Laatste Nieuws

Gemeente controleert adresgegevens

 

De gemeente gaat bij twintig adressen in Delft controleren of de bewoners ook echt wonen op het adres waar ze ingeschreven staan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd, omdat uit informatie van het Rijk blijkt dat de bewoners op die adressen hun gegevens mogelijk niet goed hebben doorgegeven.

De overheid houdt van alle inwoners persoonsgegevens bij. Die staan in de basisregistratie personen. De overheid gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld voor het innen van belastingen, voor uitkeringen en het toekennen van toeslagen. Een goede registratie van deze gegevens is belangrijk, zowel voor inwoners als voor de overheid.

Gemeente controleert adresgegevens

Juiste adres

Het komt nogal eens voor dat mensen niet staan ingeschreven op het juiste adres. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat de bewoner niet wist dat hij het moest doorgeven na een verhuizing. Maar het kan ook bewust zijn gebeurd, bijvoorbeeld bij illegale onderverhuur. In dat geval gaat het om adresfraude.

Landelijke aanpak

De gemeente wil ervoor zorgen dat meer mensen op het juiste adres staan ingeschreven. Delft neemt daarom deel aan een landelijke aanpak adreskwaliteit. Hierin werken ook uitvoeringsorganisaties van diverse ministeries samen, zoals Binnenlandse Zaken, de Belastingdienst, DUO en Veiligheid en Justitie.

Twintig adressen

In Delft begint de aanpak met het onderzoek naar de twintig adressen. Als uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van fraude, gaat de overheid handhaven. In andere gevallen kan de gemeente ook zorg bieden, als dat nodig is.

Zelf controleren

Iedere bewoner kan zelf controleren of de eigen gegevens goed zijn verwerkt in de basisadministratie personen. Wie een stempas of andere post van de overheid ontvangt op het eigen adres, staat goed ingeschreven. Bewoners kunnen het ook nagaan op www.delft.nl/mijnloket.Of, als men is aangemeld, bij ‘persoonlijke gegevens’ op mijnoverheid.nl.
Terug
woensdag 14 maart 2018 08:48:57 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob