Laatste Nieuws

In gesprek met de stad

 

Delft bereidt zich voor op de Omgevingswet. De wet treedt in 2021 in werking en verplicht elke gemeente om een integrale visie vast te stellen voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingsvisie. 

In de Omgevingsvisie geeft de gemeente haar visie op de toekomst van de stad en bij het ontwikkelen van een Omgevingsvisie is participatie verplicht. Delft heeft met de stad en met partners een eigen participatieaanpak ontwikkeld: Delfts Doen, die wordt toegepast voor het gesprek met de stad over de Omgevingsvisie.

In gesprek met de stad

In gesprek over negen thema’s

De Omgevingsvisie gaat over alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft. Om de discussie hierover goed te kunnen voeren, heeft de gemeente negen thema’s benoemd waarin alle aspecten van de fysieke leefomgeving aan de orde komen. De gemeente wil graag het gesprek met de stad voeren aan de hand van deze thema’s.

Twee fasen

De Omgevingsvisie wordt in twee fasen gemaakt. In fase 1 wordt de basis voor het gesprek met de stad vastgesteld: de feiten en cijfers over het Delft van nu, de kaders voor het gesprek met de stad en de negen thema’s. Begin 2018 bespreekt de raad het voorstel in de raad. Vanaf medio 2018 gaat de gemeente met de stad in gesprek over de Omgevingsvisie.

 
Terug
zaterdag 23 december 2017 09:34:04 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob