Laatste Nieuws

OPEN DELFT MET OPEN DATA

 

Sinds 28 februari kunnen burgers en organisaties als proef op www.delft.nl/opendata informatie over bomen in Delft raadplegen en downloaden. 

Het gaat om gegevens die de gemeente heeft verzameld in het kader van publieke taken. Delft gaat deze open data online beschikbaar stellen. Deze proef maakt deel uit van het nieuwe beleid van de gemeente Delft om open data in te zetten als instrument en uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen, beleid en projecten.

OPEN DELFT MET OPEN DATA

OPEN DATA

Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelt de gemeente Delft veel verschillende soorten gegevens. Deze gegevens - open data - die waardevol en interessant kunnen zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Iedereen kan deze open data inzien én gebruiken. Kenmerken van open data zijn: gratis, vrij van rechten, toegankelijk zonder registratie, computer verwerkbaar, voorzien van metadata, zo volledig en ruw mogelijk en vindbaar. Burgers en organisaties mogen deze openbare gegevens gebruiken, bijvoorbeeld om zelf toepassingen ontwikkelen, zoals openspending.nl/delft (gemeente Delft), de bomenspotter app (gemeente Utrecht) en fietsnetwerk.nl.

STAPSGEWIJS: PROEF BOMEN

De gemeente gaat open data stap voor stap beschikbaar stellen. Het begint met een proef: het publiceren van gegevens van alle ongeveer 38.000 bomen die de gemeente beheert. In de open data staan de bomenscans en -inspecties, de onderhoudsplanning en het paspoort van alle aangeplante bomen in de openbare ruimte in Delft. Dus ook van die boom bij bewoners of bedrijven aan de overkant, of om de hoek.

ERVARING OPDOEN

November vorig jaar heeft het college van B&W de strategie ‘Open Delft’ vastgesteld. Met de proef ‘bomen’ wil de gemeente ervaring opdoen met het beschikbaar stellen van open data. De proef moet duidelijk maken wat de meerwaarde is van het openbaar maken van gegevens. Bovendien heeft ze als doel om burgers meer te betrekken bij het onderhoud van bomen en groen in de stad. Het is de bedoeling dat de gemeente in de toekomst meer open dataonline plaatst. Het is nog niet  bekend welke gegevens dat zijn.
Terug
donderdag 2 maart 2017 09:06:45 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob