Laatste Nieuws

Woonbron: sloop blijft uitgangspunt

 

De sloop van 65 woningen in het Heilige Land blijft het uitgangspunt. Dat erkende Woonbron-directeur Mohamed Baba dinsdag in de commissie Sociaal Domein en Wonen na vragen uit die commissie. 

Het voornemen van Woonbron om de huizen te slopen, zorgde recent voor veel onrust in de buurt en leidde dinsdagavond voor veel vragen in de commissie. Baba benadrukte dat de woningcorporatie al het mogelijke doet om bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het proces.

Woonbron: sloop blijft uitgangspunt

Uitstel niet meer mogelijk

Hij erkende na vragen uit de commissie dat voor Woonbron sloop van de woningen het uitgangspunt is. Al in 2002 bleek volgens hem uit onderzoek dat de technische staat van de woningen onder de maat was. Uitstel is nu niet meer mogelijk, omdat de corporatie de woningen in deze staat niet goed, veilig en gezond kan verhuren.

Terugkeren

Uit een onderzoek dat eind van dit jaar wordt verwacht, moet blijken of alle woningen gesloopt moeten worden of dat er ook nog woningen gerenoveerd kunnen worden. Bewoners zullen sowieso tijdelijk moeten verhuizen. Woonbron wil hen wel terug laten keren in de nieuwe woningen of in bestaande woningen in de wijk. De commissie wil dit onderwerp later nog een keer bespreken.

Uitgebreid verslag

Een uitgebreid verslag van deze avond leest u op de website van de gemeenteraad. In dat verslag leest u ook alles over de inkoop van jeugdhulp en Wmo, het jaarverslag leerplicht en de halfjaarlijkse rapportage over statushouders. 
Terug
vrijdag 8 september 2017 08:00:31 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob