Laatste Nieuws

AFTRAP OMGEVINGSVISIE

 

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet verplicht gemeenten een omgevingsvisie op te stellen waarin zij haar visie op de toekomst van de stad geeft. De gemeente gaat die visie samen met de stad opstellen. 

De gemeente doet dat met Delfts Doen, de Delftse Participatieaanpak. Iedereen kan daarover meedenken – van oud tot jong. De gemeente gaat binnenkort over de omgevingsvisie in gesprek met jongeren tussen 11 en 25 jaar.

AFTRAP OMGEVINGSVISIE

KICK-OFF

Onlangs was er een eerste kick-off met studenten. Ze waren uitgenodigd om mee te denken over de omgevingsvisie: hoe kun je kinderen en jongeren hierbij betrekken? Dat gebeurde op basis van drie voor jongeren aansprekende thema’s: jongeren buiten zijn, vervoer en leuke dingen doen in de stad. Doel van de bijeenkomst was om ze nader kennis te laten maken met de Omgevingswet en de omgevingsvisie en ze vervolgens enthousiast te maken om mee te doen met sessies op verschillende scholen in Delft.

AFWEGINGEN

De studenten maakten aan de hand van het ‘Omgevingsvisiespel’ kennis met de Omgevingswet. Het spel – ontwikkeld door studenten van de TU-Delft - laat de samenhang zien tussen keuzes die gemaakt kunnen worden op het gebied van ruimtelijke ordening. Wil je meer ruimte voor parken? Dan blijft er minder ruimte over voor woningen. Wil je meer bedrijven? Dan moet je rekening houden met meer luchtvervuiling. Hoe maak je die afwegingen?

PARTICIPATIE

De gemeente vindt participatie van alle inwoners belangrijk. Er is extra aandacht voor het meedenken van laaggeletterden, ouderen en jongeren. Deze aftrap is de eerste van een reeks bijeenkomsten om Delftenaren te betrekken bij het opstellen van een omgevingsvisie. Kijk voor meer informatie op de pagina van de omgevingsvisie en Delfts Doen. 
Terug
vrijdag 2 februari 2018 10:26:58 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob