Laatste Nieuws

Op zoek naar breed draagvlak (2)

 

GroenLinks, STIP en D66 hebben besloten om samen twee nieuwe informateurs opdracht te geven voor een tweede ronde in de verkenning op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft. Een tweede informatieronde is nodig om mogelijke samenwerkingen nader te verkennen.

De fracties hebben Wim Bot en Pieter Guldemond bereid gevonden om als informateurs leiding te geven aan deze tweede ronde. Reden voor deze tweede ronde: D66 stemde begin deze week niet in met de coalitiemogelijkheden die informateur Marijke Vos vorige week als kansrijk bestempelde. Bot en Guldemond zijn bekend met Delft: Bot was tussen 1994 en 2008 raadslid voor GroenLinks, en Guldemond was wethouder voor STIP in de periode 2010-2014.

Op zoek naar breed draagvlak (2)

Vrijheid

GroenLinks, STIP en D66 spreken de wens uit om samen deel te nemen in een coalitie. Overigens geven zij de informateurs de vrijheid om ook andere combinaties te onderzoeken. De nieuwe informateurs krijgen de opdracht om vanuit die lijn een advies te geven welke partijen samen een coalitie kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad.

Meest kansrijke coalitie

De informateurs gaan in de tweede ronde van verkennende gesprekken in ieder geval na hoe kansrijk partijen een samenwerking achten in een coalitie met GroenLinks, STIP en D66 en in mogelijke andere combinaties. Ook moeten de gesprekken duidelijk maken in hoeverre partijen elkaar op inhoud kunnen vinden. De informateurs krijgen de opdracht alle fracties te spreken over de genoemde onderwerpen en uiteindelijk advies uit te brengen over de meest kansrijke coalitie.
Terug
zaterdag 14 april 2018 07:45:20 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob