Laatste Nieuws

Subsidie voor rijksmonumenten

 

Ieder jaar kunt u voor rijksmonumenten een zogenaamde instandhoudingssubsidie aanvragen. Dat kan van 1 februari tot 31 maart.  

Met deze subsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van zes jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van gebouwde rijksmonumenten die (oorspronkelijk) geen woonhuis zijn, zoals religieuze gebouwen, molens en industriële monumenten.

Subsidie voor rijksmonumenten

Meer informatie

Ook archeologische en groene rijksmonumenten vallen onder de regeling en komen in aanmerking voor subsidie. Meer informatie over de regeling vindt u op monumenten.nl. De subsidie wordt toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Terug
vrijdag 23 februari 2018 08:42:17 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob