Laatste Nieuws

Omzien naar elkaar

 

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft in haar nieuwjaarstoespraak 2018 gepleit voor aandacht en omzien voor elkaar en verdieping. Die lijken steeds schaarser te worden. 

Dat vraagt om een ‘aandachtige stad’, aldus de burgemeester, die liet weten dat Delft alles in zich heeft om dat te zijn. “Het is in deze tijd misschien nog wel relevanter dan ooit. Aandacht en verdieping lijkt met de vliegensvlugge ontwikkelingen van technologie en de grote impact van social media, steeds schaarser te worden”, aldus de burgemeester.

Omzien naar elkaar

Menselijke maat

“Het is meer dan ooit belangrijk dat we in Delft omzien naar elkaar, werkelijke aandacht geven aan elkaar en nadenken over hoe we ervoor staan en waar het naar toe moet. “Wat daarbij zo mooi is, is dat we in Delft de kracht kennen van de menselijke maat, van kennen en gekend worden, dat versterkt onze positie in deze en biedt extra kansen. Laten we die kansen benutten, gewoon iedere dag opnieuw in ons dagelijks leven, in onze ontmoetingen op straat, in de buurt, op school, in ons werk en in onze ontmoeting met de stad en de mensen daarbinnen”, aldus de burgemeester in haar nieuwjaarstoespraak.

Volop kansen

Achteromkijkend stelde ze vast dat Delft lastige tijden achter de rug heeft, maar dat het gelukkig weer beter gaat met de stad. “Natuurlijk, we moeten nog steeds voorzichtig zijn, maar er liggen weer volop kansen voor de stad, kansen die we moeten willen pakken en waarbij investeren belangrijk”, aldus de burgemeester.

Oog op de toekomst

“We investeren de komende jaren voor een stad met een schone, prettige leefomgeving, een gezonde, sterke economie, waar ruimte is voor ondernemerschap, startups en scale-ups, een bereikbare stad, een stad waar werk is op alle niveaus, waar goed onderwijs is en waar ruimte is voor actieve betrokkenheid van mensen. Daar trekken we de komende jaren geld voor uit. Niet alleen voor dit moment, maar juist ook met het oog op de toekomst. Dat willen we samen met de stad doen, waar mogelijk u daarbij betrekken. Samen bouwen aan de toekomst van Delft.”

 

Meer weten? De gehele nieuwjaarstoespraak kunt u nalezen op deze website. 
Terug
vrijdag 12 januari 2018 08:11:25 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob