Laatste Nieuws

AKKOORD OVER OPVANGPLAN

 

De gemeenteraad is vorige week donderdag unaniem akkoord gegaan met het regionaal beleidsplan Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Drie moties om het plan aan te passen, werden verworpen. 

In dit regioplan beschrijven de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Westland hoe ze de maatschappelijke opvang en beschermd wonen integraal gaan verbinden met het hele gemeentelijke sociaal domein, met GGZ-behandeling en de forensische zorg. Zodat inwoners zo nodig op tijd de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Net als in de commissievergadering waren de fracties op hoofdlijnen positief over het plan. Er werden ook zorgen uitgesproken over huisuitzettingen, waarbij kinderen zijn betrokken.

AKKOORD OVER OPVANGPLAN

KINDEREN

CDA en ChristenUnie probeerden via een motie het college ertoe te bewegen om te blijven strijden om huisuitzettingen van gezinnen met minderjarige kinderen te voorkomen. Onafhankelijk Delft vroeg het college met betrokken instanties te komen tot een stop op de uithuisplaatsing van kinderen. Een raadsmeerderheid verwierp beide moties. De eerste motie kreeg steun van SP, Onafhankelijk Delft en PvdA. De tweede motie, waarbij kinderen tot 21 jaar betrokken zijn, haalde ondanks de steun van SP, CDA en Fractie van Koppen, geen meerderheid in de raad.

AFSPRAKEN

Wethouder Raimond de Prez beaamde dat elke uitzetting er één te veel is. Volgens de wethouder probeert de gemeente, via afspraken met corporaties en hulpinstanties, zoveel mogelijk te voorkomen dat gezinnen dakloos worden als ze de huur niet betalen. Het aantal huisuitzettingen daalt, liet de wethouder weten. Maar het is volgens hem niet altijd te voorkomen. De wethouder noemde beide moties overbodig, omdat al het mogelijke al wordt gedaan.

IN DE KNEL

Ook de motie Jongeren in de knel van Onafhankelijk Delft – die het college verzocht om jongeren die dakloos zijn en hulp nodig hebben, beter in beeld te krijgen – werd, met alleen de steun van SP, door een ruime raadsmeerderheid verworpen. De wethouder noemde die motie eveneens overbodig, omdat het college van plan is aan de slag gaat om die jongeren op te sporen.

INGETROKKEN

PvdA, GroenLinks en Fractie Van Koppen trokken hun motie Onderzoek problematiek gezinsopvang in, nadat de wethouder had beloofd om in navolging van de wens van de fracties de problematiek van de in-, door- en uitstroom in de gezinsopvang te laten onderzoeken. Daarbij worden onder meer de doorstroming en de omvang van de groep onder de loep genomen. De resultaten zullen bij de behandeling van de begroting voor 2018, aan het eind van dit jaar, bekend zijn.

 

Meer weten? Lees het volledige bericht op de website van de Delftse gemeenteraad.
Terug
dinsdag 28 februari 2017 08:26:40 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob