Laatste Nieuws

NAAR EEN BETERE WONINGMARKT

 

Om de groei van studentenkamers beter te reguleren, wil het college een omzettingsvergunning invoeren. De gemeenteraad besluit in oktober of de maatregelen ingaan.

Het aantal studenten aan de TU Delft stijgt de komende tien jaar naar verwachting naar 25.000. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot de bouw van meer studentenwoningen maar ook tot meer druk op de woningmarkt en meer verkamering van woningen. “De markt reageert op de vraag naar woningen voor studenten”, zegt wethouder Raimond de Prez. “Prima – tenminste, als het niet leidt tot krapte op de woningmarkt voor andere woningzoekenden.”

NAAR EEN BETERE WONINGMARKT

BELANGRIJKE DOELGROEP

Dat dreigt nu wel te gebeuren. Delft heeft een tekort aan grotere woningen voor gezinnen in de midden- en hogere inkomensgroepen, zoals kenniswerkers. “Een belangrijke doelgroep voor Delft”, zegt De Prez, “want voor de toekomst van de stad is het van belang dat ook zij in Delft kunnen of blíjven wonen. Zij leveren een bijdrage aan de economische groei van de stad.”

WOONVISIE

Met de omzettingsvergunning wil het college voorkomen dat woningen in het middeldure en dure segment worden opgekocht en opgedeeld in afzonderlijk te verhuren kamers. Daarmee sluit de maatregel aan bij een belangrijke opgave uit de Woonvisie 2016-2030: het realiseren en behouden van voldoende (middel)dure huur- en koopwoningen.

2.000 EXTRA

Voor studenten wordt volop gebouwd. Tot 2030 komen er minimaal 2.000 extra studentenwoningen bij. Daarbij zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en de universiteit. De TU-wijk, Schieoevers en station Delft Zuid worden zoveel mogelijk gezamenlijk aangepakt, om er een aantrekkelijk woon- en verblijfplek voor studenten te maken. Dat ontlast andere delen van de stad.

BOTSENDE LEEFSTIJLEN

Naast druk op de woningmarkt speelt er nog iets anders mee. Hoewel Delftenaren de levendigheid van een studentenstad waarderen, ontstaan er soms ook problemen vanwege verschillende leefstijlen. Klachten hierover worden in de gaten gehouden via een registratiepunt woonoverlast. Zo kan de gemeente naast bewoners ook pandeigenaren aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in en rondom verkamerde woningen. Bemiddeling en ook handhaving kunnen dan gerichter worden ingezet om de leefbaarheid te bevorderen.
Terug
donderdag 14 september 2017 09:28:15 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob