Laatste Nieuws

WMO EN JEUGDHULP ZELFSTANDIG

 

De gemeente Delft wil de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen. De BV die hiervoor wordt opgericht, zou op 1 januari 2018 operationeel moeten zijn. 

Goede zorg en ondersteuning voor de inwoners van Delft vraagt om professionals die goed hun werk kunnen doen. De gemeente Delft vindt dat dit het beste kan in een zelfstandige organisatie voor de Wmo en Jeugdhulp. Als de gemeenteraad en ondernemingsraad advies hebben gegeven op het voornemen van het college om hiervoor een BV op te richten, gaat het met ingang van 1 januari van start.

WMO EN JEUGDHULP ZELFSTANDIG

REGIEGEMEENTE

Met de nieuwe organisatie worden de rollen en verantwoordelijkheden helderder. De gemeente als opdrachtgever, de nieuwe organisatie als uitvoerende organisatie en als aanspreekpunt voor al diegenen die zorg nodig hebben. De gemeente geeft zo invulling aan haar taak als regiegemeente. De nieuwe organisatie blijft samenwerken met de partners in de stad en in de regio. De nieuwe naam voor de organisatie wordt in november bekend gemaakt.

DECENTRALISATIE EN TRANSFORMATIE

Toen op 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning was het aan de gemeenten zelf daar invulling aan te geven. In Delft is destijds gekozen voor een tijdelijke projectorganisatie Toegang. Nu na ruim twee jaar vraagt de ontwikkeling om een definitieve organisatievorm. De medewerkers die hierbij betrokken zijn, komen in dienst van de nieuwe organisatie. Ongeveer 1/3 hiervan is nu bij de gemeente werkzaam.

WAT VERANDERT ER?

Voor onze inwoners verandert er niets en het werk blijft voor de medewerkers hetzelfde. Alle medewerkers komen in dienst van de nieuwe organisatie en blijven kantoor houden in het Stadskantoor van Delft.  De gemeente blijft 100 procent eigenaar van de nieuwe organisatie, als enige aandeelhouder van de BV. De ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie volgt in fase 2, die op 1 januari 2019 afgerond moet zijn.
Terug
vrijdag 22 september 2017 08:48:32 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob