Laatste Nieuws

VEEL VRAGEN OVER VERKAMERING

 

Wie een bestaand pand in Delft wil verkameren, moet verplicht een omzettingsvergunning aanvragen. Dit voorstel van het college riep op 3 oktober in de commissie Sociaal Domein en Wonen gemengde reacties op. 

Met de invoering van een omzettingsvergunning wil het college proberen de Delftse woningvoorraad te sturen en de verkamering van woningen te beperken. Zo wordt studentenhuisvesting in goede banen geleid.

VEEL VRAGEN OVER VERKAMERING

1 NOVEMBER 2017

Het college streeft naar meer evenwicht in de Delftse woningvoorraad door meer bij te bouwen en de voorraad aan middeldure en dure huur- en koopwoningen vanaf 265.000 euro te beschermen en te behouden voor de woningmarkt. De omzettingsvergunning zou per 1 november moeten worden ingevoerd.

VERDEELD

Dat het onderwerp leeft in de stad bleek wel aan het aantal insprekers: acht deelden hun standpunten met de commissie, zowel van studentenzijde als van de zijde van bewoners.

VERDEELD

Door de fracties werd verdeeld op het voorstel gereageerd. Een meerderheid van de commissie deelt de mening van het college dat er iets aan de toenemende verkamering moet gebeuren, maar hoe dat moet gebeuren, daar hadden diverse fracties zo hun eigen ideeën over. 
Op de website van de gemeenteraad vindt u het uitgebreide verslag van deze avond. Daar leest u meer over de verschillende standpunten van de politieke partijen.

EVENEMENTENBELEID 

In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 5 oktober het evenementenbeleid ter discussie. De commissie bespreekt bij dit onderwerp onder meer het eindrapport van de Delftse Rekenkamer Openbare Orde en Veiligheid Evenementen en de nota Doorontwikkeling Evenementenbeleid. U kunt deze vergadering bijwonen in de raadszaal van het stadhuis aan de Markt of live volgen via internet. 
Terug
donderdag 5 oktober 2017 10:26:45 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob