Laatste Nieuws

SAMEN LEVEN IN DELFT

 

Hoe kijken inwoners, gemeente en partners naar opgroeien, werken, wonen en leven in Delft? U leest het in de sociale visie ‘Delft, de sociale kracht in de stad’. 

De visie is een vervolg op de sociale visie Delft uit 2014. In de geactualiseerde visie wordt aangegeven hoe er in de stad gezamenlijk kan worden gewerkt aan een andere manier van zorg en ondersteuning die nog beter aansluit bij wat inwoners van Delft nodig hebben.

SAMEN LEVEN IN DELFT

IEDERE BIJDRAGE VAN BELANG

De nadruk ligt nog meer op het voorkomen van problemen. Volgens de gemeente is iedere bijdrage daarbij van belang: Delftenaren, ondernemers, vrijwilligers en organisaties in onderwijs, zorg en welzijn werken mee. Met lef wordt samen met inwoners gezocht naar oplossingen in soms zeer complexe situaties.

HULP ALS HET ECHT NODIG IS

Daarbij wordt rekening gehouden met wat mensen nog wél kunnen. Maar uiteraard kan niet iedereen alles en niet iedereen wordt weer beter. En wie het écht nodig heeft, kan nog steeds rekenen op de gemeente.
Terug
dinsdag 10 oktober 2017 16:05:55 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob