Laatste Nieuws

Drie scenario’s Prinsenhof

 

De raad wil dat het college drie verschillende scenario’s voor de toekomst van Museum Prinsenhof Delft laat opstellen. Dat bleek tijdens de laatste raadsvergadering van 2017. 

Het museum en de directe omgeving moeten aantrekkelijker en toegankelijker worden voor bezoekers. De kosten van de voorgestelde verbouwing van het museum en de herinrichting van het plein worden geschat op een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro.

Het college was van plan om de visie nader uit te werken aan de hand van twee scenario’s, maar daarvan hadden veel fracties al in de commissievergadering gezegd dat te mager te vinden.

Drie scenario’s Prinsenhof

Kosten en baten

De motie geeft het college de opdracht om aan de hand van de ruimtelijke visie drie scenario’s uit te werken. Per scenario verwacht de raad een overzicht van de kosten en baten en de meerwaarde voor de stad plus een beschrijving in hoeverre de ambitie kan worden gerealiseerd.

 

Op de website van de gemeenteraad leest u een uitgebreid verslag van deze discussie en de andere punten die deze avond op de agenda stonden.
Terug
vrijdag 29 december 2017 08:48:55 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob