Laatste Nieuws

Jeugdsport- en cultuurfonds slaat aan

 

In 2017 konden 768 kinderen via het jeugdsportfonds sporten en 143 kinderen deden mee aan verschillende culturele activiteiten via het jeugdcultuurfonds. Dit is flink meer dan in 2016, want toen waren dat resp. 744 en 94 kinderen.  

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Delft mee kunnen doen, werkt de gemeente al jaren samen met het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds, want in Delft  moeten kinderen mee kunnen doen en hun talenten ontwikkelen, ook als hun ouders een laag inkomen hebben. Daarom is het belangrijk dat zij ook lid kunnen worden van een sportclub of lessen kunnen volgen voor muziek, toneel of dans.

Jeugdsport- en cultuurfonds slaat aan

Vrijwel kosteloos meedoen

Via het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds worden bijvoorbeeld kosten van de contributie, de sportkleding en -schoenen, lesgeld voor muziek en huur van een instrument vergoed. In veel gevallen kunnen kinderen op deze manier vrijwel kosteloos mee doen.

Vergoeding

De maximale vergoeding voor sport is 325 euro per kind per jaar. Voor cultuuractiviteiten is dit maximaal 450 euro per kind per jaar. Aanvragen kunnen het hele jaar via tussenpersonen, zoals een leraar, sporttrainer of hulpverlener,  worden ingediend.

Direct overgemaakt

De vergoeding wordt direct overgemaakt aan sportvereniging, sportwinkel of bijvoorbeeld muziekleraar of er wordt een waardebon verstrekt. Een kind komt in aanmerking voor een bijdrage als het inkomen van de ouders maximaal 110% van de bijstandsnorm is.

Meer weten? Bekijk dan de extra informatie over het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds.
Terug
vrijdag 23 maart 2018 09:41:03 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob