Laatste Nieuws

College maakt de balans op

 

Delft kreeg in 2014 een nieuw gemeentebestuur. Nu, bijna vier jaar later, heeft het college van B en W de eindbalans opgemaakt. Alle doelen die het zich had gesteld, zijn gemeten. Conclusie: de meeste doelen zijn bereikt. 

Delft stond vier jaar geleden voor forse opgaven. Zo moest de gemeente extra bezuinigen om de begroting op orde te krijgen. Delft weer financieel gezond krijgen was daarom een prioriteit van het college. Daarnaast heeft het gemeentebestuur ook plannen gemaakt om te werken aan een ‘nieuw perspectief voor de toekomst’. Over al die plannen heeft het college afspraken gemaakt met de gemeenteraad en in 2014 vastgelegd in een bestuursprogramma.

College maakt de balans op

Het college heeft het eigen beleid samengevat in drie opgaven: zorgen dat mensen aan het werk zijn, dat ze zelfstandig kunnen zijn én dat Delft een aantrekkelijk leefklimaat heeft. Na vier jaar besturen heeft het college nu laten meten of alle doelstellingen zijn gehaald.

Aan het werk

Een sterke economie was een van de belangrijke doelen in 2014. Uit de eindbalans van het college blijkt dat het economisch goed gaat in Delft. Na enkele jaren van daling groeit de werkgelegenheid weer. Op 1 januari 2017 werkten hier bijna 53.400 mensen. Tussen 2014 en 2016 nam de werkgelegenheid in Delft toe met 6%. Daarmee is de doelstelling gehaald dat Delft het beter doet dan het landelijk gemiddelde, dat in 2016 uitkwam op 2 procent groei.

Ook in de kenniseconomie zijn er banen bijgekomen. Tussen 2012 en 2017 is het aantal gegroeid met bijna 11 procent, fors meer dan de 6,6% procent waarop het college had ingezet. Delft telt ook meer kennisbedrijven: het zijn er nu 2.232. Dat zijn er 638 meer dan in 2012.

Delft telde in 2017 bijna 3.700 inwoners met een bijstandsuitkering. Dat is 12 procent meer vergeleken met 2014. Delft scoort daarmee wel minder slecht dan Nederland als geheel, waar het aantal is gegroeid met 16 procent. Dat komt overeen met de doelstelling van het college.

Zelfstandig

Delftenaren zijn minder tevreden over hun sociale contacten. In 2017 kwam de waardering uit op gemiddeld een 6,9: iets minder dan de doelstelling (7,2). Bijna driekwart van de inwoners kan altijd bij vrienden terecht als ze daar behoefte aan hebben, en ruim zes op de tien mensen heeft iemand in de omgeving bij wie ze terecht kunnen met dagelijkse problemen. Uit de cijfers blijkt dat bewoners in Voorhof en Buitenhof minder dan gemiddeld positief zijn over hun sociale contacten. Dit geldt ook voor ouderen en mensen met een migratieachtergrond.

Onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor een goede plek op de arbeidsmarkt. Het doel dat het college zich had gesteld is gehaald: 92 procent van de doelgroep was eind 2017 in het bezit van een startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo 2). Er is nog wel ruimte voor verbetering als het gaat om jongeren die voortijdig de school verlaten: in 2015/2016 ging 2,5 procent van de leerlingen zonder diploma van school (landelijk was dit 1,7 procent).

Leefklimaat

De meeste Delftenaren zijn tevreden over de openbare ruimte: 80 procent. Dat is meer dan de 70 procent waarop het college had ingezet. Inwoners zijn tevreden over onder meer het beheer van fietspaden. Minder tevreden is men over het onderhoud van stoepen en straten en over het beheer van groenvoorzieningen. De tevredenheid over het ophalen van vuil is afgenomen sinds 2016. Delftenaren hebben het meest last van zwerfvuil, onkruid op straat en hondenpoep. Om hieraan tegemoet te komen, heeft het college extra geld beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte.

De cijfers laten zien dat Delftenaren zich over het algemeen veilig voelen in hun stad: dat geldt voor 90 procent van de inwoners. Dat is meer dan de doelstelling (82 procent). Ruim acht op de tien inwoners voelt zich ook veilig in de eigen buurt. Bewoners in Buitenhof-noordwest en Poptahof voelen zich echter minder veilig dan mensen in andere buurten.

Delftenaren geven de bereikbaarheid in Delft een gemiddeld rapportcijfer van 7,1. Dat is meer dan de 6,0 die het college zich als doel had gesteld. Inwoners vinden het soms lastig hun weg te vinden, door alle opbrekingen. Ook vindt men omleidingen niet altijd logisch. Delftenaren zijn tevreden over de bereikbaarheid met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer. De bereikbaarheid met de auto scoort wel minder: 5,5. (Lees verder onder de foto).

 

 Het college van burgemeester en wethouders presenteert De Staat van Delft, vlnr. wethouders Raimond de PrezFerrie FörsterLennart Harpe, burgemeester Marja van Bijsterveldt, wethouders Aletta Hekker en Stephan Brandligt. Klik op hun naam voor hun reactie. Het college heeft de resultaten van de eindbalans – ‘De Staat van Delft 2014-2018’ – aangeboden aan de gemeenteraad. De commissie Algemeen bespreekt de resultaten op 22 februari, de gemeenteraad op 8 maart.
Terug
vrijdag 16 februari 2018 07:41:03 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob