Laatste Nieuws

Raad over referendum

 

1 februari, vergaderde de gemeenteraad. Onder meer over het voorstel om de Referendumverordening Delft aan te passen. 

Diverse fracties hebben bij de bespreking van deze verordening amendementen aangekondigd. De SP overweegt een amendement om de gekwalificeerde meerderheidsdrempel van 25 naar 20 procent te verlagen. Onafhankelijk Delft denkt aan een amendement om digitale referendumaanvragen mogelijk te maken. Het CDA heeft een amendement aangekondigd om de specifieke uitzonderingsgrond voor kwetsbare groepen te vervangen door een algemene uitzonderingsgrond.

Raad over referendum

Van Leeuwenhoekkwartier

Hoewel er bij het voorstel om het bestemmingsplan Partiële herziening Van Leeuwenhoekkwartier Noord door fracties geen moties zijn aangekondigd heeft de SP gevraagd dit vanavond op de agenda te zetten. Diverse fracties zijn tegen het voorstel. Om die reden vroeg de SP om de mogelijkheid om het voorstel te bespreken.

Handhaven

D66 heeft aangekondigd een motie te willen indienen bij het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2017-2020 en jaarverslagen Handhaven Sociale Zekerheid 2015 en 2016 en Stadsbelangen Delft overweegt een motie in te dienen bij het onderwerp afdoening motie optimalisatie autoluwplus Dertienhuizen-Doelenplein.

Live volgen

De raadsvergadering vindt plaats in het stadhuis en begint om 20.00 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.
Terug
vrijdag 2 februari 2018 08:29:06 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob