Laatste Nieuws

Aardgasvrij Delft

 

Hoe kan Delft overstappen naar een energiesysteem zonder fossiele brandstoffen? Door van gas los te gaan, op weg naar een aardgasvrij Delft. Aftrap: 15 februari. 

In 2050 is Delft een toekomstbestendige, energieneutrale stad. Alle energie komt dan van hernieuwbare bronnen: zon, wind, biomassa en aardwarmte (geothermie). De energievoorziening is betrouwbaar, betaalbaar, schoon - tenminste: als de doelen die gesteld zijn naar aanleiding van de klimaatconferentie in Parijs, gehaald worden. Dan koken, douchen en verwarmen we onze woningen en kantoren met duurzame warmtebronnen.

Aardgasvrij Delft

Met elkaar

Een aardgasvrij Delft kan alleen met elkaar mogelijk worden. Op donderdag 15 februari wordt van 13.00 tot 18.00 uur een symposium gehouden, de aftrap voor een aardgasvrij Delft, bij de TU Delft, in Gebouw 38 aan de Mekelweg 8-10. Bedoeld voor iedereen die meer wil weten over een aardgasvrij Delft en over de route daarnaartoe. Het is niet alleen de aftrap voor een aardgasvrij Delft, maar ook de start van de Delftse energiestrategie. Hoe gaat de gemeente naar een aardgasvrij 2050? Hoe wil zij dit de komende jaren voor elkaar krijgen, met alle betrokkenen? Tijdens het symposium krijgen bezoekers hier antwoord op. ‘Groene Delftenaren’ vormen zelf trouwens ook een antwoord op deze vragen. Daarom wordt op 15 februari ook bekendgemaakt wie de groenste Delftenaar is. 

Aanmelden

De gemeente Delft organiseert de aftrap met Procap adviseurs en projectmanagers, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en het Delftse adviseursbureau Stadsruim. Iedereen is op 15 februari van harte welkom. Wel graag vooraf aanmelden via de website www.vangasaf.nu (even omlaag scrollen voor het aanmeldingsformulier).

 

Kijk voor meer informatie over de Delftse energiestrategie op de gemeentesite www.delft.nl/gasvrij.
Terug
vrijdag 26 januari 2018 07:46:59 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob