Laatste Nieuws

GEMEENTE TEKENT GREEN DEAL

 

Gisteren ondertekende minister Kamp van Economische Zaken een Green Deal met 30 gemeenten waaronder Delft, 5 netbeheerders en de 12 provincies. 

Met de ondertekening wordt een eerste stap gezet om in 2050 energieneutraal te zijn. Daar hoort een aardgasloze warmtevoorziening bij. De gemeente start daarom, samen met vastgoed- en huiseigenaren, partners en bewoners, een verkenning naar een aardgasloze wijk in Voorhof-Oost.

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur. De meeste mensen zullen op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden.

GEMEENTE TEKENT GREEN DEAL

Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave, ook voor Delft.

GREEN DEAL DRAAGT

“In de wijk Voorhof-Oost gaan we samen met onder andere de bewoners en woningcorporaties die nu zijn aangesloten op een warmtenet, onderzoeken wat de beste oplossing voor hen is. De Green Deal helpt daarbij. In de Green Deal is afgesproken dat we samenwerken met het Rijk, andere gemeenten en diverse partners zoals netbeheerders en energiebedrijven. Zo kunnen we van elkaar leren en gelijk zorgen dat nieuwe wetten en regels goed aansluiten bij de praktijk”, aldus wethouder Stephan Brandligt. 

DELFT WORDT GROEN

Klimaatverandering heeft wereldwijde gevolgen en vraagt om lokale en regionale aanpassingen. Voor 2020 streeft Delft naar een vermindering van 35% CO2-uitstoot en in 2050 moet Delft 100% energieneutraal zijn. Delft is hightech- en ontwerpstad bij uitstek. Delft werkt aan de toekomst. Wat hier vandaag wordt bedacht, wordt morgen toegepast om de wereld aangenamer en duurzamer te maken. Juist in deze innovatieve stad willen we met elkaar deze energieneutrale ambitie realiseren.

 

De verkenning Aardgasloze wijken Voorhof-Oost is een onderdeel van het Klimaatprogramma 2017-2020 en de warmtevisie en -strategie. 
Terug
donderdag 9 maart 2017 09:19:07 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob