Laatste Nieuws

College bezoekt Voordijkshoorn

 

Het college van b&w bezoekt op dinsdag 6 maart de wijken Voordijkshoorn en Harnaschpolder. U kunt op deze dag mee-eten met het college en in gesprek gaan met burgemeester en wethouders. 

Het college bezoekt alle Delftse wijken omdat het in gesprek met de stad wil en zijn betrokkenheid en zichtbaarheid wil vergroten. Dit doet het college door op locatie te vergaderen en na daarna de wijk in te gaan.

Het college krijgt deze dag presentaties over en ontwikkelingen in de wijk en men gaat in gesprek met vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties en ondernemers. Ook  maakt het college een fietsronde. Van 17.30 tot 19.30 uur kunt u in wijkcentrum De Parel aan de Van Beresteynstraat 99 in gesprek met burgemeester en wethouders. Voor soep en broodjes wordt gezorgd.

College bezoekt Voordijkshoorn

Vraag, idee of oplossing

Heeft u een vraag, onderwerp, wens, idee of oplossing voor uw wijk waar u het college over wilt spreken? Meld u aan via wijkbezoek@delft.nl. Geef daarbij ook kort aan wat uw vraag, onderwerp, wens, idee of oplossing is. Er is plek voor 30 bewoners. Bij meer aanmeldingen wordt geloot.

Kansen

Het bezoek aan Voordijkshoorn en Harnaschpolder is onderdeel van een reeks wijkbezoeken van het college. Het college wil graag weten waar de inwoners trots op zijn, waar ze zich zorgen over maken, wat hun concrete ideeën of plannen zijn en waar de kansen liggen. Eerder al bezocht het college de wijken Buitenhof, Wippolder, Tanthof en Voorhof.
Terug
vrijdag 16 februari 2018 08:59:30 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob