Laatste Nieuws

Sample News feed

LICHT OP GROEN VOOR CHILIPAD

LICHT OP GROEN VOOR CHILIPAD

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college van Delft kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van 20 zorg- en 25 aanleunappartementen aan het Chilipad in Tanthof.   De gemeenteraad heeft hiervoor op 2 februari een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hiermee staat het licht op groen voor de realisatie van het bouwplan. Op het terrein aan het Chilipad komen  woonzorgstudio’s voor ouderen met geheugenproblemen volgens het concept van de organisatie Dagelijks Leven. Zij kunnen dan zo dicht mogelijk bij hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Meer

TOPDESK HUURT GEMEENTEPAND

TOPDESK HUURT GEMEENTEPAND

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het Delftse softwarebedrijf TOPdesk gaat kantoorruimte huren van de gemeente. Er is een langjarige overeenkomst gesloten voor de huur van kantoorruimte aan de Westlandseweg 40.   Met de verhuur aan  TOPdesk  en het bedrijf  XVR Simulation  - dat er reeds ruimte huurt - is het gebouw aan de rand van het centrum van Delft en op loopafstand van het station in Delft, bijna volledig verhuurd aan twee innovatieve bedrijven.

Meer

Verdachten aangehouden na achtervolging

Verdachten aangehouden na achtervolging

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Politieagenten hielden donderdag 2 februari om 00.05 uur drie verdachten aan na een achtervolging waarbij enkele politieauto’s beschadigd raakten. De verdachten reden in een voertuig met gestolen kentekenplaten. Agenten kregen woensdag 1 februari even voor middernacht een melding dat op de A13 een auto reed met gestolen kentekenplaten. Politieagenten die het voertuig, dat inmiddels op de A4 reed, in het zicht kregen gaven de bestuurder een stopteken waaraan hij leek te voldoen. De bestuurder besloot echter weg te rijden en verhoogde de snelheid.

Meer

Drie auto’s van fiscale wanbetaler weggetakeld

Drie auto’s van fiscale wanbetaler weggetakeld

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Driebergen, Delft - Tijdens een politiecontrole op dinsdag 31 januari op de A13 ter hoogte van Delft zijn drie auto’s van één bedrijf weggesleept omdat de eigenaar als fiscale wanbetaler gesignaleerd stond. Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden omstreeks 17.45 uur een VW Transporter bus en zagen dat de eigenaar van de bus gesignaleerd stond als fiscale wanbetaler. De Belastingdienst werd in kennis gesteld en die liet een sleepdienst ter plaatse komen die het voertuig afvoerde. Toen de inzittenden van de bus opgehaald werden door een collega bleek dat ook die auto van hetzelfde bedrijf gesignaleerd stond.

Meer

City Deal: samen kennis maken

City Deal: samen kennis maken

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delft gaat samen met andere kennissteden en met hogescholen en universiteiten op zoek naar antwoorden op maatschappelijke vragen. Ze sluiten met elkaar de City Deal ‘Kennis Maken’.  Armoede in sommige stadswijken, toenemende behoefte aan zorg, bevolkingsgroepen die tussen wal en schip dreigen te raken. Dit zijn enkele maatschappelijke uitdagingen waar de grote steden in Nederland een oplossing voor moeten vinden. De City Deal moet zorgen voor oplossingen die aantoonbaar werken.

Meer

Nieuw Delft presenteert

Nieuw Delft presenteert

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Wilt u zien hoe het spoorzonegebied er over twee jaar uit gaat zien? Loop dan aanstaande zaterdag binnen bij de eerste editie van Nieuw Delft Presenteert!  Wie over twee jaar het Delftse station uitloopt, komt in een heel nieuw deel van Delft. Er zullen horecagelegenheden met terrassen zijn, open werkplekken, hotels, een atrium met ruimte voor exposities en mooie plekken om elkaar te ontmoeten. Als u nu vast wilt zien en beleven hoe het gebied eruit gaat zien, bent u aanstaande zaterdag welkom bij de eerste editie van ‘Nieuw Delft Presenteert’ in het UNESCO-IHE gebouw aan Westvest 7. 

Meer

MEER KINDEREN SPORTEN

MEER KINDEREN SPORTEN

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  744 Delftse kinderen hebben in 2016 gebruikgemaakt van het Jeugd Sportfonds. Dat is een toename van bijna 30%, in vergelijking met 2015.   Van het Jeugd Cultuurfonds hebben 94 kinderen gebruik gemaakt, een stijging van 3 procent. Het doel van de regelingen is dat kinderen van wie de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan de bijstandsnorm plus 10 procent, toch mee kunnen doen aan sport en cultuur. De gemeente Delft vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van het lage inkomen van hun ouders.

Meer

RAADSLEDEN DE STRAAT OP

RAADSLEDEN DE STRAAT OP

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft op de zaterdagmarkt in Delft officieel het startsein gegeven voor de wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad.   Verschillende raadsleden informeerden de marktbezoekers over het raadswerk en spoorden hen via folders aan om politiek actief te worden. In een korte toespraak wees de burgemeester op het belang van een goed stadsbestuur, voldoende betrokken inwoners die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad en de noodzaak om het werk van raadsleden onder de aandacht te brengen. Samen met de nestor van de raad, Aad Meuleman, onthulde ze een ingelijste campagneposter.

Meer

HYPERLOOPWINST VOOR TU DELFT

HYPERLOOPWINST VOOR TU DELFT

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De ontlading was groot bij de Award Ceremony van de SpaceX Hyperloop Pod Competition. Onder grote belangstelling wonnen studenten van de TU Delft de wedstrijd in Los Angeles. Uitgedaagd door Elon Musk bouwden 29 teams uit de hele wereld het afgelopen jaar ‘pods’ voor het futuristische transportconcept Hyperloop, waarbij mensen en goederen met hoge snelheid door buizen reizen.

Meer

Mannen op straat beroofd

Mannen op straat beroofd

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De recherche zoekt getuigen van een beroving die donderdag 26 januari om 16.20 uur op het Apolloweg plaatsvond. Twee Delftenaren, 18 en 24 jaar, hadden die middag een afspraak gemaakt voor de aankoop van een aantal goederen. Op het Apolloweg troffen zij enkele mannen voor de overhandiging van de goederen. Een van de mannen pakte plotseling een vuurwapen en beroofde de Delftenaren van geld en enkele persoonlijke eigendommen. 

Meer

TEVREDEN OVER EINDRAPPORT

TEVREDEN OVER EINDRAPPORT

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Een ruime meerderheid van de fracties in de Delftse gemeenteraad is tevreden over het eindrapport ‘Grote projecten in Delft’  De gemeenteraad besloot in 2015 een onderzoek in te stellen naar de financiële situatie van de gemeente in relatie tot de projecten Spoorzone, Sebastiaansbrug en Harnaschpolder. Dit leidde tot een feitenonderzoek (2015) en een vervolgonderzoek (2016). De raad had tevens gevraagd om een regeling voor risicovolle projecten. Wethouder Lennart Harpe beloofde dat die regeling eind dit jaar gereed is en dat de raad voor de zomer een update kan verwachten over de totstandkoming van die regeling.

Meer

DEMCON NAAR DELFT

DEMCON NAAR DELFT

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  High-end technologieleverancier DEMCON heeft een vestiging geopend in Delft. Daarmee hoopt de snelgroeiende onderneming uit Enschede talent in West-Nederland aan zich te binden.  DEMCON wil de band met lokale opdrachtgevers zoals TNO en Mapper Lithography versterken en actief deelnemen in diverse Zuid-Hollandse netwerken. Directeur Dennis Schipper voorziet in Delft eenzelfde ontwikkeling als DEMCON in Zuid-Nederland heeft doorgemaakt. De vestiging die in 2011 in Son, bij Eindhoven, van start ging, telt nu rond zestig medewerkers en voert grote projecten uit voor klanten in diverse markten.

Meer

Lunchpauzeconcert

Lunchpauzeconcert

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Dinsdag 31 januari is er van 12.45 tot 13.15 uur weer een gratis lunchpauzeconcert bij De VAK aan Westvest 9.  Celliste Willemijn Knödler en pianiste Claudette Verhulst nemen het publiek mee op reis door de sprookjes van Grieg en Schubert. De virtuoze pianopartij in de cellosonate van Grieg en de cellopartij in de Arpeggione sonate van Schubert tonen de groene bergen en dalen van de muziek en het concerterende, duellerende karakter is goed te herkennen. Daarnaast spelen de dames enkele liederen van Schubert met de cello als zangstem, vertellend over vroeger, verlangen en fantasie.

Meer

Zonnepanelen met zekerheid

Zonnepanelen met zekerheid

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Zonnepanelen - okay, maar wat leveren ze op? Onderzoekers en ondernemers werken in PVision samen om deze vraag gegarandeerd te beantwoorden. In PVision bundelen Solar Monkey, Readaar, de TU Delft en Universiteit Utrecht hun krachten.  Momenteel heeft 4 procent van alle huiseigenaren zonnepanelen aangeschaft – terwijl ruim 60 procent heeft aangegeven interesse te hebben in zonne-energie. Er komt natuurlijk veel kijken bij de aanschaf van zonnepanelen. Welke panelen moet ik kiezen? Hoeveel energie gaan ze opbrengen? Hoeveel geld levert dat me op?

Meer

Verdringing arbeidsmarkt

Verdringing arbeidsmarkt

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben samen met FNV het Meldpunt Verdringing ontwikkeld. Werkzoekenden, werknemers en werkgevers kunnen vanaf nu hier melding maken van werkverdringing.  Verdringing op de arbeidsmarkt kan op allerlei manieren plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan zittende werknemers die hun baan verliezen door de inzet van werkzoekenden met subsidie. Maar het kan ook zijn dat echte banen worden verdrongen door vrijwilligers.

Meer

Bomen vervangen

Bomen vervangen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De komende maanden wordt begonnen met het gefaseerd vervangen van bomen in de stad. 147 bomen worden gekapt, 174 bomen komen ervoor in de plaats.  Het gaat vooral om populieren die in toenemende mate ouderdomsproblemen vertonen en die een risico vormen voor de omgeving. Op oudere leeftijd krijgen populieren veel dode en overbelaste takken. Die kunnen spontaan of bij storm afbreken en schade of gevaar veroorzaken. De kap vindt plaats op diverse locaties in de stad. Om een kaalslag te voorkomen, wordt de kap, ook per locatie, gefaseerd uitgevoerd. Voor de kap van deze bomen zijn vergunningen aangevraagd en gekregen. Bij de herplant is veelal gekozen voor meer duurzame boomsoorten en een grotere diversiteit.

Meer

BERICHTEN VAN HET COLLEGE

BERICHTEN VAN HET COLLEGE

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college nam deze week een besluit over het regioplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen.  De Adviesraad Sociaal Domein Delft (ASD) heeft een advies uitgebracht over het regioplan Maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het college is blij dat de ASD zich kan vinden in de grote lijn van het regioplan. Het college is het met de ASD eens dat mensen met een beperkt herstelvermogen of voor wie herstel niet mogelijk is, de ondersteuning en bescherming moeten ontvangen die zij nodig hebben.

Meer

WOONZORGSTUDIO'S IN TANTHOF

WOONZORGSTUDIO'S IN TANTHOF

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Nagenoeg alle fracties in de gemeenteraad hebben geen bezwaar tegen de bouw van 20 woonzorgstudio’s en 25 aanleunwoningen aan het Chilipad 1 in de wijk Tanthof.  Als de gemeenteraad op 2 februari het advies van de commissie volgt kan de projectontwikkelaar beginnen met de sloop van de oude boerderij en de bouw van de woningen. De woonzorgstudio’s bieden ruimte aan ouderen met geheugenproblemen volgens het concept van de organisatie  Dagelijks Leven.  Deze instelling werkt overal in Nederland met kleinschalige woonzorglocaties met gespecialiseerde zorg, midden in de wijk.

Meer

Woninginbreker aangehouden

Woninginbreker aangehouden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Politieagenten hielden maandag 23 januari om 20.55 uur op de Kruithuisweg een inbreker aan. Een getuige belde onmiddellijk 112 nadat om 20.10 uur gestommel bij de buren was gehoord. De getuige zag dat twee mannen inbraken in een woning in de Timorstraat. De verdachten renden na de inbraak naar een auto waarna dit voertuig snel wegreed. De getuige probeerde het voertuig te laten stoppen maar moest opzij springen om een aanrijding te voorkomen.

Meer

DE ‘ANTONI’ VERBINDT

DE ‘ANTONI’ VERBINDT

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Aan het Stationsplein in Delft verrijst in 2019 de ‘Antoni’. Een robuust gebouw met expositie- en vergaderruimtes, hotel met restaurant, werkruimtes, winkels en diverse woningen.   In het glazen atrium van het gebouw, dat ‘Living Lobby’ is gedoopt, worden verbindingen gelegd tussen mens en techniek, innovatie en ondernemerschap. De Living Lobby fungeert 24 uur per dag als hart van de buurt en als knooppunt in het gebouw.

Meer

<< <Pagina 54 van 65> >>

95687