Laatste Nieuws

Nieuwe parkeernormen

 

Het college van b&w heeft op 24 april de Nota Parkeernormen 2018 vastgesteld. De nieuwe parkeernormen sluiten goed aan bij de voorziene uitbreiding van de woningvoorraad in Delft. Ze bieden meer flexibiliteit aan bouwontwikkelingen en voorzien in voldoende parkeercapaciteit voor auto’s en fietsen en in ruimte voor laden en lossen. 

Waar ontwikkelaars in de oude situatie parkeergelegenheid op eigen terrein moesten realiseren, bieden de nieuwe parkeernormen de mogelijkheid om ook op andere manieren in parkeergelegenheid te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld door al beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte of de parkeergarages beter te benutten. Voorwaarde is wel dat de omgeving er geen parkeeroverlast van ondervindt.

 

Nieuwe parkeernormen

Bijzondere omstandigheden

In het geval van bijzondere omstandigheden is het mogelijk de parkeernormen aan te passen. Krijgen bewoners bijvoorbeeld de beschikking over een aantal deelauto’s, dan kan mogelijk met minder parkeerplaatsen worden volstaan. Hetzelfde geldt als een specifieke doelgroep aantoonbaar kiest voor een ander vervoermiddel dan de auto.

Fietsparkeernormen

De gemeente juicht de toename in het gebruik van fietsen toe. Maar gestalde fietsen kunnen een flink beslag leggen op de openbare ruimte. Om nieuwe problemen te voorkomen, staan in de Nota Parkeernormen 2018 (pdf) ook fietsparkeernormen. Ontwikkelaars moeten voortaan aantonen hoe ze gaan zorgen voor voldoende fietsparkeerplaatsen.

Laden en lossen

Tot slot zijn in de nota regels opgenomen over het laden en lossen van goederen. Een ontwikkelaar moet aannemelijk maken dat de aangewezen – bij voorkeur inpandige – laad- en losruimte veilig is voor de aan- en afvoer van producten.
Terug
vrijdag 4 mei 2018 08:15:44 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob