Laatste Nieuws

Oplossing fietspad Houttuinen in zomer

 

Het ontbreken van een afscheiding bij het fietspad voor het station roept sinds de openstelling bezorgde reacties op. Eind juni/begin juli komt de definitieve oplossing. Wat is er tot dusver gedaan?  

In september 2016 werd het fietspad langs de Westsingelgracht voor het station opengesteld. Al snel kwamen er verontruste reacties van omwonenden en andere gebruikers. Bezorgde ouders gaven aan met name de route omhoog – vanaf de Hooikade in de richting van de binnenstad – als onveilig te ervaren voor kinderen. Ook ouderen uitten deze klacht. In december 2016 nam een ouder het initiatief tot een petitie, waarin gevraagd werd om een afscheiding, als buffer in geval van een valpartij of uitwijkmanoeuvre.

Oplossing fietspad Houttuinen in zomer

Werkgroep 

De omgevingsmanager Spoorzone Delft nam contact op met de initiatiefneemster en samen richtten ze de werkgroep Fietspad Houttuinen op, om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Ook de Fietsersbond, verkeersdeskundigen, ouderen en andere belanghebbenden werden lid van de werkgroep. In januari 2017 maakte de werkgroep samen met wethouder Lennart Harpe een wandeling langs de gracht, om de diverse zorgpunten in kaart te brengen. In een sessie benoemde de werkgroep de belangrijkste zorgpunten en dacht mee over oplossingen. 

Steigers

Het voorstel om een hek te plaatsen, was op dat moment geen bruikbare optie, omdat een aantal deelnemers zag aankomen dat een hek op deze plaats onmiddellijk als ‘fietsstalplek’ in gebruik zou worden genomen. Een belangrijk gegeven was dat de openbare ruimte op dat moment niet ‘af’ was. Er waren nog geen alternatieve fietsroutes beschikbaar en met een definitieve afscheiding moest worden gewacht op het project ‘Steigers in de Westsingelgracht’. Bij steigers zijn op- en aftstapplaatsen nodig en de locaties daarvan waren op dat moment niet duidelijk. 

Tijdelijk plantenbakken

De kunststoffen barriers die in overleg met de werkgroep Fietspad Houttuinen werden geplaatst, werden in korte tijd door vandalen in de gracht gegooid. Najaar 2017 bleek het project Steigers in de Westsingelgracht uit te lopen. Toen werd in overleg met de werkgroep besloten tijdelijk betonnen plantenbakken te plaatsen op het deel van het fietspad dat als meest onveilig ervaren wordt. Inmiddels is bekend dat eind juni/begin juli kan worden begonnen met de aanleg van de steiger en daarmee ook met de definitieve afscheiding. Hoe die definitieve afscheiding er uiteindelijk komt uit te zien, wordt op dit moment in overleg met de werkgroep Fietspad Houttuinen bepaald. 
Terug
vrijdag 23 maart 2018 09:05:40 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob