Laatste Nieuws

Sample News feed

Open Dag Gezondheidscentrum Zorgpunt Ypenburg.

Open Dag Gezondheidscentrum Zorgpunt Ypenburg.

Ingezonden door: Dick Muijs Categorie: Laatste Nieuws

  Het gloednieuwe Gezondheidscentrum Zorgpunt Ypenburg opende recent aan de Frits Diepenlaan 63 haar deuren. Woensdagmiddag 15 maart was er een open dag voor de bewoners van Ypenburg en omstreken om nader kennis maken met dit centrum. De dienstverlening in dit Gezondheidscentrum bestaat uit Huisartsenzorg, Fysiotherapie, Verloskunde, Diëtiek en Bloedafname. De locatie is rolstoeltoegankelijk. In het gezondheidscentrum is naast de directeur aanwezig een huisarts, verloskundige, diëtiste, fysiotherapeute en een doktersassistente. Door Dick Muijs.

Meer

Repair Café op stadsboerderij Landzigt

Repair Café op stadsboerderij Landzigt

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het Repair Café reist de hele stad door. Op zaterdag 18 maart bent u welkom bij stadsboerderij Landzigt. Ook inwoners van Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Delft, Zoetermeer en Voorschoten mogen langskomen om hun spullen te laten repareren. U kunt met van alles bij het Repair Café terecht: van onwillige bureaulampen tot koekenpannen waarvan de steel los zit. Van haperende kruimeldieven tot vesten met een uitgescheurde zak. Daarnaast bent u 18 maart ook welkom met scharen, messen en heggenscharen die niet kapot maar wel bot zijn. Wat het ook is: bij het Repair Café doen vrijwilligers hun best om u tevreden naar huis te laten gaan. 

Meer

Veel vragen over Kruisstraat

Veel vragen over Kruisstraat

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Leden van de commissie Ruimte en Verkeer hadden dinsdag veel vragen aan het college over het uitstel dat door het college is verleend aan ontwikkelaar Kruisstraat Delft BV.  De ontwikkelaar krijgt de gelegenheid om binnen drie weken het alternatieve bouwplan voor een supermarkt te presenteren dat voldoet aan de afspraken die daar vorig jaar over zijn gemaakt. De discussie over het bouwplan voor een Lidl in de Kruisstraat begon in juni vorig jaar. Het plan stuitte toen op zoveel verzet dat de ontwikkelaar met een alternatief plan op de proppen kwam.

Meer

‘Leerplicht? Dat is récht hebben op onderwijs’

‘Leerplicht? Dat is récht hebben op onderwijs’

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Gisteren was het de Dag van de Leerplicht. Bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van onderwijs volgen – voor kinderen, jongeren, hun ouders en de leerkrachten.  Eigen verantwoordelijkheid. Zelfstandigheid. Samenwerking. Dit zijn basiskenmerken van het Daltononderwijs. Dus Dalton-leerlingen zullen niet snel verzuimen? “Nou, we wijzen ze wel op waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn”, zegt Wilco van der Maas, directeur van de Delftse Daltonschool . “En hun ouders kiezen vaak bewust voor ons onderwijs – onze leerlingen komen niet alleen uit Delft, maar ook uit de regio. Desalniettemin hanteren we een verzuimprotocol, net als alle andere scholen. Vorig jaar hebben leerplichtambtenaren dit protocol gecheckt. 

Meer

VEILIGHEIDSCIJFERS VAN DELFT

VEILIGHEIDSCIJFERS VAN DELFT

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op maandag 13 maart presenteerden burgemeester, politiechef, de officier van justitie en brandweercommandant de veiligheidscijfers van Delft over 2016.  Gelet op het aantal woninginbraken is er een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar te zien, maar over een langere periode gezien is de trend nog altijd dalend. De samenwerkende organisaties gaven aan in 2017 nog meer in te willen zetten op burgerparticipatie. Want burgerparticipatie is een heel goed middel tegen inbraken en andere misdrijven.

Meer

Opvang personen met verward gedrag

Opvang personen met verward gedrag

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Mensen met psychische problemen zijn niet gebaat bij een verblijf in een politiecel. Toch komt iemand die zich in het openbaar ‘verward’ gedraagt hier nu soms terecht.  Daarom maakten de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp, GGZ Delfland, OM en politie afspraken over een menselijke aanpak. Maandag 13 maart ondertekenden zij een overeenkomst waarmee de opvang personen met verward gedrag geregeld is. De politie in betrokken gemeenten kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week personen met verward gedrag die dringend zorg nodig hebben naar GGZ Delfland brengen.

Meer

Gaan mijn buren verbouwen?

Gaan mijn buren verbouwen?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om berichten van overheidsinstanties over ontwikkelingen in hun buurt of wijk digitaal te ontvangen. Via de e-mailservice of app blijft u op de hoogte van alles wat er speelt in uw omgeving.  Daarbij gaat het om vergunningen, (bouw)plannen en regelgeving zoals de verbouwing van een huis of een terrasvergunning. Inmiddels hebben ruim 100.000 mensen een abonnement op de e-mailservice ‘Over uw buurt’ van Overheid.nl. Dit aantal zal toenemen door het lanceren van de nieuwe ‘Over uw buurt’ app.

Meer

SNELLER, EERDER, LICHTER

SNELLER, EERDER, LICHTER

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 7 maart vond de manifestatie ‘Van Droom naar Daad’ plaats: een presentatie van 20 initiatieven die met innoverende ideeën zorg en ondersteuning in Delft beter, sneller, eerder en lichter maken.  Ruim 50 deelnemers gingen met elkaar aan de slag om de goede partners te vinden die hun idee een stap verder brengt en van hun droom, idee of initiatief een daad maakt. Op 6 april is er een nieuwe ontmoeting om de initiatiefnemers een stap verder te helpen.

Meer

DELFTSE LOTTE IS DE BESTE

DELFTSE LOTTE IS DE BESTE

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De Delftse studente Lotte Leufkens is met haar ontwerp CloudCuddle uitgeroepen tot student-ondernemer van het jaar.  Lotte Leufkens studeert Mechanical Engineering aan de TU Delft en ontwierp met de  CloudCuddle  een bed dat speciaal ontworpen is voor kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Het geeft ouders de vrijheid hun kind overal veilig te laten slapen. Volgens de jury en het publiek was het idee van Lotte het best, omdat ze onderneemt met passie en bevlogenheid voor haar product. "Ze ontzorgt gezinnen die al veel zorgen hebben", aldus de jury.

Meer

Bijna lente – grote schoonmaak!

Bijna lente – grote schoonmaak!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het wordt voorjaar – de grote schoonmaak! Op 25 maart is de Landelijke Opschoondag ook in Delft. Dan kan iedereen meehelpen om met elkaar zwerfafval te ruimen. Wie niet tot 25 maart wil wachten: morgen is het NL Doet.  Zwerfvuil in de openbare ruimte bestrijden; dat is toch een klus voor de gemeente? “We zijn er ook volop mee bezig,” meldt Martin Lenferink, beheerder Gebiedsbeheer en Leefbaarheid van de gemeente. “Met dagelijks rondes ‘zwerfvuil opruimen’ door de hele stad. Medewerkers van Werkse! zetten zich daarvoor in. Als gemeente zorgen wij ervoor dat Delft schoon is op een bepaald niveau. Daarbij moet de binnenstad gemiddeld schoner zijn dan de rest van de stad.

Meer

BOA's in het nieuw

BOA's in het nieuw

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De buitengewone opsporingsambtenaren - BOA's - van de gemeente dragen vanaf 13 maart nieuwe uniformen. Ook elders in het land worden deze uniformen ingevoerd.  Delft is een van de voorlopers. In 2020 dragen de BOA's van alle gemeenten ditzelfde uniform, geheel volgens de richtlijnen van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Met een landelijk uniform zijn de BOA's herkenbaarder voor burgers en kunnen ze gemakkelijker samenwerken met andere gemeenten.

Meer

Duurzaamheidsrevolver

Duurzaamheidsrevolver

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Volgende week woensdag stemt Nederland. Dat betekent kiezen. Duurzaamheidsambassadeur Jorine Koster is al weken onrustig - maar gaat absoluut stemmen. Al weken ben ik onrustig over de aankomende Tweede-Kamerverkiezingen. Niet omdat ik niet weet wat ik moet doen, maar omdat het een belangrijke verkiezing wordt. Ik denk dat we het allemaal wel een beetje aanvoelen. Ik werd dan ook wakker op een goede zondagochtend en bedacht me dat ik in deze column zeker niet de kans voorbij moest laten glippen om er een beetje aandacht aan te schenken. Want uiteraard zijn duurzaamheid en de politiek met elkaar verbonden, maar het belang van duurzaamheid voor de toekomst van een stad als Delft is namelijk extra groot… 

Meer

Woonvisie goed ontvangen

Woonvisie goed ontvangen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Een meerderheid van de fracties in de Delftse gemeenteraad heeft positief gereageerd op de regionale woonvisie van negen gemeenten, waaronder Delft, in de regio Haaglanden.   Deze woonvisie is een aanvulling op de Delftse woonvisie die de gemeenteraad in december 2016 heeft vastgesteld. Volgens wethouder De Prez kan Delft de problemen op de lokale woningmarkt niet alleen oplossen. Gemeenten moeten elkaar helpen, aldus De Prez. De regionale woonvisie is bedoeld als basis om tot regionale afspraken te komen met de woningcorporaties over te bouwen woningen in de regio. 

Meer

Blij, belezen, betrouwbaar

Blij, belezen, betrouwbaar

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Boekhandel De Omslag aan de Wijnhaven bestond dinsdag dertig jaar. Tijd voor een feestje en de doop van de winkelbiografie ‘Succes met uw enthousiasme’.   De Omslag werd officieel opgericht op 7 maart 1987 en die datum blijkt dertig jaar later ook een verhaal te hebben. “Die dag worden zeshonderd exemplaren van het boek bezorgd en gaat mijn nieuwe telefoonabonnement in”, zegt eigenaresse Trude Gerritsma. “Apart toch, vind je niet?”

Meer

Kindertuinen startklaar

Kindertuinen startklaar

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Vrijwilligers zijn druk bezig om de kindertuinen startklaar te krijgen. Op 3 april begint het nieuwe seizoen.  Djoke Winkler Prins, secretaris van de Delftse kindertuinen, coördineert al 10 jaar het jaarlijkse inschrijfproces. Ze hoopt weer op veel aanmeldingen van kinderen die willen leren zaaien en oogsten in hun eigen moestuintje.  “Er is plaats voor zo’n 300 kinderen. En om dat mogelijk te maken, zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom." Tuinieren is vooral een tastbare bezigheid: buiten bezig zijn, de grond in je vingers voelen, planten verzorgen en zien opgroeien en ontdekken welke rol de bodem, het weer en insecten daarbij spelen. Tegen de ervaring van je eigen oogst plukken, opeten of er iets leuks van maken, kan geen computerspel op!

Meer

GEMEENTE TEKENT GREEN DEAL

GEMEENTE TEKENT GREEN DEAL

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Gisteren ondertekende minister Kamp van Economische Zaken een Green Deal met 30 gemeenten waaronder Delft, 5 netbeheerders en de 12 provincies.  Met de ondertekening wordt een eerste stap gezet om in 2050 energieneutraal te zijn. Daar hoort een aardgasloze warmtevoorziening bij. De gemeente start daarom, samen met vastgoed- en huiseigenaren, partners en bewoners, een verkenning naar een  aardgasloze wijk  in Voorhof-Oost. De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur. De meeste mensen zullen op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden.

Meer

Bereikbaarheid City-Pier-City Loop 2017

Bereikbaarheid City-Pier-City Loop 2017

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op zondag 12 maart 2017 is de 43ste City-Pier-City Loop: het grootste hardloopevenement van Den Haag. Naar de loop komen altijd veel mensen. Dus kom op tijd en laat de auto staan. Delen van de stad zijn gedurende de loop minder goed bereikbaar. Het evenement begint om 9.45 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. De start van alle onderdelen is aan de Koningskade. De finish is aan de Boorlaan, nabij het Malieveld.

Meer

Woninginbreker aangehouden

Woninginbreker aangehouden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Politieagenten hielden vrijdag 3 maart om 04.30 uur in de omgeving van het Doelenplein een woninginbreker aan. Agenten kregen een melding dat verschillende personen in een woning op het Doelenplein inbraken. Politieagenten die een onderzoek instelden, troffen in de omgeving een man aan die voldeed aan het opgegeven signalement van een van de inbrekers. De politie hield deze man, een 19-jarige Hagenaar, aan. 

Meer

Van droom naar daad

Van droom naar daad

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In Delft is er een Uitvoeringsagenda Sociaal Domein, om mensen die het nodig hebben goed, snel en vroeg zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Zodat iedereen kan blijven meedoen.  De uitvoeringsagenda is een uitnodiging aan maatschappelijke partners, vrijwilligers(organisaties), inwoners, studenten, ondernemers én aan de gemeente zelf om met oplossingen te komen voor waar het nog schuurt. Heeft u een idee of initiatief om, samen met anderen, bij te dragen aan deze uitvoeringsagenda? Kom dan naar de manifestatie ‘van Droom naar Daad’ op dinsdag 7 maart van 14.30 tot 18.00 uur in het Prinsenkwartier aan het Sint Agathaplein 4! Op deze middag kunt u inspiratie opdoen en praktische informatie krijgen om uw initiatief werkelijkheid te laten worden.

Meer

Werk aan het water in Tanthof

Werk aan het water in Tanthof

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Kroosvorming, vuilophoping, stank – in Tanthof is de waterkwaliteit niet goed. Hoogheemraadschap en gemeente willen dat aanpakken. Op 8 maart vindt hierover een infobijeenkomst plaats.  De waterkwaliteit in Tanthof is niet goed, doordat er te veel bladeren en uitwerpselen van honden in het water aanwezig zijn – en daar gedijen bijvoorbeeld kroos en algen heel goed in. Maar met die dikke laag kroos die vaak op de sloten aanwezig is, gaat het licht uit in de sloot. Allerlei planten en dieren kunnen er niet meer leven – planten en dieren die nodig zijn voor schoon en helder water. Bovendien stroomt het water slecht door, zodat het kroos zich ook niet over de rest van het water kan verspreiden.

Meer

<< <Pagina 48 van 62> >>

90261