Laatste Nieuws

Parkeertaken naar ParkerenDelft

 

Vanaf 1 mei 2018 kunnen inwoners en bedrijven met al hun parkeervragen terecht bij ParkerenDelft. De volledige uitvoering van het straat- en garageparkeren ligt dan bij één organisatie. Dit betekent dat ParkerenDelft voortaan alle klantcontacten over parkeren verzorgt en dat u al uw parkeerproducten via ParkerenDelft bestelt.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over het aanvragen van een parkeervergunning of bezoekersvergunning, een ontheffing voor de autoluwe binnenstad, vragen of bezwaren naar aanleiding van een naheffingsaanslag (parkeerboete) en meer.  ParkerenDelft is bereikbaar via:

Parkeertaken naar ParkerenDelft

Wie de gemeente benadert met parkeervragen via het telefoonnummer 14015 of de gemeentelijke website wordt in contact gebracht met ParkerenDelft.

Het college van B&W verwacht dat de parkeertaken door de overdracht efficiënt, slagvaardig, klantvriendelijk en professioneel kunnen worden uitgevoerd. De gemeente blijft wel het parkeerbeleid maken en de parkeertarieven vaststellen.
Terug
vrijdag 27 april 2018 06:51:41 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob