Laatste Nieuws

Onderhandelingen in afrondende fase

 

De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Delft zijn in de afrondende fase gekomen. De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA verwachten dat ze maandag 4 juni hun coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 kunnen ondertekenen.

De onderhandelaars hebben in de afgelopen weken samen afspraken gemaakt over het beleid dat ze in de komende vier jaar willen gaan voeren. Deze afspraken hebben ze vastgelegd in een coalitieakkoord, dat ze na ondertekening aanbieden aan de gemeenteraad.

Onderhandelingen in afrondende fase

Nieuw college

Het nieuwe college bestaat, naast burgemeester Marja van Bijsterveldt, uit vijf wethouders. De kandidaten namens de coalitiepartijen zijn Stephan Brandligt (GroenLinks), Bas Vollebregt (STIP), Martina Huijsmans (D66), Hatte van der Woude (VVD) en Karin Schrederhof (PvdA).
Terug
zaterdag 2 juni 2018 08:37:34 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob