Laatste Nieuws

Aanpak verkamering

 

Het aantal studenten in Delft neemt toe en er worden veel studentenwoningen gerealiseerd om deze groei op te vangen. Op diverse manieren worden in Delft stappen gezet om studentenhuisvesting in goede banen te leiden.  

In november 2017 heeft de gemeente besloten een vergunningstelsel voor verkamering in te stellen. De invoering heeft direct al bij een deel van de particuliere beleggers geleid tot een afwachtende houding om panden aan te kopen. Dit signaal komt van een aantal makelaars die een inloopmiddag hebben bijgewoond naar aanleiding van de invoering. Inmiddels zijn de eerste aanvragen voor een omzettingsvergunning ingediend. 

Aanpak verkamering

Proef

Daarnaast zijn de gemeente Delft,  studentenverenigingen, studentenvakbond VSSD, Stichting Studentenhuisvesting (SHS), DUWO, belangenvereniging Voorhof en politie Haaglanden met een proef begonnen in Voorhof.

Aanspreekpunt

Hier komen (vrijwillige) ambassadeurs, die zich richten op het voorkomen van overlast en aanspreekpunt zijn waar van overlast al sprake is. Een vergelijkbare aanpak begint voor de zomer ook in de binnenstad.  Wie woonoverlast ervaart, kan dit melden bij het registratiepunt woonoverlast.
Terug
vrijdag 23 maart 2018 08:59:22 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob