Laatste Nieuws

Raad over aanpak jihadisme

 

Regionaal zorg inkopen, handhaven Sociale Zekerheid en ISR; onderwerpen die dinsdag op de agenda van de raad stonden. Vanavond praat de raad onder meer over jihadisme. 

De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt dit onderwerp vanavond deels openbaar en deels besloten. In een toelichting op het verzoek van het college om deels besloten te vergaderen zeggen b&w dat ze op die manier kunnen ingaan op vragen over het uitvoeringsprogramma en antiterrorisme maatregelen bij grote evenementen die niet in de openbaarheid besproken kunnen worden.

Raad over aanpak jihadisme

Informatiebeveiliging

Op  de overlegagenda staat verder de bespreking met de Delftse Rekenkamer over het onderzoek naar informatiebeveiliging. De Delftse Rekenkamer wil gaan onderzoeken of persoonsgegevens en andere gevoelige informatie bij de gemeente Delft in goede handen zijn.

Actualiseren en vernieuwen

De commissie buigt zich verder over het concept-raadsvoorstel om de Referendumverordening te actualiseren en het voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te vernieuwen. Verder besteedt de commissie aandacht aan de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Live

De overlegvergadering begint vanavond rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.  Op verzoek van GroenLinks wordt vanaf 19.45 uur een Delfts Kwartiertje gehouden, waarin deze fractie vragen heeft over het consultatierapport over het houden of afbouwen van het aandeelhouderschap Eneco. Belangstellenden kunnen de vergadering (openbaar gedeelte) als toehoorder bijwonen of live volgen via de webcastportal van de raad.

Sociaal Domein en Wonen

Afgelopen dinsdag besprak de commissie Sociaal Domein en Wonen het regionaal inkopen van zorg, het Instituut Sociaal Raadslieden en de handhaving van Sociale Zekerheid. Op de site van de gemeenteraad vindt u een uitgebreid verslag van wat hierover is besproken.
Terug
vrijdag 19 januari 2018 09:12:15 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob