Laatste Nieuws

Delft: duurzaam mobiel, maar ’t kan beter

 

Delft staat in de Top 5 van grote steden die werk maken van duurzame mobiliteit. Dat blijkt uit een benchmark van CE Delft. Die laat ook verbetermogelijkheden zien.

De benchmark weegt dertig grote steden op drie aspecten: de effecten van mobiliteit op de omgeving, welk vervoersmiddel mensen het vaakst kiezen en de voorzieningen en het beleid van de gemeente. Delft scoort op deze punten respectievelijk een 8, een 7,9 en een 6,4 en belandt daarmee op respectievelijk de 4e, 4e en 5e plaats.

Delft: duurzaam mobiel, maar ’t kan beter

Effecten mobiliteit

Het verkeer in Delft blijkt – vergeleken met de andere steden – relatief weinig klimaat- en gezondheidsschade voor haar inwoners te veroorzaken. CE Delft heeft deze schade uitgedrukt in euro’s per inwoner. In Delft wordt de totale schade uitgedrukt in  € 194 per inwoner per jaar, terwijl dit in Rotterdam, de gemeente met de hoogste schade door het verkeer, € 307 is. Delft staat op dit aspect op de vierde plaats; wel doet Delft het minder goed op fietsveiligheid en vooral op verkeerslawaai.

Keuze vervoermiddel

Ook op de keuze van het vervoermiddel bekleedt Delft de vierde plek; Delftenaren kiezen vaak voor het openbaar vervoer of de fiets, maar, vergeleken met de andere gemeenten, veel minder om te lopen. Terwijl Delft wel op nummer 1 staat als het gaat om de voorzieningen die er zijn op wandelgebied.

Voorzieningen

Overige voorzieningen waarin Delft voorop loopt: (on)bewaakte fietsenstallingen en de stadslogistiek. Aandachtspunten zijn er ook: Delft scoort slecht op de relatieve bereikbaarheid, zowel per fiets als via het ov, en op schone bussen. Als het gaat om deelauto’s en laadpalen, is Delft een middenmoter.

Maatregelen

De benchmark is uitgevoerd in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet. Deze maatschappelijke organisaties roepen alle steden op om de komende jaren te zorgen voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. “We hebben met belangstelling de uitkomsten van de benchmark bekeken,” zegt wethouder Lennart Harpe van Verkeer & Vervoer, “omdat wij ook zo’n duurzame, gezonde mobiliteit nastreven. Goed om te lezen dat Delft in de Top 5 staat en dat we al behoorlijk op weg zijn. En we willen nog beter. Te beginnen met een fietsveiliger Delft. Daarvoor treffen we op verschillende plekken in de stad maatregelen. We creëren fietsstraten waar de auto te gast is, of maken kruisingen en oversteeklocaties veiliger voor fietsers – aan de Voorhofdreef bijvoorbeeld. En nu de spoorzone steeds meer vaste vorm en een definitieve inrichting krijgt, wordt daar de verkeerssituatie voor fietsers ook overzichtelijker en duidelijker.”

 

De benchmark is te vinden op de site van CE Delft.
Terug
woensdag 14 maart 2018 08:42:06 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob