Laatste Nieuws

Gezond en actief

 

Delft heeft sinds kort de Visie Sport en Bewegen 2017-2025. Doel is onder meer om meer inwoners gezond en actief te krijgen. Want Delftenaren bewegen te weinig, zo blijkt uit onderzoek. 

Bewegingsonderwijs, maatschappelijk actieve verenigingen, goede accommodaties om te sporten en te bewegen, en die ook toegankelijk zijn voor sporters met een beperking, en een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen. Dat zijn de belangrijkste punten uit de visie Sport en Bewegen 2017-2025.

Doel is om er voor te zorgen dat:

  • Delftenaren in 2025 gezond en actief zijn
  • Delft passende voorzieningen hiervoor heeft
  • Er in de openbare ruimte genoeg mogelijkheden zijn om te bewegen
  • Delftse sportverenigingen vitaal, open en maatschappelijk actief zijn.
Gezond en actief

Nieuwe investeringen

Om te voldoen aan deze wensen van gemeente, sportraad en verenigingen, vraagt dit, na de bezuinigingen die afgelopen jaren nodig waren, om nieuwe investeringen. Die zijn nodig omdat onder andere veel gymzalen verouderd zijn en er voor de binnensport geen mogelijkheden zijn om te groeien.

Te weinig bewegen

Uit onderzoek is gebleken dat inwoners van Delft te weinig bewegen. Sterk punt in Delft is wel dat sportvoorzieningen in Delft efficiënt georganiseerd zijn met betrokkenheid van veel private partijen en er is een breed aanbod van sporten in Delft. Vitale verenigingen zijn van groot belang voor de stad omdat de meeste vrijwilligers van Delft actief zijn in de sport.

Ambities

De ambities uit de Visie op Sport en Bewegen in Delft 2017-2025 worden met partners in de stad uitgewerkt als onderdeel van de Agenda Delft 2040. Ook komt er een plan waarin prioriteiten en acties worden bepaald.
Terug
vrijdag 19 januari 2018 09:54:06 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob