Laatste Nieuws

BETERE RESULTATEN SPOORZONE

 

Het tekort op de ontwikkeling van Nieuw Delft in de spoorzone is verder teruggedrongen. Zoals het er nu voorstaat, komt het tekort uit op 35 miljoen euro. In 2014 werd nog rekening gehouden met een tekort van 80 miljoen euro. 

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone over het tweede en derde kwartaal van 2017. In 2014 werd nog - zonder het nemen van maatregelen - rekening gehouden met een tekort van 80 miljoen euro. Nadat er maatregelen waren genomen, zakte het tekort naar 50 miljoen euro.

BETERE RESULTATEN SPOORZONE

GROND LEVERT MEER OP

Het tekort zakt nu naar 35 miljoen euro. De verbeterde resultaten zijn onder andere een gevolg van het feit dat de grond in het gebied meer oplevert dan eerder was verwacht. Eind 2017 wordt een taxatie uitgevoerd van de nog te ontwikkelen onderdelen van Nieuw Delft.

2023

De verwachting is dat ook deze grondopbrengsten nog leiden tot een verdere terugdringing van het tekort. De gebiedsontwikkeling in de spoorzone loopt, onder de noemer Nieuw Delft, door tot en met 2023.

NIEUW DELFT

Nieuw Delft is de naam van een nieuw stadsgebied naast de historische binnenstad en het nieuwe station Delft. Het wordt een internationale ontmoetingsplek voor iedereen die wil reizen, winkelen, wonen, werken en ontspannen in het hart van Delft.
Terug
donderdag 14 september 2017 09:30:12 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob