Laatste Nieuws

Werk aan het water in Tanthof

 

Kroosvorming, vuilophoping, stank – in Tanthof is de waterkwaliteit niet goed. Hoogheemraadschap en gemeente willen dat aanpakken. Op 8 maart vindt hierover een infobijeenkomst plaats. 

De waterkwaliteit in Tanthof is niet goed, doordat er te veel bladeren en uitwerpselen van honden in het water aanwezig zijn – en daar gedijen bijvoorbeeld kroos en algen heel goed in. Maar met die dikke laag kroos die vaak op de sloten aanwezig is, gaat het licht uit in de sloot. Allerlei planten en dieren kunnen er niet meer leven – planten en dieren die nodig zijn voor schoon en helder water. Bovendien stroomt het water slecht door, zodat het kroos zich ook niet over de rest van het water kan verspreiden.

Werk aan het water in Tanthof

Verbeteren

Om de situatie te verbeteren, gaan het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft hier nu gezamenlijk aan de slag. Heel concreet: Delfland gaat de doorstroming verbeteren door pompen te plaatsen aan de Bagdadstraat en aan de Lambarenestraat en door een duiker onder de Kalfjeslaan te vergroten.

Planning

Voor het plaatsen van de pomp aan de Lambarenestraat zijn inmiddels enkele bomen gekapt en gesnoeid. Tussen eind maart en begin september vinden de overige werkzaamheden voor de aanleg van de pompen plaats. Eind dit jaar wordt aan de Kalfjeslaan gewerkt aan het vergroten van een duiker om ook hier de doorspoeling te verbeteren. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt zo veel mogelijk rekening met de omgeving. Toch valt enige (geluids)hinder niet te voorkomen.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 8 maart is er voor belangstellenden een informatiebijeenkomst hierover, van 19.30-21.00 uur in Wijkcentrum de Hofstee aan de Sandinoweg 149. Medewerkers van de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland lichten de werkzaamheden dan toe. Ook komen ze met tips over hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit. 
Terug
vrijdag 3 maart 2017 09:48:37 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob