Laatste Nieuws

Sample News feed

BOA's in het nieuw

BOA's in het nieuw

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De buitengewone opsporingsambtenaren - BOA's - van de gemeente dragen vanaf 13 maart nieuwe uniformen. Ook elders in het land worden deze uniformen ingevoerd.  Delft is een van de voorlopers. In 2020 dragen de BOA's van alle gemeenten ditzelfde uniform, geheel volgens de richtlijnen van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Met een landelijk uniform zijn de BOA's herkenbaarder voor burgers en kunnen ze gemakkelijker samenwerken met andere gemeenten.

Meer

Duurzaamheidsrevolver

Duurzaamheidsrevolver

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Volgende week woensdag stemt Nederland. Dat betekent kiezen. Duurzaamheidsambassadeur Jorine Koster is al weken onrustig - maar gaat absoluut stemmen. Al weken ben ik onrustig over de aankomende Tweede-Kamerverkiezingen. Niet omdat ik niet weet wat ik moet doen, maar omdat het een belangrijke verkiezing wordt. Ik denk dat we het allemaal wel een beetje aanvoelen. Ik werd dan ook wakker op een goede zondagochtend en bedacht me dat ik in deze column zeker niet de kans voorbij moest laten glippen om er een beetje aandacht aan te schenken. Want uiteraard zijn duurzaamheid en de politiek met elkaar verbonden, maar het belang van duurzaamheid voor de toekomst van een stad als Delft is namelijk extra groot… 

Meer

Woonvisie goed ontvangen

Woonvisie goed ontvangen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Een meerderheid van de fracties in de Delftse gemeenteraad heeft positief gereageerd op de regionale woonvisie van negen gemeenten, waaronder Delft, in de regio Haaglanden.   Deze woonvisie is een aanvulling op de Delftse woonvisie die de gemeenteraad in december 2016 heeft vastgesteld. Volgens wethouder De Prez kan Delft de problemen op de lokale woningmarkt niet alleen oplossen. Gemeenten moeten elkaar helpen, aldus De Prez. De regionale woonvisie is bedoeld als basis om tot regionale afspraken te komen met de woningcorporaties over te bouwen woningen in de regio. 

Meer

Blij, belezen, betrouwbaar

Blij, belezen, betrouwbaar

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Boekhandel De Omslag aan de Wijnhaven bestond dinsdag dertig jaar. Tijd voor een feestje en de doop van de winkelbiografie ‘Succes met uw enthousiasme’.   De Omslag werd officieel opgericht op 7 maart 1987 en die datum blijkt dertig jaar later ook een verhaal te hebben. “Die dag worden zeshonderd exemplaren van het boek bezorgd en gaat mijn nieuwe telefoonabonnement in”, zegt eigenaresse Trude Gerritsma. “Apart toch, vind je niet?”

Meer

Kindertuinen startklaar

Kindertuinen startklaar

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Vrijwilligers zijn druk bezig om de kindertuinen startklaar te krijgen. Op 3 april begint het nieuwe seizoen.  Djoke Winkler Prins, secretaris van de Delftse kindertuinen, coördineert al 10 jaar het jaarlijkse inschrijfproces. Ze hoopt weer op veel aanmeldingen van kinderen die willen leren zaaien en oogsten in hun eigen moestuintje.  “Er is plaats voor zo’n 300 kinderen. En om dat mogelijk te maken, zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom." Tuinieren is vooral een tastbare bezigheid: buiten bezig zijn, de grond in je vingers voelen, planten verzorgen en zien opgroeien en ontdekken welke rol de bodem, het weer en insecten daarbij spelen. Tegen de ervaring van je eigen oogst plukken, opeten of er iets leuks van maken, kan geen computerspel op!

Meer

GEMEENTE TEKENT GREEN DEAL

GEMEENTE TEKENT GREEN DEAL

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Gisteren ondertekende minister Kamp van Economische Zaken een Green Deal met 30 gemeenten waaronder Delft, 5 netbeheerders en de 12 provincies.  Met de ondertekening wordt een eerste stap gezet om in 2050 energieneutraal te zijn. Daar hoort een aardgasloze warmtevoorziening bij. De gemeente start daarom, samen met vastgoed- en huiseigenaren, partners en bewoners, een verkenning naar een  aardgasloze wijk  in Voorhof-Oost. De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur. De meeste mensen zullen op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden.

Meer

Bereikbaarheid City-Pier-City Loop 2017

Bereikbaarheid City-Pier-City Loop 2017

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op zondag 12 maart 2017 is de 43ste City-Pier-City Loop: het grootste hardloopevenement van Den Haag. Naar de loop komen altijd veel mensen. Dus kom op tijd en laat de auto staan. Delen van de stad zijn gedurende de loop minder goed bereikbaar. Het evenement begint om 9.45 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. De start van alle onderdelen is aan de Koningskade. De finish is aan de Boorlaan, nabij het Malieveld.

Meer

Woninginbreker aangehouden

Woninginbreker aangehouden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Politieagenten hielden vrijdag 3 maart om 04.30 uur in de omgeving van het Doelenplein een woninginbreker aan. Agenten kregen een melding dat verschillende personen in een woning op het Doelenplein inbraken. Politieagenten die een onderzoek instelden, troffen in de omgeving een man aan die voldeed aan het opgegeven signalement van een van de inbrekers. De politie hield deze man, een 19-jarige Hagenaar, aan. 

Meer

Van droom naar daad

Van droom naar daad

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In Delft is er een Uitvoeringsagenda Sociaal Domein, om mensen die het nodig hebben goed, snel en vroeg zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Zodat iedereen kan blijven meedoen.  De uitvoeringsagenda is een uitnodiging aan maatschappelijke partners, vrijwilligers(organisaties), inwoners, studenten, ondernemers én aan de gemeente zelf om met oplossingen te komen voor waar het nog schuurt. Heeft u een idee of initiatief om, samen met anderen, bij te dragen aan deze uitvoeringsagenda? Kom dan naar de manifestatie ‘van Droom naar Daad’ op dinsdag 7 maart van 14.30 tot 18.00 uur in het Prinsenkwartier aan het Sint Agathaplein 4! Op deze middag kunt u inspiratie opdoen en praktische informatie krijgen om uw initiatief werkelijkheid te laten worden.

Meer

Werk aan het water in Tanthof

Werk aan het water in Tanthof

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Kroosvorming, vuilophoping, stank – in Tanthof is de waterkwaliteit niet goed. Hoogheemraadschap en gemeente willen dat aanpakken. Op 8 maart vindt hierover een infobijeenkomst plaats.  De waterkwaliteit in Tanthof is niet goed, doordat er te veel bladeren en uitwerpselen van honden in het water aanwezig zijn – en daar gedijen bijvoorbeeld kroos en algen heel goed in. Maar met die dikke laag kroos die vaak op de sloten aanwezig is, gaat het licht uit in de sloot. Allerlei planten en dieren kunnen er niet meer leven – planten en dieren die nodig zijn voor schoon en helder water. Bovendien stroomt het water slecht door, zodat het kroos zich ook niet over de rest van het water kan verspreiden.

Meer

Verboden Porselein in Prinsenhof

Verboden Porselein in Prinsenhof

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In Museum Prinsenhof is vanaf 8 april de tentoonstelling Verboden Porselein – Exclusief voor de keizer te zien. Koningin Màxima komt de expositie openen.  De expositie toont Chinees porselein uit de Ming-dynastie (1368-1644), afkomstig uit Jingdezhen. Deze Chinese stad was eeuwenlang het centrum van een florerende keramiekindustrie. Hier stonden de keizerlijke porseleinovens, die uitsluitend porselein van uitzonderlijke kwaliteit maakten voor het keizerlijk hof. Van ieder ontwerp werden reeksen geproduceerd en daaruit kozen de keurmeesters alleen het allerbeste om aan de keizer te presenteren. Wat overbleef moest vernietigd worden.

Meer

Bourdon luidt maandag

Bourdon luidt maandag

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Aanstaande maandag, 6 maart, zal om 12.15 uur de Bourdon in de toren van de Oude Kerk bij uitzondering luiden. Het is een proef.  De afdeling Vastgoed van de gemeente bereidt het groot onderhoud aan de toren van de Oude Kerk voor, dat half april begint en naar verwachting begin februari volgend jaar klaar is. Bij het onderhoud worden de kruk-luidassen van de Bourdon en de Laudateklok vervangen door Koninklijke Eijsbouts BV.

Meer

OPEN DELFT MET OPEN DATA

OPEN DELFT MET OPEN DATA

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Sinds 28 februari kunnen burgers en organisaties als proef op www.delft.nl/opendata informatie over bomen in Delft raadplegen en downloaden.  Het gaat om gegevens die de gemeente heeft verzameld in het kader van publieke taken. Delft gaat deze open data online beschikbaar stellen. Deze proef maakt deel uit van het nieuwe beleid van de gemeente Delft om open data in te zetten als instrument en uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen, beleid en projecten.

Meer

REINEVELDBRUG VIER KEER DICHT

REINEVELDBRUG VIER KEER DICHT

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De Reineveldbrug in Delft gaat in maart vier nachten dicht. De provincie Zuid-Holland laat werkzaamheden uitvoeren voor een veilige bediening en gebruik van de brug.  De brug is dicht op de volgende data:  Maandag 6 maart van 22:00 uur tot dinsdag 7 maart 06:00 uur. Dinsdag 7 maart van 22:00 uur tot woensdag 8 maart 06:00 uur. Woensdag 8 maart van 22:00 uur tot  donderdag 9 maart 06:00 uur. Donderdag 9 maart van 22:00 uur tot vrijdag 10 maart 06:00 uur.

Meer

DELFTPAS 2017 VERKRIJGBAAR

DELFTPAS 2017 VERKRIJGBAAR

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De nieuwe Delftpas, die vanaf 1 maart geldig is, kunt u nu aanschaffen. Met de Delftpas geniet u van gratis en voordelige activiteiten - 365 dagen lang!  De Delftpas is een geweldig leuke voordeelpas waarmee u heel veel nieuwe dingen ontdekt in Delft én daarbuiten, want de Delftpas geldt ook in Rotterdam en Den Haag. Het nieuwe Delftpasboekje staat vol inspirerende ideeën voor een geweldig dagje uit. Ga bijvoorbeeld met korting naar De VAK en DOK. Een DOK-jeugdlidmaatschap is met de Delftpas zelfs gratis!

Meer

AKKOORD OVER OPVANGPLAN

AKKOORD OVER OPVANGPLAN

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeenteraad is vorige week donderdag unaniem akkoord gegaan met het regionaal beleidsplan Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Drie moties om het plan aan te passen, werden verworpen.  In dit regioplan beschrijven de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Westland hoe ze de maatschappelijke opvang en beschermd wonen integraal gaan verbinden met het hele gemeentelijke sociaal domein, met GGZ-behandeling en de forensische zorg. Zodat inwoners zo nodig op tijd de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Net als in de commissievergadering waren de fracties op hoofdlijnen positief over het plan. Er werden ook zorgen uitgesproken over huisuitzettingen, waarbij kinderen zijn betrokken.

Meer

DELFTENAREN WILLEN IN DE RAAD

DELFTENAREN WILLEN IN DE RAAD

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  120 Inwoners van Delft willen raadslid worden. Het aantal belangstellenden dat zich heeft aangemeld voor de cursus Politiek Actief is daarmee opnieuw veel groter dan bij de vorige twee edities.  De campagne begon op 9 januari met als doel de Delftse raadsfracties een steuntje in de rug te bieden bij het vinden van Delftenaren die zich actief en eventueel als raadslid willen inzetten voor de stad. Belangstellenden konden zich tot en met 24 februari aanmelden voor de cursus Politiek Actief.

Meer

GEZONDHEIDSCENTRUM NIEUW OP YPENBURG

GEZONDHEIDSCENTRUM NIEUW OP YPENBURG

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Welkom bij Gezondheidscentrum Zorgpunt Ypenburg Klik op het logo hierboven om direct op hun site te komen. Eindelijk is het zover, Gezondheidscentrum Zorgpunt Ypenburg is open.  Vanaf 15 februari 2017 bent u van harte welkom! Gezondheidscentrum Zorgpunt Ypenburg levert moderne geïntegreerde multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg onder één dak waarbij professionaliteit, deskundigheid, respect en patiëntgerichtheid de kernwaarden zijn.

Meer

Carnaval in Delft

Carnaval in Delft

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Zaterdag 25 februari barst het carnaval in het Kabbelgat weer in alle hevigheid los. En dat begint natuurlijk - zoals ieder jaar - met een grote optocht door de stad!  De route van de optocht is dit jaar iets anders dan andere jaren. De reden daarvoor is dat er op de Markt een groot carnavalsfeest wordt gehouden. Om iedereen de kans te geven zo lang mogelijk aan het feest deel te nemen, is de route iets ingekort en loopt deze meer rondom de Markt. 

Meer

Oplaadpaal aanvragen

Oplaadpaal aanvragen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Inwoners met een elektrische auto kunnen weer kosteloos een openbare oplaadpaal aanvragen in de buurt van de eigen woon- of werkplek.  In Delft zijn 43 oplaadpalen die voor iedereen beschikbaar zijn. In 2017 en 2018 wordt het netwerk van publieke laadvoorzieningen verder uitgebreid. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Delft, energiebedrijf Engie en 16 andere gemeenten uit de regio. Het nieuwe aanbod is onderdeel van uitvoeringsplan duurzame mobiliteit en geldt ook voor niet-inwoners die in Delft werken.

Meer

<< <Pagina 47 van 60> >>

87767