Laatste Nieuws

Samen aan de slag

 

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben afspraken gemaakt die aansluiten bij de Woonvisie 2016-2023. Doel: een woningmarkt die aansluit bij actuele woonwensen. 

Zo gaan gemeente en corporaties onder andere een plan maken voor een betere en duurzame energievoorziening in huurwoningen. Het doel is om woningen te bouwen die volledig aardgasvrij zijn.

Met experimenten wordt de leefbaarheid in de wijken bevorderd. Er komen verschillende projecten, onder andere met de wijkconciërge. En om ervoor te zorgen dat mensen langer of weer zelfstandig thuis kunnen wonen, werken corporaties en gemeente nauw samen met andere organisaties in de wijk. Met die samenwerking kunnen onder andere problemen vroegtijdig worden opgemerkt.

Samen aan de slag

Op een lijn

Wethouder De Prez van wonen: “Met deze afspraken geven we invulling aan de ambities uit onze Woonvisie. Ik ben er trots op dat het gelukt is om met zowel de corporaties als de huurdersorganisaties op een lijn te komen op onderwerpen als voldoende sociale huurwoningen voor Delftenaren van goede kwaliteit, leefbaarheid en huisvesting voor de meest kwetsbare groepen.”

Woonvisie

De afspraken sluiten aan op de Woonvisie. Daarin staat beschreven hoe Delft er in de toekomst uitziet met als doel een woningmarkt die aansluit bij de actuele woonwensen. Delft wil duurzame, toekomstbestendige en gevarieerde woningen. Dat kan door nieuwbouw maar ook door renovatie, waardoor woningen langer meegaan.

Ondertekenaars

De afspraken zijn gemaakt door de gemeente Delft, woningcorporaties DUWO, Vestia, Vidomes en Woonbron, huurdersorganisaties WijWonen, Huurdersraad Vestia, Huurdersraad Vidomes en Bewonersorganisatie Woonbron Delft
Terug
vrijdag 12 januari 2018 08:00:54 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob