Laatste Nieuws

Delftse jongeren weten wat ze willen voor Delft

 

Scholieren en studenten worden uitgedaagd om mee te denken over hun omgeving: sportvelden met verlichting opgewekt door zonnepanelen, speciale hondenpoepprullenbakken en trambanen die voor de veiligheid en besparing van ruimte boven de normale wegen worden aangelegd.

Het is een greep uit de ideeën die de groep 8 leerlingen van basisschool de Bonte Pael hebben voor Delft. Zij waren woensdag 25 april de eerste jongeren die met de gemeente meedachten over de Omgevingsvisie voor Delft. De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente op de fysieke leefomgeving.

Delftse jongeren weten wat ze willen voor Delft

Kick-off bijeenkomst

De leerlingen gingen tijdens de bijeenkomst op een creatieve manier aan de slag met de vraag wat zij willen voor Delft als het gaat om de thema’s ‘buiten zijn’, ‘leuke dingen doen in de stad’ en ‘vervoer’. Op een grote plattegrond van Delft gaven de kinderen bijvoorbeeld aan waar zij genieten van de natuur, waar ze sporten en wat ze missen in de stad.

Brainstorm

Ze brainstormden met elkaar over de verschillende thema’s en maakten collages van hun beeld bij de ideale leefomgeving. Ook dachten ze na over de consequenties van bijvoorbeeld bouwen, wat betekent dat voor de natuur in de omgeving? De sessie werd begeleid door studenten, die eerder met de gemeente meedachten over hoe jongeren betrokken kunnen worden bij de Omgevingsvisie.  

Delftenaren maken de stad

Plannen maken we in Delft samen met de stad. Dit jaar nodigt de gemeente alle Delftenaren, ondernemers en partners uit om mee te denken met de Omgevingsvisie voor Delft. Daarbij is er extra aandacht voor laaggeletterden, ouderen en jongeren. De eerste inwoners waar de gemeente mee aan de slag gaat zijn jongeren in de leeftijd 11 tot en met 25 jaar.

Online meedoen

Tijdens de creatieve sessies worden de jongeren uitgedaagd mee te denken over hun omgeving. In de loop van het jaar volgen er meer sessies in en met de stad. Jongeren kunnen ook online meedoen via #ditwillenwijvoordelft met een foto van hun ideeën en wensen voor hun leefomgeving. Onder de inzendingen verloten we een ontmoeting met de burgemeester waarbij de inzenders hun ideeën mogen pitchen.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen waarin zij op hoofdlijnen hun visie op de stad van de toekomst geven. De visie heeft betrekking op alle onderdelen van de fysieke leefomgeving, zoals openbare ruimte, veiligheid, gezondheid, wonen en werken.
Terug
vrijdag 27 april 2018 07:03:55 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob