Laatste Nieuws

Resultaten spoorzone verbeterd

 

Het college heeft de voortgangsrapportage van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone over het vierde kwartaal van 2017 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Uit deze rapportage blijkt dat de resultaten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017  zijn verbeterd met circa € 2 miljoen.

Het verwachte tekort van de begroting komt nu, met de doorvoering van een pakket aan beheersmaatregelen en het realiseren van hogere grondopbrengsten, uit op € 33 miljoen. Eerder werd in 2014 zonder het nemen van maatregelen rekening gehouden met een tekort van € 80 miljoen en na uitvoering van een aantal maatregelen met € 50 miljoen.

Resultaten spoorzone verbeterd

Grondopbrengsten

De verbeterde resultaten zijn onder andere een gevolg van een bijstelling van de verwachte grondopbrengsten van de gebiedsontwikkeling tot nu toe.
In de rapportage zijn ook door de raad - op 8 maart jl. - goedgekeurde aangescherpte programmadoelstellingen opgenomen en financieel verwerkt. Het betreft onder meer de keuze voor een zorgprogramma in Nieuw Delft en de realisatie van een parkeervoorziening in het zuidelijk plandeel. De gebiedsontwikkeling in de spoorzone loopt, onder de noemer  Nieuw Delft, door tot en met 2026.
Terug
zaterdag 14 april 2018 07:48:42 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob