Laatste Nieuws

Verkeerssituatie Zeeheldenbuurt

 

Hoe komen we tot gezamenlijke oplossingen voor de verkeerssituatie in de Zeeheldenbuurt? De gemeente wil daarvoor workshops organiseren. Op woensdag 24 januari vindt een bijeenkomst plaats. 

Er komt een proef met verkeerslichten op het fietspad bij de kruising Rotterdamseweg-Julianalaan-Jaffalaan. De gemeente wil daarnaast ook in de vorm van workshops nagaan hoe de verkeerssituatie op termijn beter kan. De gemeente wil hierover graag met belangstellenden in gesprek, op woensdag 24 januari van 19.30-22.00 uur in de Mekelzaal van het Science Center aan de Mijnbouwstraat 120.

Verkeerssituatie Zeeheldenbuurt

Oplossingsrichtingen

Na een centrale presentatie over de stand van zaken en achtergronden van de bereikbaarheidssituatie van de Zeeheldenbuurt/TU-Noord en diverse mogelijke oplossingsrichtingen, kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor vervolgworkshops, om oplossingsrichtingen nader uit te werken.

Rapportage vóór de zomer

Het streven is om vóór 1 april te komen tot één of meer veelbelovende richtingen die voor de (middel)lange termijn de bereikbaarheid van de Zeeheldenbuurt zullen verbeteren. In het tweede kwartaal worden de meest veelbelovende oplossingen nader uitgewerkt, zodat er voor de zomer 2018 een breed gedragen rapport ligt, dat ook breed zal  worden verspreid.  

 

Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail aanmelden, via Convenant-TU-Campus@delft.nl
Terug
vrijdag 19 januari 2018 09:14:31 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob