Laatste Nieuws

Sample News feed

Intocht Sinterklaas op 12 november 2016

Intocht Sinterklaas op 12 november 2016

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Zaterdag 12 november 2016 komt Sinterklaas met Pakjesboot070 rond 10.30 uur aan in de 2e Binnenhaven van Scheveningen. Daarna maakt hij samen met zijn pieten een rijtoer door de winkelstraten van Scheveningen en Den Haag. De intocht van de Sint wordt altijd goed bezocht. Naar schatting staan er zo'n 135.000 toeschouwers langs de route om de goedheiligman en zijn pieten welkom te heten. Kom daarom zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer en laat de auto staan. Voorkom vertraging onderweg en bekijk de route en de tijden. 

Meer

BERICHTEN VAN HET COLLEGE

BERICHTEN VAN HET COLLEGE

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Jaarstukken 2015, Open Delft strategie, rapportage Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft en ambtelijk horen. Hierover nam het college deze week een besluit.  Jaarlijks stelt de commissie Rekening en Audit een advies op bij de jaarstukken. Het advies bestaat uit verbeteringen naar aanleiding van jaarstukken. Tevens wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken ten aanzien van eerder gegeven adviezen. Een (eerste) mondelinge reactie geeft het college in de commissievergadering Economie, Financiën en Bestuur (juni). Daarna volgt een schriftelijke stand van zaken over opvolging van de adviezen voor de commissievergadering R&A (november). 

Meer

BETERE OPVANG

BETERE OPVANG

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente Delft heeft met politie en GGZ-Delfland afspraken gemaakt over opvang en vervoer van verwarde personen die met de politie in aanraking komen.   Is er sprake van verward gedrag zonder strafbare feiten, dan kiest Delft voor de opvang van GGZ-Delfland, niet voor de opvang op het hoofdbureau van politie in Den Haag. GGZ-Delfland biedt een cliëntvriendelijke opvang voor deze doelgroep, er kan direct een opname of behandeling worden ingezet en er is directe aansluiting met de zorginstellingen in de regio. Daarbij zijn veel cliënten al bekend bij GGZ-Delfland. Met de politie zijn afspraken gemaakt over het vervoer naar de opvang van GGZ-Delfland.

Meer

BESLUIT OVER BEGROTING

BESLUIT OVER BEGROTING

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 10 november tijdens de raadsvergadering een besluit over de Programmabegroting 2017-2020, de Belastingverordeningen 2017 en de Najaarsrapportage 2016.  In de begeleidende brief bij de  begroting  zet het college onder meer uiteen dat de financiële ruimte, die in deze begroting meerjarig zichtbaar is, wordt gebruikt om het Parelfonds te vullen en om ruimte te maken voor nieuwe investeringsopgaven. De resterende overschotten worden gereserveerd in de algemene reserve. 

Meer

Reinier de Graaf bepleit nieuwe screeningsmethode voor beroertes

Reinier de Graaf bepleit nieuwe screeningsmethode voor beroertes

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Twintig procent van alle beroertes wordt veroorzaakt door boezemfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoornis. Met de nieuwe screeningsmethode MyDiagnostick kan het risico op een beroerte gemakkelijk vastgesteld worden. Cardioloog Jan Constandse van het Reinier de Graaf ziekenhuis is een groot voorstander van het gebruik van MyDiagnostick en deed daarom een oproep aan huisartsen in de regio Delft voor de inzet van dit instrument tijdens de jaarlijkse griepprik.

Meer

Goud voor bio-lenzen

Goud voor bio-lenzen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Zelf microlenzen maken? Welnee, laat bacteriecellen die maar maken! Dat is wat TU Delft-studenten met hun project ‘Opticoli’ mogelijk maken. Goed voor meerdere keren goud.  Met hun bacteriecellen die zelfstandig een bio-lens produceren, wonnen de TU Delft-studenten afgelopen maandag goud tijdens de  iGEM , de International Genetically Engineered Machine in Boston. Verder wonnen ze nog drie extra prijzen: voor beste nieuwe applicatie, beste model en het meest innovatieve DNA-fragment. In deze categorieën versloegen ze teams afkomstig uit de hele wereld. Ook waren ze genomineerd voor de beste  website .

Meer

Raad over begroting

Raad over begroting

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Deze week behandelen raadscommissies de Programmabegroting. Dinsdag de eerste, vanavond de laatste. Inspreken kan.  Afgelopen dinsdag kregen CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft  in de commissie Sociaal Domein en Wonen van diverse fracties waardering voor hun meedenkbegroting 2017. Het college ziet echter weinig financiële ruimte om voor de komende programmabegroting invulling te geven aan deze meedenk-ideeën. Het college riep de meedenk-fracties op om de discussies over de verschillende ideeën op een later tijdstip te houden. Bij de nieuwe kadernota kan dit worden besproken. 

Meer

MEEPRATEN OVER LEEFOMGEVING?

MEEPRATEN OVER LEEFOMGEVING?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In 2019 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de leefomgeving. Iedereen krijgt daarmee te maken. De gemeente bereidt de invoering van deze wet voor – graag met betrokken Delftenaren. De invoering van de Omgevingswet – daarover wil de gemeente in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en partners in de stad. Wilt u meepraten over ontwikkelingen in uw buurt of stad? En zo ja, hoe? Hoe kan de gemeente u daarbij betrekken? Laat het weten! In november gaat de gemeente hiervoor op ‘ tournee door de stad ’ – de gemeente komt naar u toe in november.

Meer

Opening van het Moeder en Kindcentrum van Reinier de Graaf

Opening van het Moeder en Kindcentrum van Reinier de Graaf

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Dankzij samenwerking nog betere geboortezorg in regio Delft Het Reinier de Graaf ziekenhuis, regionale verloskundigenpraktijken en zorgverzekeraar DSW werken sinds vandaag officieel samen voor geboortezorg in de regio Delft. Dankzij de samenwerking krijgen alle zwangere vrouwen uit de regio Delft straks de eerste intake bij de verloskundige en worden zij in een gezamenlijk overleg met de gynaecologen van Reinier de Graaf besproken. De geboortezorg is voor een zwangere vrouw nu echt op maat en nog veiliger. Met het samenwerkingsverband hoort Reinier bij de koplopers van Nederland.

Meer

VERKEERSKNIP HARNASCHPOLDER

VERKEERSKNIP HARNASCHPOLDER

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Vanaf 16 november geldt een ‘verkeersknip’ aan de Kristalweg in Harnaschpolder Delft. De verkeersknip voorkomt doorgaand verkeer tussen de A4, Prinses Beatrixlaan en Den Hoorn.  Doorgaand autoverkeer – inclusief bouwverkeer – mag vanaf 16 november niet meer via de knip rijden; alleen langzaam verkeer, ontheffingshouders en hulpdiensten mogen erdoor. Alle adressen in Harnaschpolder blijven bereikbaar via andere wegen.

Meer

VERSTERKEN SAMENWERKING TU

VERSTERKEN SAMENWERKING TU

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  TU Delft en gemeente Delft hebben vandaag een convenant getekend om de samenwerking tussen de technische universiteit en de gemeente te versterken.  Het advies van de commissie Deetman “Delft, parel in de Randstad” lag ten grondslag aan dit convenant, dat  zich op vier thema’s richt. Het gaat om de verbinding van stad en campus, het gezamenlijk aantrekken van innovatieve bedrijvigheid, de verbinding  tussen de inwoners van de stad en de universitaire gemeenschap en de intentie om samen op te trekken om gezamenlijke belangen samen uit te dragen in de regio en ver daar buiten.

Meer

ILLEGAAL GEBRUIK IN KAART

ILLEGAAL GEBRUIK IN KAART

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente gaat begin 2017 particulieren benaderen die zonder toestemming gemeentegrond in gebruik hebben.  Over het algemeen gaat het om gemeentelijk groen, dat door bewoners bij hun tuin is getrokken. Vanaf het eerste kwartaal van 2017 gaat de gemeente bewoners benaderen. Gestart wordt in de wijk Tanthof. Daarna komen Buitenhof en Voorhof aan de beurt.

Meer

Energy Battle loopt

Energy Battle loopt

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Onlangs ging het eerste Delftse team in de Energy Battle van start. Teams uit 20 steden gaan de strijd met elkaar aan om zo zuinig mogelijk om te gaan met stroom en gas.  Voor Delft trapte het zevental van Delft Energie Coöporatie af. Net als alle deelnemende teams heeft team Delft Energie Coöperatie een Wattcher gekregen. Teamlid Arthur Hilgersom: "Dat is een klein apparaatje dat het elektraverbruik in het hele huis in de gaten houdt. Als de wasmachine bijvoorbeeld draait, geeft de Wattcher dat direct aan. 

Meer

Open dag moskee

Open dag moskee

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Komend weekend kan iedereen een kijkje komen nemen in de Sultan Ahmet Moskee aan de Duke Ellingtonstraat 201. Die houdt op zaterdag 29 oktober en zondag 30 oktober van 10.00 tot 18.00 uur een open dag.   Kennis maken met de islam en de Turkse cultuur in Delft? Voor bezoekers worden rondleidingen in de moskee georganiseerd; ze kunnen ook hun vragen stellen over de islam. Ook is er een festijn/braderie waar iedereen kan kennismaken en genieten van  het Turkse ambachtelijk eten en muziek. Voor de jonge bezoekers is er een springkussen en een kindermarkt.

Meer

Prijsvraag Prinsenkwartier

Prijsvraag Prinsenkwartier

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het Prinsenkwartier is een bruisend centrum, waar kunst, kennis en innovatie samenkomen. Maar het wacht nog op een Bijzonder Object voor aan de gevel. Welke creatieveling ontwerpt het?  Nog niet elke Delftenaar weet dat het Prinsenkwartier aan het St. Agathaplein een broedplaats is van activiteiten, experimenten en projecten in de stad. Daar moet verandering in komen, vinden de bestuursleden van het Prinsenkwartier. Daarom dagen ze Delftse creatievelingen uit om een Bijzonder Object te ontwerpen voor aan de gevel. Wie de prijsvraag wint, mag zijn of haar eigen ontwerp zelf uitvoeren. 

Meer

DAG VAN DE MANTELZORG

DAG VAN DE MANTELZORG

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delft voor Elkaar zet op 10 november mantelzorgers in het zonnetje. Die dag is het namelijk de Dag van de Mantelzorg.  Mantelzorgers geven langdurig hun tijd, aandacht en zorg aan een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dat doen zij geheel belangeloos. Daarom worden alle Delftse mantelzorgers, die dag beloond voor al dat harde werken. THEATERVOORSTELLING Mantelzorgers zijn op 10 november, van 13.45 – 16.30 uur, van harte uitgenodigd voor een speciale voorstelling in Theater De Veste. Daar kunnen zij genieten van cabaretière Jetty Mathurin – jarenlang zelf mantelzorger – die herkenbare kwesties voor de mantelzorger met ontwapenende humor aan de kaak stelt.

Meer

Broers op inbrekerspad

Broers op inbrekerspad

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Politieagenten hielden maandagochtend 24 oktober twee broers aan die op inbrekerspad waren. Agenten hielden de eerste verdachte om 04.00 uur aan tijdens een poging woninginbraak op de Oude Delft. De tweede verdachte werd 05.30 uur door agenten aangehouden na een poging inbraak in een supermarkt aan de Papsouwselaan. Een getuige belde even voor 04.00 uur 112 toen hij zag dat een man probeerde in te breken in een woning aan de Oude Delft. Agenten die een onderzoek instelden zagen een man wegrennen en hielden de verdachte na een korte achtervolging aan.

Meer

Pakketdief aangehouden

Pakketdief aangehouden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Politieagenten hielden donderdag 20 oktober om 16.00 uur in een café een man aan voor diefstal van pakketten. De man was na de diefstal het café ingegaan en werd daar door BOA’s van de gemeente Delft vastgehouden. Agenten kregen een melding dat een man een postpakket van een bezorger had gestolen en daarna was weggelopen. BOA’s van de gemeente wisten de man te achterhalen en zagen dat hij een café in liep. In het café hielden de BOA’s de man vast in afwachting van de komst van de politie. Agenten hielden vervolgens een 42-jarige Delftenaar aan.

Meer

Vuurwerkgooier aangehouden

Vuurwerkgooier aangehouden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Politieagenten hielden donderdag 20 oktober om 15.30 uur in een woning aan het Dirk Costerplein een 17-jarige Delftenaar aan. De jongen wordt verdacht van het gooien van vuurwerk waardoor een hond gewond raakte. Agenten kregen een melding dat op woensdag 19 oktober een hond door vuurwerk gewond was geraakt. Politieagenten die een onderzoek instelden wisten de identiteit van de mogelijke verdachte te achterhalen en hielden deze donderdag in een woning aan het Dirk Costerplein aan.

Meer

Nepagent aangehouden

Nepagent aangehouden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Den Hoorn - Politieagenten hielden donderdag 20 oktober om 14.05 uur op de Hoornsekade een nepagent aan. De man wist even daarvoor met een smoes een woning aan de Koning Wilhelminalaan binnen te komen. Agenten kregen een melding dat in Den Hoorn een man zich voordeed als nepagent. De man had zich bij een bewoner voorgedaan als nepagent en wist  zo in de woning van het slachtoffer te komen. Na enkele minuten verliet de nepagent de woning. Politieagenten die een onderzoek instelden troffen in de omgeving een man aan die voldeed aan het opgegeven signalement van de nepagent. Op de Hoornsekade hielden agenten deze man, een 56-jarige man uit De Lier, aan.

Meer

<< <Pagina 58 van 63> >>

92582