Laatste Nieuws

Woonvisie goed ontvangen

 

Een meerderheid van de fracties in de Delftse gemeenteraad heeft positief gereageerd op de regionale woonvisie van negen gemeenten, waaronder Delft, in de regio Haaglanden.  

Deze woonvisie is een aanvulling op de Delftse woonvisie die de gemeenteraad in december 2016 heeft vastgesteld. Volgens wethouder De Prez kan Delft de problemen op de lokale woningmarkt niet alleen oplossen. Gemeenten moeten elkaar helpen, aldus De Prez.

De regionale woonvisie is bedoeld als basis om tot regionale afspraken te komen met de woningcorporaties over te bouwen woningen in de regio. 

Woonvisie goed ontvangen

Daarmee zouden de kansen voor woningzoekenden op een passende woning moeten worden vergroot. De wethouder beloofde het regionale bouwprogramma dat jaarlijks naar de provincie gaat ook te delen met de gemeenteraad, zodat de raad een vinger aan de pols kan houden.

 

Meer weten? Lees dan het volledige verslag van deze commissievergadering.

Vanavond

De vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur die vanavond op de agenda stond, gaat niet door. De commissie heeft de afgelopen weken geen te bespreken stukken ontvangen, waardoor de overlegvergadering is komen te vervallen.

De procedurevergadering, waarin procedurele formaliteiten worden behandeld, wordt door de commissieleden per mail afgewikkeld.

Volgende week

De commissie Ruimte en Verkeer vergadert op dinsdag 14 maart. In de agenda leest u de agendapunten van deze avond. U kunt de vergadering live bijwonen of bekijken via de webcast. 
Terug
vrijdag 10 maart 2017 07:41:18 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob