Laatste Nieuws

Raad maakt kennis met kandidaat-wethouders

 

De gemeenteraad heeft donderdag 7 juni tijdens een openbare bijeenkomst kennisgemaakt met de kandidaat-wethouders Stephan Brandligt (GroenLinks), Bas Vollebregt (STIP), Martina Huijsmans (D66), Hatte van der Woude (VVD) en Karin Schrederhof (PvdA).

In het gesprek met kandidaat-wethouder Brandligt lag onder meer de nadruk op zijn passie voor de energietransitie en de koppeling met andere domeinen, omdat er bijvoorbeeld werkgelegenheid gecreëerd kan worden bij het verduurzamen van huizen. Diverse fracties waren ook benieuwd hoe hij zijn rol ziet als de nieuwe wethouder van Financiën.

Raad maakt kennis met kandidaat-wethouders

Vollebregt

Bas Vollebregt kreeg als jongste kandidaat verschillende vragen over zijn ervaring en het omgaan met weerstand. Hij wees daarbij op enkele successen die hij als raadslid had geboekt en op zijn werkervaring als consultant. Vollebregt zei zich ervan bewust te zijn dat hij tegen weerstand zal oplopen, maar volgens hem is persoonlijk contact, een open houding en het aangeven van grenzen de manier om daar mee om te gaan.

Huijsmans

Met Ruimtelijke Ordening in het pakket liet kandidaat-wethouder Martina Huijsmans weten dat ze van Delft een stad wil maken waar het voor iedereen fijn wonen is. Dat boze belanghebbenden de afgelopen jaren voor een volle tribune zorgden, valt volgens Huijsmans in de toekomst ook niet altijd te voorkomen

Van der Woude

Kandidaat-wethouder Hatte van der Woude ging uitgebreid in op de vragen over haar atypische profiel. Het voormalige VVD-raadslid heeft zich zowel in Delft als in de regio sterk gemaakt voor het sociaal domein en de jeugdzorg. Van der Woude legde uit dat tijdens de coalitieonderhandelingen bleek dat de vijf partijen dezelfde doelen nastreven, waarbij op weg daar naartoe partijen soms de bandbreedtes opzochten.

Schrederhof

Wethouderskandidaat Karin Schrederhof werd onder andere door de SP aangesproken op de uitkomsten van de integriteitstoets. Schrederhof was jarenlang directeur bij Stichting Woonbron, waaronder locatiedirecteur in Delft. De woningcorporatie heeft ruim 9.000 woningen in Delft. Bureau Berenschot adviseerde om die reden het dossier woningbouw over te laten aan een andere wethouder.

Coalitieakkoord

De raad praat woensdag 13 juni verder over de inhoud van het nieuwe coalitieakkoord. In de raadsvergadering die om 20.00 uur begint, wordt voorafgaand aan het debat afscheid genomen van de vertrekkende wethouders. Na het debat zal de raad over de voorgestelde kandidaten stemmen.

Op de website van de gemeenteraad leest u het volledige verslag van deze avond.
Terug
zaterdag 9 juni 2018 08:28:25 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob