Laatste Nieuws

Aardgasvrije nieuwbouw

 

De gemeente Delft heeft op 13 maart de overeenkomst ‘aardgasvrije nieuwbouw’ ondertekend. Netwerkbeheerder Stedin nam het initiatief en stelde een overeenkomst op met de afspraak om nieuwbouwprojecten nu al aardgasvrij op te leveren.

Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen, maar het duurt nog enige tijd voordat deze wetswijziging in werking treedt.  Hier wil Delft samen met andere gemeenten binnen Zuid-Holland niet op wachten.

Aardgasvrije nieuwbouw

Duurzaam alternatief

Met de ondertekening bundelen provincie, gemeenten en de netbeheerder de krachten om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen om bij reeds lopende projecten met aardgas, waar mogelijk, alsnog te kiezen voor een duurzaam alternatief.

Aardgasvrij maken

De overeenkomst versterkt het gemeentelijke programma ‘Delft Energieneutraal 2050: 2017-2020’. Hierin staat dat de gemeente Delft een grote rol heeft om de overgang naar andere vormen van energie lokaal vorm te geven en dat in Delft de focus gelegd wordt op het aardgasvrij bouwen en het aardgasvrij maken van bestaande bouw. 

Aardgasaansluiting uit de tijd

Met de ondertekening geeft de gemeente een duidelijk signaal af dat binnen de gemeentegrenzen geen nieuwbouwwoningen meer worden aangesloten op het aardgas,  waarbij wel sprake is van een overgangsperiode van een aantal maanden. De filosofie is dat er niet meer wordt aangesloten op het aardgas tenzij er goede redenen zijn om dat wel te doen.

Fossiele brandstof

Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding ervan komt veel CO2 vrij. De gebouwde omgeving is voor 40% verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot van Nederland. Wilt u meedenken over een aardgasvrij Delft? Dat kan door u aan te melden via www.delft.nl/aardgasvrij.
Terug
zaterdag 17 maart 2018 09:19:53 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob