Laatste Nieuws

Het Nieuwe Inzamelen

 

Sinds half februari is in Hof van Delft Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd: het systeem dat zoveel mogelijk grondstoffen moet inzamelen voor hergebruik. Medio april volgt Harnaschpolder; in de zomer zijn Tanthof-Oost en –West aan de beurt.

Van bijna alles wat mensen weggooien – plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD), groente- fruit- en tuinafval (GFT), papier en karton, glas en textiel – kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Wat dan nog overblijft, is onbruikbaar restafval en gaat de verbrandingsoven in. Met Het Nieuwe Inzamelen is het de bedoeling dat in 2020 75 procent van het afval gescheiden wordt en dat de hoeveelheid restafval is teruggedrongen van 225 naar 100 kilo per persoon per jaar.

Het Nieuwe Inzamelen

Klein zakje

Bewoners die kliko’s in hun tuin of voor het huis kwijt kunnen, krijgen er in het nieuwe systeem drie: voor PMD, GFT en papier en karton. Is die ruimte er niet, dan kunnen bewoners dat afval kwijt in ondergrondse containers dichtbij huis. Locaties worden in overleg met wijkbewoners bepaald.

Glas en textiel

De inzameling van glas en textiel verandert niet: deze containers blijven. De grootste verandering is dat mensen hun restafval zelf naar een container moeten brengen. “Dat lijkt erger dan het is,” zegt Huub van Herrewegen, projectleider Het Nieuwe Inzamelen bij Avalex, “want je houdt maar een klein zakje restafval over: met kattenbakkorrels, luiers, dat soort dingen. Mensen die er tegenop zien, hebben vaak nog het oude volume vuilniszakken in hun hoofd.” 

Compact

Hof van Delft is nu een maand aan Het Nieuwe Inzamelen. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? “Er zijn mensen vinden die het prachtig vinden, anderen zitten niet op een derde container te wachten,” zegt Van Herrewegen. “Maar gemiddeld is het draagvlak groot. Men moet altijd even de tijd krijgen om aan een nieuw systeem te wennen.”

Uitdaging

“Ik moet er wel bij vertellen dat Hof van Delft wat je noemt een uitdaging is. Dat heeft helemaal niets met de bewoners te maken, maar alles met de infrastructuur. Vooral het Westerkwartier is zo compact, dat containers soms wat verder weg staan dan ons lief is. In ruimer opgezette wijken, zoals Harnaschpolder en Tanthof, zal dit gemakkelijker zijn.”

Meer weten? Kijk op www.avalex.nl
Terug
vrijdag 30 maart 2018 08:30:02 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob