Laatste Nieuws

Sample News feed

Oud & nieuw: veilig en gezellig

Oud & nieuw: veilig en gezellig

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De jaarwisseling moet voor iedereen in Delft een feest kunnen zijn. Houdt u dus aan de veiligheidsregels! Alleen winkeliers met een vergunning van de gemeente mogen vuurwerk verkopen. De volgende locaties hebben een vergunning gekregen voor het verkopen van goedgekeurd vuurwerk: • Bouter | Dasstraat 12-14 • Zena Delft | Haagweg 129 • Delfts Vuurwerkpaleis | Neringstraat 5 • Flink Vuurwerk | Vulcanusweg 261.

Meer

Gesignaleerde man aangehouden door EVA-team

Gesignaleerde man aangehouden door EVA-team

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Overtreding van zijn schorsende voorwaarden, leidde woensdagochtend 28 december tot de aanhouding van de man in een woning aan de Buizerdlaan. De man, een 38-jarige inwoner van Delft, werd in juni dit jaar aangehouden voor een bedreiging die hij pleegde in Den Haag. Onlangs werd hij in vrijheid gesteld. Hij kreeg daarbij een aantal schorsende voorwaarden opgelegd waaraan hij zich gedurende zijn invrijheidstelling diende te houden. Toen bleek dat hij dit niet deed, werd hij gesignaleerd.

Meer

HUISHOUDELIJKE HULP BLIJFT

HUISHOUDELIJKE HULP BLIJFT

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben met de aanbieders van huishoudelijke hulp afspraken gemaakt over de inzet van huishoudelijke hulp in 2017 en 2018.  In deze gemeenten kunnen inwoners die dat nodig hebben gebruik blijven maken van goede huishoudelijke hulp. Vanaf 1 januari 2017 is het voor Delftenaren mogelijk om voor maximaal 40 uur huishoudelijke hulp aan te vragen bij de zorgaanbieders in Delft. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 5 euro per uur. De gemeente betaalt de rest. 

Meer

NIEUWE EIGENAAR ZWEMBAD

NIEUWE EIGENAAR ZWEMBAD

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De verzelfstandiging van Zwembad Kerkpolder komt steeds dichterbij. Op 20 december stemde het college van B&W in met de voorlopige gunning aan Sportfondsen Delft.   De gemeenteraad van Delft neemt naar verwachting in februari een besluit over de financiële consequenties die de verzelfstandiging met zich meebrengt. Als de gemeenteraad akkoord gaat worden de overeenkomsten ondertekend en het zwembad overgedragen aan Sportfondsen Delft. Naar verwachting is dit in maart 2017.

Meer

DELFT TWEEDE IN ENERGY BATTLE

DELFT TWEEDE IN ENERGY BATTLE

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De tweede ronde van de Energy Battle is voorbij – en Delft eindigde als tweede!  In totaal gingen 139 deelnemers de uitdaging aan om hun energieverbruik te verlagen. Gemiddeld werd er 15% op stroom en 16% op gas bespaard. De gemeente Heemskerk kwam als winnaar uit de bus. Goede tweede is het sportieve team van de Sports Art Fitness van de gemeente Delft.

Meer

Vermeer in Zuidpoort

Vermeer in Zuidpoort

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Wilt u een kijkje nemen in het atelier van Johannes Vermeer? Kom dan naar het Bastiaansplein – het kan nog tot en met tweede kerstdag.  Op het plein is de werkkamer van Johannes Vermeer nagebouwd en wordt het moment getoond dat de schilder net de laatste hand legt aan zijn beroemde doek ‘Gezicht op Delft’. 

Meer

100 dagen burgemeester

100 dagen burgemeester

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Direct na haar beëdiging als burgemeester van Delft begon ze aan een kennismakingsperiode van 100 dagen. Nu die voorbij zijn, maakt Marja van Bijsterveldt de balans op.  Honderd dagen lang sprak Marja van Bijsterveldt op allerlei plekken in de stad met bewoners, ondernemers en instellingen. En wat haar in die tijd het meest is opgevallen, is de enorme betrokkenheid van Delftenaren bij hun stad. Het heeft haar geraakt: “De hoeveelheid initiatieven, projecten en netwerken die ik ben tegengekomen, is enorm. Delftenaren werken samen met elkaar. En er is openheid; de mensen zijn niet alleen met hun eigen ding bezig, ze staan open voor elkaar en gunnen de ander wat. En de kracht waar dat toe leidt, is bijzonder.”

Meer

VIGNET GEZONDE SCHOOL

VIGNET GEZONDE SCHOOL

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Basisonderwijsschool De Bonte Pael in de wijk Tanthof heeft vandaag het vignet Gezonde School uitgereikt gekregen door wethouder de Prez.   Met het vignet Gezonde School laat de Bonte Pael zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. GGD Haaglanden heeft de Bonte Pael begeleid in dit proces. Gemeente, GGD en school zijn trots op het behaalde resultaat! 

Meer

Fijne Feestdagen

Fijne Feestdagen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

Wij wensen namens de redactie onze lezers fijne festdagen

Meer

RAAD PRAAT OVER KROMSTRAAT

RAAD PRAAT OVER KROMSTRAAT

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeenteraad debatteert donderdag 22 december over de procedure voor de verkoop van vijf panden in de Kromstraat.   De commissie Algemeen boog zich vorige week donderdag in een extra vergadering over deze verkoopprocedure. Die roept veel vragen op bij de ondernemers in de Kromstraat en bij de fracties. CDA, ChristenUnie en VVD hebben bij dit agendapunt moties aangekondigd

Meer

THEATER HOUDT SUBSIDIE

THEATER HOUDT SUBSIDIE

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Theater de Veste houdt de huidige prestatiesubsidie van 1.564.196 euro tot ten minste 2020. Dat heeft het college van B&W besloten.  Samen met de TU Delft heeft  Theater de Veste  ook extra plannen gemaakt om bij te dragen aan de pijlers uit het rapport ‘Parel in de Randstad’. De aanvraag voor de daarvoor nodige extra subsidie van ruim 70.000 euro wordt meegenomen in de Kadernota 2017.

Meer

CAMERATOEZICHT OUD EN NIEUW

CAMERATOEZICHT OUD EN NIEUW

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De politie heeft in de Lijsterbeslaan en de Griegstraat camera’s geplaatst. Dit is onderdeel van de maatregelen voor oud en nieuw.  De camera’s hangen op deze locaties omdat hier vorig jaar illegale vreugdevuren werden opgebouwd. De brandweer moest het vuur blussen, onder begeleiding van de politie. De beelden worden alleen tijdens oud en nieuw direct door de politie bekeken.

Meer

Plantenjacht rond het Melarium

Plantenjacht rond het Melarium

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 28 december 14:00 uur organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een plantenjacht. Tijdens de jacht worden er gedurende één uur naar bloeiende planten gekeken en na afloop is er een eindejaarsdrankje bij het knappend vuur van de houtkachel in het Melarium, Verzamelen op parkeerplaats t.h.v. de Rotterdamseweg 418 in Delft. Inlichtingen afdelingDelfland@knnv.nl of 015 – 261 00 48. Deze Delflandse jacht is een onderdeel van de landelijke Eindejaars Plantenjacht die door FLORON wordt georganiseerd, van zondag 25 december tot dinsdag 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten.

Meer

Vol gas naar schone energie

Vol gas naar schone energie

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Is er een toekomst zonder fossiele brandstoffen? Absoluut; maar daarvoor moeten wel al vandaag stappen worden gezet.  Innovaties die de overgang naar duurzame energie bespoedigen én bijdragen aan het economisch klimaat, krijgen kansen in ‘Energy Innovation Delta’ Zuid-Holland. Een speciale Board, de Energy Innovation Board, gaat drempels slechten en kansen mogelijk maken voor innovaties op het gebied van energietransities. 

Meer

Norm huishoudelijke hulp

Norm huishoudelijke hulp

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente laat een onderzoek uitvoeren om vast te stellen hoeveel uur huishoudelijke hulp ten minste nodig is voor een schoon huis.   Dit is nodig omdat de Centrale Raad voor Beroep eerder dit jaar heeft bepaald dat elke gemeente objectieve criteria moet gebruiken voor het toekennen van huishoudelijke hulp. Vanaf 2012 hanteerde de gemeente de norm die destijds ook door de gemeente Rotterdam werd gebruikt.

Meer

Vanaf morgen: schaatsen!

Vanaf morgen: schaatsen!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Morgen, vrijdag 16 december, geeft wethouder Raimond de Prez om 19.00 uur het startschot voor een maand lang ijspret - voor het eerst aan de Schoemaker Plantage.  Als openingsactie nodigt Winters Delft iedereen uit om gratis te komen schaatsen en glijden. Zaterdagavond knalt het evenement nog even door met een geweldige vuurwerkshow. Op de openingsavond is de horeca vanaf 18.00 uur geopend en krijgen bezoekers tot 19.00 uur bij eetcafé Winters Delft gratis warme chocomel. Daarna volgt de officiële opening en begint de schaatsrace. Er zijn twee races: een voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar en een voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De winnaars krijgen een strippenkaart waarmee ze zes keer gratis kunnen schaatsen. Na de officiële opening kan iedereen gratis roetsjen van de ijsglijbaan of lekker schaatsen. Wel zelf schaatsen meebrengen...

Meer

Winterwerk in het groen

Winterwerk in het groen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Tijdens deze winterperiode worden weer op verschillende locaties in de stad winterwerkzaamheden uitgevoerd.  Het gaat daarbij vooral om dunningswerkzaamheden in zogeheten bosplantsoen. Maar ook wordt er gesnoeid in kleinere beplantingsvakken naast woningen.  Dunning vindt plaats om de beplanting in stand te houden en is vooral nodig bij beplanting die bosplantsoen wordt genoemd: de combinatie van bomen en struiken. Wordt de bomenlaag te zwaar, dan dringt onderin geen licht meer door. De bomen krijgen geen zijtakken en de struiklaag en kruidenlaag daaronder sterven af. Dit kan worden voorkomen door er van tijd tot tijd wat bomen en struiken tussenuit te halen. 

Meer

OP DE FIETS NAAR LICHTJESAVOND

OP DE FIETS NAAR LICHTJESAVOND

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Vuurkorven, fakkels, verlichte grachten, gekleurde grachtenpanden en vrolijke muziek: vanavond is het weer Lichtjesavond in Delft.  De binnenstad is omgetoverd tot sprookjesland. Doe je tegoed aan winterse lekkernijen, drink een glaasje glühwein en vergaap je aan de vele straatoptredens. Ook voor de kleine lichtjesfans is er van alles te doen - vooral op het Doelenplein. Je eigen lampioen versieren bijvoorbeeld, of je duizelig draaien in de draaimolen of eindeloos zwieren in de zweefmolen.

Meer

PARKEREN GROTE VOERTUIGEN

PARKEREN GROTE VOERTUIGEN

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente heeft onderzocht welke openbaar toegankelijke terreinen en plekken in de stad geschikt zijn als parkeerplaats voor grote voertuigen.   Het gaat om touringcars, vrachtwagens, grote campers, markt- en kermiswagens. Voertuigen dus, die niet op een gewone parkeerplaats mogen worden geparkeerd. Het college heeft  het onderzoek  (pdf, 6 MB) aangeboden aan de gemeenteraad. In het onderzoek zijn alle beschikbare locaties in de stad beoordeeld aan de hand van objectieve criteria. Bij toekomstige besluiten kan op het onderzoek worden teruggegrepen.

Meer

COMMISSIE NOG NIET AKKOORD

COMMISSIE NOG NIET AKKOORD

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Veel fracties gaan twee voorstellen om de begroting voor het eind van het jaar te wijzigen nader bestuderen. De voorstellen komen terug in de raadsvergadering op donderdag 22 december.  Het gaat onder mee om een voorstel om 500.000 euro uit de algemene reserve te halen voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Een ander punt gaat over subsidies voor straatfeesten. Het blijkt om 860.000 euro aan knelpunten te gaan die niet waren voorzien. Wethouder Hekker beaamde dat dat beter had gekund en ze benadrukte dat het bij alle verschuivingen niet om extra geld gaat.

Meer

<< <Pagina 39 van 47> >>

69833