Laatste Nieuws

Avalex in de plus

 

Afvalverwerker Avalex heeft in 2017 een winst behaald van ruim 1,8 miljoen euro. Hiervan gaat 850.000 euro terug naar de zes gemeenten die deelnemen aan Avalex. De resterende 950.000 euro gebruikt Avalex om de organisatie te moderniseren.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die Avalex, samen met de begroting tot en met 2022, onlangs presenteerde. De gemeenteraden van de zes gemeenten van Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland wordt gevraagd wat zij vinden van de financiële stukken. In juli vindt de definitieve vaststelling van deze stukken plaats.

Avalex in de plus

Daling restafval

De zes gemeenten die deelnemen aan Avalex zetten de komende jaren in op een daling van het restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Daling van het restafval is nodig om ook de komende jaren financieel gunstige resultaten te behalen, aldus Avalex.

Hergebruik

In 2017 was er 214 kilo restafval per inwoner. Dat is een daling van 5,7% ten opzichte van 2016. Het streven is om in 2020 per inwoner 100 kilo restafval te hebben. De hoeveelheid ingezameld plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD), papier en textiel per inwoner nam toe. Hergebruik van grondstoffen is niet alleen duurzamer, het levert ook extra geld op. De inwoners zijn tevreden over Avalex. Het bedrijf  krijgt gemiddeld een 7.

Schonere vuilniswagens

Komend jaar gaat Avalex een aantal projecten invoeren. Zo worden containers geleegd zodra er een bepaalde hoeveelheid afval in de container zit, berekent slimme software efficiënte rijroutes, wordt er gekeken naar schonere vuilniswagens en mogelijkheden om voertuigen met zijbelading in te zetten.

Kosten iets omhoog

De kosten voor de gemeenten gaan in 2018 en 2019 iets omhoog, maar stijgen minder dan de inflatie en toenemende kosten om PMD, grofvuil en bewerkt hout te verwerken. Dit komt onder andere door het regeerakkoord. Daarin is afgesproken dat verbranding van afval in 2019 duurder wordt.

Gemeentelijke begrotingen

Door te werken met een dienstenovereenkomst kunnen de kosten per gemeente preciezer in rekening worden gebracht, Door de kosten goed in de gaten te houden en de organisatie te moderniseren drukken de kosten als gevolg van prijsverhogingen minder zwaar op de gemeentelijke begrotingen.
Terug
vrijdag 4 mei 2018 08:18:51 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob