Laatste Nieuws

Raad praat over brommers

 

In de vergadering van 28 september praat de raad onder andere over scheurbrommers in de binnenstad. De fractie Onafhankelijk Delft heeft een motie aangekondigd. 

De partij wil nu al stoppen met het verlenen van ontheffingen aan alle brommerrijders die door de binnenstad rijden. De fractie kondigde de motie aan tijdens de bespreking van de evaluatie kentekentoegang in de commissie Ruimte en Verkeer.

In de raadsvergadering komt ook het project Van Arskerk aan de orde. Een meerderheid van de commissie Ruimte en Verkeer adviseerde in grote lijnen positief over dit bouwplan. Daarbij wordt de karakteristieke koepelkerk in de Kappeyne van de Coppellostraat deels gesloopt en vervangen door woningbouw. De SP heeft bij dit agendapunt een motie aangekondigd.

Raad praat over brommers

Andere moties

De fracties van CDA en ChristenUnie overwegen een motie of een wijzigingsvoorstel in te dienen bij het voorstel van het college om de Verordening Lijkbezorgingsrechten Delft 2017 en de Beheersverordening Begraafplaatsen Delft in te trekken. Het CDA overweegt ook een motie bij het voorstel over het inkoopplan Jeugdhulp – Wmo Delft 2018. In die commissie werd ook uitvoerig gesproken over het uitvoeringsprogramma 2017 -2020 dat ervoor moet zorgen dat Delft in 2050 energieneutraal is. De fracties van GroenLinks, VVD, Fractie Van Koppen en D66 kondigden moties bij dit onderwerp aan.

Bijwonen

De raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. Belangstellenden kunnen de vergadering in het stadhuis bijwonen of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.
Terug
vrijdag 29 september 2017 08:05:54 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob