Laatste Nieuws

Minder grondwater oppompen geeft geen problemen

 

Vorig jaar is de gemeente begonnen met het verminderen van het oppompen van grondwater in Delft-Noord. Om schade te voorkomen pompt Delft zeer geleidelijk en zorgvuldig elk jaar minder grondwater op. Dit gebeurt in kleine stappen.

De eerste stap is zonder problemen verlopen. Daarom heeft het college van Delft deze week besloten tot een volgende afbouwstap in dit voorjaar.

De provincie Zuid-Holland heeft – als bevoegd gezag – toestemming gegeven voor een volgende stap in het verminderen van het oppompen van grondwater. De gemeente heeft de informatie aangeleverd dat geen problemen worden verwacht bij een volgende stap. Dit op basis van de ervaringen in 2017.

Minder grondwater oppompen geeft geen problemen

Er is een uitgebreid monitoringsplan opgezet om te kunnen meten wat er gebeurt als er minder grondwater wordt opgepompt. Voor de metingen maakt de gemeente gebruik van honderden peilbuizen en van satellietbeelden. De gemeente kan hiermee op tijd eventuele afwijkingen zien aan gebouwen of constructies en grondwateroverlast.

Niet meer nodig

Al sinds 1916 wordt in Delft-Noord op het terrein van de toenmalige Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek grondwater gewonnen. Dit water werd vooral gebruikt als proceswater in de fabriek en ’s zomers ook als koelwater. Deze grote hoeveelheden grondwater zijn nu niet meer nodig.

Het oppompen van grondwater en afvoeren naar zee kost Delft veel geld. Daarom wil de gemeente uiteindelijk helemaal stoppen met pompen. De gemeente houdt er rekening mee dat dit ten minste tien jaar zal gaan duren.

Uitgebreide informatie is te vinden op de webpagina grondwateronttrekking.
Terug
vrijdag 6 april 2018 08:20:06 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob