parkeernormen

Nieuwe parkeernormen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college van b&w heeft op 24 april de Nota Parkeernormen 2018 vastgesteld. De nieuwe parkeernormen sluiten goed aan bij de voorziene uitbreiding van de woningvoorraad in Delft. Ze bieden meer flexibiliteit aan bouwontwikkelingen en voorzien in voldoende parkeercapaciteit voor auto’s en fietsen en in ruimte voor laden en lossen.  Waar ontwikkelaars in de oude situatie parkeergelegenheid op eigen terrein moesten realiseren, bieden de nieuwe parkeernormen de mogelijkheid om ook op andere manieren in parkeergelegenheid te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld door al beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte of de parkeergarages beter te benutten. Voorwaarde is wel dat de omgeving er geen parkeeroverlast van ondervindt.  

Meer

Jongeren en WO II

Jongeren en WO II

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 4 mei spelen dertien jongeren aansluitend op de Dodenherdenking bij de Nieuwe Plantage, de voorstelling 'Lopen in de schaduw van de oorlog'. Onder leiding van VAK-docenten en theatermakers Alexa van der Velde en Remko Weijer hebben jongeren uit Delft zich verdiept in de geschiedenis van de stad ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Deze gesprekken, vol herinneringen en verhalen, vormen samen met ander bronmateriaal de basis van de voorstelling.

Meer

Herdenkingen 4 mei

Herdenkingen 4 mei

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op vrijdag 4 mei is het Dodenherdenking. Burgers en militairen worden dan herdacht die op Nederlands grondgebied of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Ook in Delft. Indiëmonument, Sint Agathaplein De herdenking op dit plein wordt gehouden ter ere van de gesneuvelde oud-Indië-strijders. 13.45   Ontvangst in de consistorie van de Waalse Kerk 13.50   Stille tocht naar herdenkingsmonument 13.52   Welkom en speech burgemeester 14.00   The Last Post, gevolgd door twee minuten stilte, het Wilhelmus, kranslegging en defilé

Meer

Getuigen gezocht van overval op pakketbezorger

Getuigen gezocht van overval op pakketbezorger

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Agenten kregen op woensdag 25 april omstreeks 10:15 uur een melding van een overval op een pakketbezorger aan de Van Foreestweg. Twee verdachten gingen er rennend met buit vandoor. De politie onderzoekt de overval en zoekt getuigen. De pakketbezorger stond met zijn bus geparkeerd op de Van Foreestweg. Plotseling werd het slachtoffer hard uit zijn bus getrokken. Vervolgens stalen twee mannen een aantal pakketten uit de bus en renden weg richting de flats. Uit onderzoek van agenten in de omgeving bleek dat een getuige drie verdachten met pakketten in een kleine donkere auto zag stappen aan de Sasboutstraat en wegreden via de Berestijnstraat de Provincialeweg op. Mogelijk heeft deze auto te maken met de overval en daarom zoeken wij de bestuurder en inzittenden van dit voertuig. De pakketbezorger raakte licht gewond en is in een ambulance nagekeken. Hij doet aangifte van de overval. Het onderzoek is in volle gang.

Meer

Delftse jongeren weten wat ze willen voor Delft

Delftse jongeren weten wat ze willen voor Delft

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Scholieren en studenten worden uitgedaagd om mee te denken over hun omgeving: sportvelden met verlichting opgewekt door zonnepanelen, speciale hondenpoepprullenbakken en trambanen die voor de veiligheid en besparing van ruimte boven de normale wegen worden aangelegd. Het is een greep uit de ideeën die de groep 8 leerlingen van basisschool de Bonte Pael hebben voor Delft. Zij waren woensdag 25 april de eerste jongeren die met de gemeente meedachten over de Omgevingsvisie voor Delft. De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente op de fysieke leefomgeving.

Meer

Geen vrachtverkeer over nieuwe Sebastiaansbrug

Geen vrachtverkeer over nieuwe Sebastiaansbrug

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Als de Sint Sebastiaansbrug vernieuwd is, blijft het verbod op vrachtverkeer van kracht. Dit heeft het college van b&w besloten. De nieuwe brug is in principe geschikt voor zwaar vrachtverkeer, maar wordt er niet voor opengesteld. In 2008 besloot het gemeentebestuur zwaar vrachtverkeer op de brug te verbieden, dit vanwege de toestand van de brug. Eind dit jaar begint de bouw van de nieuwe brug. En al is de nieuwe brug geschikt voor zwaar vrachtverkeer, hij wordt er niet voor opengesteld.

Meer

Schulden? Zoek hulp!

Schulden? Zoek hulp!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Heeft u schulden? U hoeft zich nergens voor te schamen. Hoe sneller u bij de gemeente aanklopt voor een schuldhulpverleningstraject, hoe sneller u weer schuldenvrij kunt zijn. Het Delftse echtpaar Van der Heiden deed dit en ziet de toekomst weer zonniger in. De broodjeszaak van Jan (59) en Trudy (53) van der Heiden* was een begrip in de wijk, tot de crisis kwam. Aanvankelijk maakte het echtpaar zich niet zoveel zorgen; het was vaker even minder gegaan en ze hadden spaargeld op de bank. Maar de verwachte opleving bleef ditmaal uit. Trudy: “We kregen steeds meer schulden. En ons spaargeld was er op een gegeven moment doorheen.”

Meer

Kom zaterdag tulpen plukken!

Kom zaterdag tulpen plukken!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In december naast het station geplant, sinds half april in bloei: 125.000 (!) tulpen van Stichting DelftBloeit. Wilt u een bijzonder bosje? Op zaterdag 28 april kunt u ze komen plukken! Om 11.00 uur is de openingsceremonie,  daarna kan er tot 17.00 uur geplukt worden. Voor € 1 krijgt u een tulpentasje en mag u uw eigen bosje bloemen bij elkaar plukken. ’s Avonds verandert het bollenveld in een openluchtbioscoop en draait de Nederlandse film ‘Tulipani’. Met de dagopbrengst kan DelftBloeit nieuwe bollen en bloemen kopen voor een volgend veld. Zo vergroent en verbloemt de stichting de stad op plekken die anders braak liggen.

Meer

Parkeertaken naar ParkerenDelft

Parkeertaken naar ParkerenDelft

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Vanaf 1 mei 2018 kunnen inwoners en bedrijven met al hun parkeervragen terecht bij ParkerenDelft. De volledige uitvoering van het straat- en garageparkeren ligt dan bij één organisatie. Dit betekent dat ParkerenDelft voortaan alle klantcontacten over parkeren verzorgt en dat u al uw parkeerproducten via ParkerenDelft bestelt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het aanvragen van een parkeervergunning of bezoekersvergunning, een ontheffing voor de autoluwe binnenstad, vragen of bezwaren naar aanleiding van een naheffingsaanslag (parkeerboete) en meer.  ParkerenDelft is bereikbaar via:

Meer

Raad past beleid statushouders niet aan

Raad past beleid statushouders niet aan

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Een meerderheid van de raad past het beleid statushouders niet aan. Dat bleek tijdens de raadsvergadering op dinsdag 24 april. Een motie van SP en ChristenUnie die daartoe opriep, werd verworpen. De raad zag in de halfjaarrapportage programma statushouders geen aanleiding om het beleid te wijzigen. De SP en ChristenUnie riepen via hun motie het college onder meer op om te onderzoeken hoe beleid en begeleiding verbeterd zouden kunnen worden. Die motie haalde het dus niet. In de vergadering werd gemeld dat het rijk met een beleidswijziging komt, waarbij gemeenten meer regie krijgen over de inburgering van statushouders. Wethouder Brandligt verwacht kort voor de zomer meer uit Den Haag te horen en zegde toe de raad daarover in de volgende rapportage te informeren.

Meer

Koningsdag

Koningsdag

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op donderdag 26 en vrijdag 27 april kleurt Delft oranje! De stad bruist deze dagen met muziek, dans en kramen, er is van alles te doen. Bekijk het volledige programma van Koningsnacht en Koningsdag op koningsdag-delft.nl. Dan bent u helemaal op de hoogte. Op Koningsdag is er een rommelmarkt in de binnenstad. In Delft is geen vrijmarkt, u mag dus niet zomaar ergens met uw spullen op straat gaan zitten. Dit mag alleen op locaties die door de politie en brandweer zijn aangewezen. Zo blijven de doorgangsroutes voor bezoekers en hulpdiensten goed bereikbaar.

Meer

Lintjes 2018

Lintjes 2018

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Donderdag 26 april hebben elf Delftenaren in het stadhuis een koninklijke onderscheiding ontvangen, uit naam van Koning Willem-Alexander, uit handen van burgemeester Marja van Bijsterveldt. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden mevrouw A.M. Dijkgraaf – Nadorp,  de heer J.C.M. Holierhoek, de heer H.J.C. Koster, mevrouw E.C.M. van der Kraaij – Herman, mevrouw J. van der Laan – van Dijk, de heer H.G. van Trigt en Mr. R.A. van Winden. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden drs. J.H. Kroon, mevrouw P.G.M. Kouwenhoven en mevrouw M.H. Welle Donker.

Meer

Wildgroei?

Wildgroei?

Ingezonden door: admin Categorie: Laatste Nieuws

  Dat is de naam van een culinair initiatief van Nina van der Meer en Els van der Burg De lunchroom die uitsluitend vegetarische gerechten serveert is gelegen aan deOude Kerkstraat 1, 2611 HT in Delft    

Meer

Pay It Forward: belangeloos investeren in geluk

Pay It Forward: belangeloos investeren in geluk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 29 april vindt de tweede editie plaats van Pay It Forward Dag, op en rond het Agathaplein. ‘Pay It Foward is investeren in geluk, van jou én van de ander. Belangeloos.’ Entree is gratis – en wie een programmabijdrage wil leveren, is welkom. Vorig jaar werd in Delft, voor het eerst in Nederland, de Pay It Forward Dag gelanceerd. Het fundament van deze dag: belangeloos iets voor een ander doen, en hem of haar vragen hetzelfde voor een ander te doen. “Een olievlek van belangeloosheid die bijdraagt aan jouw geluk en dat van een ander”, aldus stadsfilosoof Hubertus Bahorie, initiatiefnemer van de eerste editie van de Pay It Forward dag vorig jaar. “Van deze eerste editie hebben we geleerd. Toen organiseerden we op zes plekken Pay It Forward-activiteiten. Dat was te versnipperd, daarom organiseren we de dag nu op één locatie: op en rond het Agathaplein. Ondanks de versnippering zat het vorig jaar wel goed met de sfeer, het enthousiasme en de aanstekelijkheid die belangeloosheid oproept.”

Meer

Zaken doen met gesloten beurs

Zaken doen met gesloten beurs

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Afgelopen dinsdag vond voor de twaalfde keer de Beursvloer  plaats, voor de derde keer samen met Midden-Delfland. Er werden 141 matches geregistreerd tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een maatschappelijke organisatie zoekt expertise, ruimte of menskracht, en biedt daarvoor in ruil een activiteit die aansluit bij waar de organisatie goed in is. Een bedrijf wil maatschappelijk ondernemerschap handen en voeten geven en wil maatschappelijke organisaties steunen. Breng ze bij elkaar en kijk of ze wat voor elkaar kunnen betekenen – het idee van de Beursvloer in een notendop. Afgelopen dinsdag werd die gehouden in het Huis van de Stad, het stadskantoor aan het Stationsplein.

Meer

Verwonderen? Meedoen!

Verwonderen? Meedoen!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delft heeft een nieuw kindertheaterfestival: op zondag 22 april is tussen 11.00 en 17.00 uur is de eerste editie van het BuytenBeleef Festival bij Stadsboerderij en Waterspeeltuin BuytenDelft. Kinderen tussen twee en twaalf jaar kunnen zich verwonderen bij tal van bijzondere voorstellingen of meedoen aan uitdagende activiteiten. Het BuytenBeleef Festival biedt theater, techniek en muziek op een groene buitenlocatie. Ga mee op een muzikale reis langs wilde dierengezinnen. Treed binnen in de wereld van beweging en uitvindingen van kluizenaar Movo (foto). Ga op expeditie met het Groene Mannetje.  

Meer

Bouw Antoni begint binnenkort

Bouw Antoni begint binnenkort

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In mei begint de bouw van project Antoni in Nieuw Delft. De voorbereidende werkzaamheden beginnen maandag. Dat heeft gevolgen voor de Kiss+Ride en de taxichauffeurs.  Voor een veilige uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden wordt vanaf komende week de aanrijroute naar de Kiss+Ride en de taxistandplaatsen bij het station afgesloten. De Kiss+Ride is gedurende de bouwperiode te vinden aan de Coenderstraat. Door middel van een aangepaste route blijven de taxistandplaatsen aan de voorkant van het voormalig stationsgebouw in stand.

Meer

<< <Pagina 2 van 40> >>

57655