Laatste Nieuws

Begroting 2018: met het oog op de toekomst

 

Minder OZB in 2018. En het is definitief: geen hondenbelasting. Wel: investeren in beter wonen, bereikbaarheid en een energie-neutrale stad. Dit zijn enkele punten uit de Delftse begroting voor 2018. Tekorten zijn weggewerkt en bezuinigingen afgerond, er kan worden geïnvesteerd. Maar behoedzaamheid blijft geboden. 

De begroting 2018 beschrijft waar Delft de komende jaren op inzet. De basis hiervoor vormt de Kadernota 2017. Daarin hebben het college en de raad afspraken hebben gemaakt over lastenverlichting en over investeringen in de stad. 

Begroting 2018: met het oog op de toekomst

Zo gaat de OZB in 2018 omlaag  en komt er meer geld om de ‘basis’ van Delft op orde te houden – om bijvoorbeeld de openbare ruimte schoon, heel, veilig en groen, Buitenhof leefbaar en veilig, en zorg en welzijn toegankelijk te houden. Ook wordt geïnvesteerd in mobiliteit voor voetganger, fietser en automobilist, en in de basisvoorzieningen in de stad (zoals DOK/VAK, sport- en welzijnsaccommodaties).

Agenda Delft 2040: met het oog op de toekomst

Ook wordt geïnvesteerd in de toekomst van de stad, om Delft op weg naar 2040 aantrekkelijk, duurzaam en vitaal te houden. Dat betekent investeren in meer voorzieningen voor iedereen, betere woningen, een goede ontsluiting van de stad en een energie-neutrale stad. Het college zet vol in op Delft als economisch vitale stad, als stad van innovatie en technologie en als ‘mustsee’-stad voor toeristen. Deze opgaven zijn uitgewerkt in de Agenda Delft 2040. In 2018 wordt deze agenda verder uitgevoerd, zoals: Schieoevers wordt sneller ontwikkeld, TU Delft en gemeente werken samen verder aan de ontwikkeling van een campus, en de ontwikkeling van de spoorzone wordt afgerond.

Fonds Delft 2040

Voor de uitvoering van de Agenda Stad Delft is geld nodig. De gemeente doet dit niet alleen, maar nodigt private investeerders, organisaties en andere overheden uit om mee te investeren. Hiervoor wordt een Fonds Delft 2040 opgericht. Voor de uitvoering van de gezamenlijke plannen kan een beroep worden gedaan op het Fonds Delft 2040. Daar worden wel spelregels aan verbonden.

Behoedzaam

Deze laatste begroting van het huidige college laat een duidelijk positiever beeld zien dan vier jaar geleden. De begroting biedt ruimte aan lastenverlaging, investeringen en om risico’s te kunnen opvangen. Het vooruitzicht voor Delft is gunstig – maar behoedzaamheid blijft geboden, aldus wethouder Financiën Aletta Hekker. “We zijn trots dat we met deze positieve begroting deze raadsperiode kunnen afronden. Het heeft veel gevraagd van de stad, maar het heeft goed gewerkt. We kiezen voor een solide begroting en reserveren overschotten voor risico’s en voor de toekomst van de stad. We kunnen wel weer vooruit, en – ook belangrijk – een nieuw college kan volgend jaar een goede start maken.”
Terug
vrijdag 8 september 2017 07:53:29 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob